Miernik Jakości Powietrza przy Urzędzie Dzielnicy Ursus

1667
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Agnieszka Grzelak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
14 350 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Montaż miernika pomiaru jakości powietrza w celu pomiaru poziomu stężenia pyłów
zawieszonych PM2.5, PM10 oraz NO2, a także podstawowych parametrów meteorologicznych.
Montaż na budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Pl. Czerwca 1976 roku.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Montaż na budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Pl. Czerwca 1976 roku.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Montaż miernika pomiaru jakości powietrza w celu pomiaru poziomu stężenia pyłów
zawieszonych PM2.5, PM10 oraz NO2, a także podstawowych parametrów meteorologicznych.
Montaż na budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Pl. Czerwca 1976 roku.
Opis projektu
Montaż miernika pomiaru jakości powietrza w celu pomiaru poziomu stężenia pyłów
zawieszonych PM2.5, PM10 oraz NO2, a także podstawowych parametrów meteorologicznych. Udostępnienie danych na platformie open data co zapewnieni możliwość korzystania z danych przez aplikacje prezentujące jakość powietrza. W oparciu o ww. dane będą prezentowane na na mapie online m.in. informacje o jakości powietrza.
Montaż na budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Pl. Czerwca 1976 roku.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Jakość powietrza w Warszawie to bardzo trudny temat. W okolicy brak jest takiego urządzenia. Dzięki uzyskanym informacjom każdy mieszkaniec będzie mógł zweryfikować stan powietrza w tej części dzielnicy.
Poszerzona, lokalna wiedza dotycząca jakości powietrza może wpłynąć na codzienne decyzje podejmowane przez mieszkańców, a mające wpływ na to czym oddychamy (np kwestię nasadzeń zieleni, czy korzystania z komunikacji miejskiej).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup czujników jakości powietrza
1 szt. x 12 350 zł = 12 350 zł

Utrzymanie czujników jakości powietrza
1 szt. x 2 000 zł = 2 000 zł


Suma: 14 350 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
14 350,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
W m.st. Warszawie rozwijany jest system Warszawskiego Indeksu Powietrza (WIP) powstającego w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada m.in. powstanie sieci około 170 czujników jakości powietrza na terenie Warszawy i okolicznych gmin. Urządzenia będą znajdowały się w każdej dzielnicy, a łącznie na terenie Warszawy będzie ich ponad 100. Wyniki będą prezentowane w przystępny sposób na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej w czasie rzeczywistym w postaci Warszawskiego Indeksu Powietrza. Sieć czujników będzie uzupełnieniem podstawowego źródła wiedzy o jakości powietrza jakim są referencyjne stacje monitoringu jakości powietrza. W Warszawie znajduje się 6 referencyjnych stacji monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), a Warszawa kupiła dodatkowo stację typu komunikacyjnego przy ul. Grochowskiej, a jest w trakcie kupowania drugiej stacji referencyjnej.
Kompletny system Warszawskiego Indeksu Powietrza będzie w pełni pozwalał ocenić jakość powietrza zarówno na poziomie ogólnomiejskim, jak i lokalnym. Zakup kolejnych urządzeń, w obecnej sytuacji, może zostać uznany za niegospodarność w rozumieniu art. 44 ust. 3 podpunkt 1 oraz art. 254 podpunkt 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240). Dalsze zagęszczanie sieci pomiarowej w chwili obecnej nie przyniesie efektów proporcjonalnych do poniesionych kosztów i nie przyczyni się znacząco do poprawy jakości monitoringu jakości powietrza w Warszawie.

Modyfikacje

06.03.2020 11:36
Koordynator w Dzielnicy Ursus
11.03.2020 11:28
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
16.06.2020 10:16
Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany