Wymiana nawierzchni chodnika w podwórku nieruchomości Ogrodowa 3 wraz z zagospodarowaniem zieleni.

46
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Wola
Czyste + Mirów
Autor pomysłu Zofia Prószyńska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
112 540 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • Bezpieczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Wymiana chodnika na docinku od ul. Elektoralnej (od kostki), wzdłuż jezdni do budynku ul. Ogrodowa 3 oraz wzdłuż ściany budynku ul. Ogrodowa 3 (od strony podwórka) oraz słupkami uniemożliwiającymi parkowanie pojazdów na chodnikach. Wykonanie trawników i nasadzenie żywopłotu.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Czyste + Mirów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Odcinek chodnika podwórka: wjazd/wejście na wysokości ul. Elektoralna 26 do przejścia na ulice Ogrodową.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Podwórko stanowi część działki 79 z obrębu 6-01-02.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Wymiana chodnika na docinku od ul. Elektoralnej (od kostki), wzdłuż jezdni do budynku ul. Ogrodowa 3 oraz wzdłuż ściany budynku ul. Ogrodowa 3 (od strony podwórka) oraz słupkami uniemożliwiającymi parkowanie pojazdów na chodnikach. Wykonanie trawników i nasadzenie żywopłotu.
Opis projektu
Wymiana chodnika na docinku od ul. Elektoralnej (od kostki), wzdłuż jezdni do budynku ul. Ogrodowa 3 oraz wzdłuż ściany budynku ul. Ogrodowa 3 (od strony podwórka) o łącznej powierzchni 320 m2. Na całej długości chodnika należy wykonać słupki uniemożliwiające parkowanie samochodów na bardzo wąskich chodnikach oraz stopnie wejściowe do 5 klatek schodowych zlokalizowanych na chodniku.
Wykonanie trawników na obszarze ok 400 m2 oraz nasadzenie żywopłotów w pasie zieleni przylegającym do północnego ogrodzenia szkoły na długości 45 mb.
Uzasadnienie realizacji projektu
Stan techniczny chodnika stanowi zagrożenie dla ruchu pieszego mieszkańców i uczniów szkoły. Wielokrotnie zgłaszano upadki wynikające z zaczepienia o zniszczone płyty chodnikowe, w przypadku opadów wyrwy w chodniku zalane są wodą co stwarza dodatkowe zagrożenie. Na takiej nawierzchni niemożliwe jest korzystanie z wózków inwalidzkich i innego sprzętu umożliwiającego chodzenie osobom w starszym wieku. Chodzenie jezdnią podwórka jest bardzo niebezpieczne, gdyż stanowi ona ważny ciąg komunikacyjny, którym jeżdżą samochody dostawcze i samochody osobowe mieszkańców i rodziców odwożących małe dzieci do szkoły. Na jezdni z progami spowalniającymi niemożliwe jest używanie wózków inwalidzkich.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Opracowanie projektu - 3000,00 zł.
Wymiana chodnika na docinku od ul. Elektoralnej (od kostki), wzdłuż jezdni do budynku ul. Ogrodowa 3 oraz wzdłuż ściany budynku ul. Ogrodowa 3 (od strony podwórka) o łącznej powierzchni 320 m2 - 97 600 zł
Wymiana słupków na chodniku w ilości 98 szt. wzdłuż jezdni, na odcinku j.w. )kolor biało-czerwony) - 2 940 zł
Zasadzenie żywopłotu wzdłuż ogrodzenia szkoły na długości 45 mb, od strony budynku ul. Ogrodowa 3 - 3 000 zł
Wykonanie trawników przy placu utwardzonym, przy budynku ul. Ogrodowa 3, pow ok 400 m2 - 6000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
112 540,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Utrzymanie trawników: koszenie 3/rok x 400 m2 x 0,5 zł/m2 = 600 zł/rok
Pielęgnacja krzewów: 10 h x 30 zł/h u 300 zł/rok.
Razem 900,00 zł/rok.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
900,00 zł

Modyfikacje

20.04.2016 16:02
Koordynator w dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Czy ten projekt nie pokrywa się z programem przestrzennego zagospodarowania terenu podwórek pomiędzy ulicami Ogrodowa, Biała, Elektoralna i al. Jana Pawła II, którego koncepcję przedstawił nam Urząd Dzielnicy Wola na początku roku?
    Gabriela Menkiewicz  24.06.2016 13:47
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany