Aplikacja do prostego zapisywania dzieci na zajęcia pozalekcyjne w szkołach

1857
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
60 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • nowe technologie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Ideą tego projektu jest realizacja lub zakup aplikacji do zapisów dzieci na zajęcia pozalekcyjne w szkole, w sposób łatwy, przystępny i bez reklam. Aplikacja da możliwość dostarczenia rodzicom w jednym miejscu informacji o tym, jakie są proponowane zajęcia w danej szkole, w jakiej cenie, itd, i zapewniać plan lekcji.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cała Warszawa (Internet)

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Ideą tego projektu jest realizacja lub zakup aplikacji do zapisów dzieci na zajęcia pozalekcyjne w szkole, w sposób łatwy, przystępny i bez reklam. Aplikacja da możliwość dostarczenia rodzicom w jednym miejscu informacji o tym, jakie są proponowane zajęcia w danej szkole, w jakiej cenie, itd, i zapewniać plan lekcji.
Opis projektu
Celem projektu jest przygotowanie, rozwój istniejącej lub zakup aplikacji do zapisów dzieci na zajęcia pozalekcyjne w szkole oraz zapewniającej elektroniczny plan lekcji, bez reklam.

Rodzic korzystający z takiej aplikacji będzie miał zebrane w sposób przystępny i w jednym miejscu wszystkie zajęcia oferowane w danej szkole w czasie pozalekcyjnym, z informacjami o tym, czego zajęcia dotyczą, kiedy będą prowadzone, w jakiej cenie oraz z kontaktem do osób prowadzących, i itp. Zapisy mogłyby być również prowadzone przez tę aplikację, jednak decyzja o takim rozwiązaniu pozostaje w gestii samorządu warszawskiego.

Aplikacja miałaby zapewniać plan lekcji zajęć szkolnych dla danej klasy, z możliwością indywidualnego dopisania dodatkowych zajęć dla konkretnego dziecka.

Dane dotyczące zajęć mogą być wprowadzane w aplikację przez pracowników szkoły lub firmy prowadzące zajęcia, po uprzednim nadaniu uprawnień do aplikacji.

Aplikacja powinna spełniać standardy UX/UI i być dostępna dla systemów Android i iOS i mieć wersję działającą w przeglądarce on-line.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Każdego roku, we wrześniu i październiku zapisy na zajęcia pozalekcyjne w wielu szkołach publicznych są bardzo trudne. Nie ma jasnej informacji kiedy, jakie i w jakiej cenie oferowane są zajęcia pozalekcyjne w szkole w czasie pozalekcyjnym. W związku z tym istnieje realna potrzeba na uporządkowanie tej trudnej sytuacji, jakim jest początek roku. A w trakcie roku szkolnego narzędzie może zapewniać dostęp do planu lekcji.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
60 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Aktualnie w Mieście Stołecznym Warszawa funkcjonuje elektroniczny system rekrutacji na zajęcia pozalekcyjne w placówkach wychowania pozaszkolnego. Zapisy umowy obecnie funkcjonującego systemu rekrutacyjnego nie przewidują wprowadzenia zmian, proponowanych przez autorkę. Wykonawca został wybrany w postępowaniu wg PZP, a system wdrożony w oparciu o sztywne zasady i zapisy w wieloletniej umowie.
Sam pomysł prostego, praktycznego, jednego systemu rekrutacyjnego jest jak najbardziej dobry i potrzebny, natomiast realizacja nie wydaje się być ani tania, ani prosta, ani możliwa do wprowadzenia w ciągu jednego roku budżetowego. Wymaga nakładów na wdrożenie, utrzymanie i rozwój w kolejnych latach.
Rok jest zbyt krótkim okresem na wyspecyfikowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji. Kolejna mało funkcjonalna aplikacja, do której dane trzeba wpisywać ręcznie, może nie odnieść sukcesu z powodu małej oferty lub oferty składającej się w przeważającej większości przez czysto komercyjne podmioty.
Obecnie Miasto pracuje nad systemem wspomagającym funkcjonowanie stołecznej oświaty. Nowy system ma integrować nie tylko narzędzia do pracy zdalnej, pakiet biurowy, pocztę elektroniczną, ale też możliwość integracji z e-dziennikiem, arkuszem organizacji pracy szkoły, systemami rekrutacji i innymi, wykorzystywanymi przez nauczycieli i uczniów oraz pracowników administracji. To nowa, bezpieczna, wygodna i wiarygodna przestrzeń, do której stopniowo przenoszone będą kolejne procesy związane z organizacją warszawskiej oświaty.
Proponowane przez autorkę wdrażanie nowego narzędzia byłoby rozdrabnianiem funkcji, które powstające systemowe rozwiązanie ma integrować.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany