Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Kurs pierwszej pomocy w szkołach i przedszkolach

1755
Trwa ocena
Pomysł na rok 2021
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
395 000 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Kurs pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach na terenie m.st. Warszawy dopasowany do grupy wiekowej prowadzony przez certyfikowanych i wykwalifikowanych ratowników medycznych przy użyciu nowoczesnego sprzętu i materiałów szkoleniowych

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe na terenie m.st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Kurs pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach na terenie m.st. Warszawy dopasowany do grupy wiekowej prowadzony przez certyfikowanych i wykwalifikowanych ratowników medycznych przy użyciu nowoczesnego sprzętu i materiałów szkoleniowych
Opis projektu
KURS PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLACH oraz KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ (grupa wiekowa nr 1)
Głównym celem jest oswojenie dzieci z tematyką pierwszej pomocy oraz poczucia obowiązku niesienia pomocy innym.

Program kursu:
– jak wzywać pomocy - numery alarmowe i rozmowa z dyspozytorem,
– układanie poszkodowanego w pozycji bocznej,
– zapoznanie się z zawodem ratownika,
– wyposażenie apteczki,
– zabawa z fantomem,
– bandażowanie rączki Misia Ratownika,
– w trakcie warsztatów dzieci bawią się, ćwiczą i rysują (tematyka ratownicza).

Czas trwania: 4 lekcje po 30 min. + przerwy
Ilość uczestników w grupie: max 20
Każdy uczestnik kursu otrzyma dyplom Małego Ratownika oraz magnes na lodówkę z numerami alarmowymi.

KURS PIERWSZEJ POMOCY W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH (grupa wiekowa nr 2)
Warsztaty prawidłowego udzielania pierwszej pomocy osobom dorosłym i dzieciom w różnych sytuacjach zagrożenia życia z użyciem profesjonalnego sprzętu i materiałów szkoleniowych.

Program kursu:
1. Urazowe i nieurazowe stany zagrożenia życia - pierwsza pomoc w przypadku urazów, wypadków komunikacyjnych i uszkodzeń naczyń krwionośnych m.in. przy krwotokach, skaleczeniach i amputacjach, upadkach na niższy poziom, urazach kręgosłupa i miednicy, urazach głowy, uszkodzeniach kończyn, ciałach obcych wbitych w ciało lub oko.
Wykorzystanie do ćwiczeń zestawu urazowego kończyn.
2. Nagłe przypadki i stany chorobowe - postępowanie w przypadku zasłabnięć i omdleń, epilepsji, porażenia prądem, oparzeń termicznych i chemicznych, wychłodzenia lub odmrożenia, zaburzeń pracy serca (zawału), cukrzyc.
Użycie apteczki medycznej, środków opatrunkowych i koca ratunkowego.
3. Zadławienie i zachłyśnięcie - postępowanie w przypadku zadławienia i zachłyśnięcia u osoby dorosłej i dziecka
Wykorzystanie do ćwiczeń symulatora zadławień.
4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa - resuscytacja krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji przy użyciu fantomów osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia.
W trakcie zajęć każdy uczestnik kursu ćwiczy na swoim fantomie wyposażonym w technologię QCPR.
5. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED) - omówienie bezpiecznych zasad użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego w przypadku nagłego zatrzymania krążenia – AED.
Wykorzystanie do ćwiczeń różnych modeli urządzeń AED.

Czas trwania: 5 lekcji po 45 min. + przerwy
Ilość uczestników w grupie: max 20
Każdy uczestnik kursu otrzyma certyfikat ukończenia kursu oraz apteczkę.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--> Ilość dni kursów w ramach projektu: 254 (liczba odpowiada ilości dni roboczych w 2021 roku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy)
--> szacunkowa ilość grup zajęciowych: 381
--> szacunkowa ilość uczestników kursu: 7620

W jednym dniu istnieje możliwość przeprowadzenia jednego kursu dla grupy wiekowej nr 2 lub dwóch kursów dla grupy wiekowej nr 1.
W szkołach kursy będą prowadzone w trakcie roku szkolnego od poniedziałku do piątku.
W przedszkolach kursy będą prowadzone w trakcie roku szkolnego i w okresie wakacyjnym od poniedziałku do piątku.
Dokładne terminy kursu i grupy uczestników będą ustalane indywidualnie z dyrekcją placówek oświatowych, które zgłoszą chęć udziału w projekcie. Każda placówka oświatowa będzie mogła zgłosić dowolną liczbę grup uczestników odpowiadającą ilości uczęszczających do placówki dzieci i młodzieży. O zakwalifikowaniu danej placówki oświatowej do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Dzieci od najmłodszych lat powinny być oswojone z tematyką udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym oraz z potrzebą niesienia pomocy innym, tak by w przyszłości mogły szybko i prawidłowo pomóc potrzebującemu w przypadku wystąpienia stanu zagrażającego życiu i zdrowiu.
Umiejętność udzielania pierwszej pomocy oraz poczucie obowiązku pomocy potrzebującemu pozytywnie wpływa na pewność siebie i sprawne podejmowanie decyzji w nagłych sytuacjach.

Pomimo, iż pierwsza pomoc wpisana jest do podstawy programowej publicznych i niepublicznych szkół i placówek często nie jest realizowana przez nauczycieli w sposób prawidłowy z uwagi na brak w placówkach oświatowych odpowiedniego sprzętu szkoleniowego i braku regularnego przeszkolenia kadry nauczycielskiej pod kątem prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Rodzicom i innym opiekunom prawnym dzieci proponowane jest skorzystanie z usług zewnętrznych firm profesjonalnie prowadzących kursy pierwszej pomocy obciążając tym samym wysokimi opłatami za udział w kursie dziecka, które niejednokrotnie stanowią barierę finansową.

Dzieci to nasz przyszłość! Im więcej w Warszawie ratowników (bez względu na ich wiek) tym większe prawdopodobieństwo, że w sytuacji,w której każdy z nas będzie potrzebował pomocy - taką pomoc szybko otrzyma.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
395 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany