Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Miernik Jakości Powietrza przy Urzędzie Dzielnicy Ursus

1667
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Agnieszka Grzelak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
14 350 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Montaż miernika pomiaru jakości powietrza w celu pomiaru poziomu stężenia pyłów
zawieszonych PM2.5, PM10 oraz NO2, a także podstawowych parametrów meteorologicznych.
Montaż na budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Pl. Czerwca 1976 roku.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Montaż na budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Pl. Czerwca 1976 roku.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Montaż miernika pomiaru jakości powietrza w celu pomiaru poziomu stężenia pyłów
zawieszonych PM2.5, PM10 oraz NO2, a także podstawowych parametrów meteorologicznych.
Montaż na budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Pl. Czerwca 1976 roku.
Opis projektu
Montaż miernika pomiaru jakości powietrza w celu pomiaru poziomu stężenia pyłów
zawieszonych PM2.5, PM10 oraz NO2, a także podstawowych parametrów meteorologicznych. Udostępnienie danych na platformie open data co zapewnieni możliwość korzystania z danych przez aplikacje prezentujące jakość powietrza. W oparciu o ww. dane będą prezentowane na na mapie online m.in. informacje o jakości powietrza.
Montaż na budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Pl. Czerwca 1976 roku.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Jakość powietrza w Warszawie to bardzo trudny temat. W okolicy brak jest takiego urządzenia. Dzięki uzyskanym informacjom każdy mieszkaniec będzie mógł zweryfikować stan powietrza w tej części dzielnicy.
Poszerzona, lokalna wiedza dotycząca jakości powietrza może wpłynąć na codzienne decyzje podejmowane przez mieszkańców, a mające wpływ na to czym oddychamy (np kwestię nasadzeń zieleni, czy korzystania z komunikacji miejskiej).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup czujników jakości powietrza
1 szt. x 12 350 zł = 12 350 zł

Utrzymanie czujników jakości powietrza
1 szt. x 2 000 zł = 2 000 zł


Suma: 14 350 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
14 350,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
W m.st. Warszawie rozwijany jest system Warszawskiego Indeksu Powietrza (WIP) powstającego w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada m.in. powstanie sieci około 170 czujników jakości powietrza na terenie Warszawy i okolicznych gmin. Urządzenia będą znajdowały się w każdej dzielnicy, a łącznie na terenie Warszawy będzie ich ponad 100. Wyniki będą prezentowane w przystępny sposób na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej w czasie rzeczywistym w postaci Warszawskiego Indeksu Powietrza. Sieć czujników będzie uzupełnieniem podstawowego źródła wiedzy o jakości powietrza jakim są referencyjne stacje monitoringu jakości powietrza. W Warszawie znajduje się 6 referencyjnych stacji monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), a Warszawa kupiła dodatkowo stację typu komunikacyjnego przy ul. Grochowskiej, a jest w trakcie kupowania drugiej stacji referencyjnej.
Kompletny system Warszawskiego Indeksu Powietrza będzie w pełni pozwalał ocenić jakość powietrza zarówno na poziomie ogólnomiejskim, jak i lokalnym. Zakup kolejnych urządzeń, w obecnej sytuacji, może zostać uznany za niegospodarność w rozumieniu art. 44 ust. 3 podpunkt 1 oraz art. 254 podpunkt 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240). Dalsze zagęszczanie sieci pomiarowej w chwili obecnej nie przyniesie efektów proporcjonalnych do poniesionych kosztów i nie przyczyni się znacząco do poprawy jakości monitoringu jakości powietrza w Warszawie.

Modyfikacje

06.03.2020 11:36
Koordynator w Dzielnicy Ursus
11.03.2020 11:28
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
16.06.2020 10:16
Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany