Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

STOŁECZNY OPIEKUN DRZEW + WARSZAWSKA DRZEWNA APLIKACJA WWW

1929
Trwa ocena
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Sławomir Sendzielski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
806 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada wyszkolenie grupy wolontariuszy – Stołecznych Opiekunów Drzew, współpracujących z urzędem, alarmujących odpowiednie służb o zagrożeniach dla drzew i dla ludzi, edukujących na temat drzew; spacery dendrologiczne dla mieszkanek/mieszkańców Warszawy oraz aplikacji mobilnej na żywo aktualizującej dane o drzewach, umożliwiając komunikację pomiędzy mieszkankami/mieszkańcami, urzędnikami i wykonawcami (firmami ogrodniczymi).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt będzie prowadzony w całej Warszawie - Miejskiej Parki i skwery, drzewa w pasach dróg. Aplikacja będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wyszkolenie grupy wolontariuszy – Stołecznych Opiekunów Drzew, współpracujących z urzędem, alarmujących odpowiednie służb o zagrożeniach dla drzew i dla ludzi, edukujących na temat drzew; spacery dendrologiczne dla mieszkanek/mieszkańców Warszawy oraz aplikacji mobilnej na żywo aktualizującej dane o drzewach, umożliwiając komunikację pomiędzy mieszkankami/mieszkańcami, urzędnikami i wykonawcami (firmami ogrodniczymi).
Opis projektu
Projekt zakłada:
- Stworzenie i wyszkolenie aktywnej grupy wolontariuszy - Stołecznych Opiekunów Drzew – średnio 6 osób na dzielnicę (108 osób),
- Spacery dendrologiczne dla mieszkańców,
- Stworzenie aplikacji/oprogramowania mającego na celu łączenie i wymianę informacji/zgłoszeń pomiędzy wolontariuszami, mieszkańcami, z uwzględnieniem zleceń i prac prowadzonych przez wszystkie w Warszawie działające jednostki zajmujące się drzewami w mieście (Wydziały Ochrony Środowiska, Zarząd Terenów Publicznych, ZZW i Biuro Ochrony Środowiska). Aplikacja będzie konsolidować dane z już istniejąc map jak: Wiem o Wycince, MilionDrzew, MapaKoron drzew, baza danych BOŚ, mapa posadzonych drzew.

* Szkolenia dla wolontariuszy.*
Urzędnicy, przyszli wolontariusze i interesariusze ze strony biznesowej (zachęty dla wolontariuszy) opracowaliby program i zakres wolontariatu.
Szkolenia wolontariuszek/wolontariuszy będą odbywały się podczas warsztatów dających umiejętności praktyczne i na wykładach teoretycznych. Zajęcia będę prowadzone przez doświadczonych instruktorów – leśników, dendrologów, szkółkarzy, przedstawicieli RDOŚ, hiropterologów, ornitologów, mykologów, przyrodników, leśników, etc. Dokładny zakres szkolenia będzie wynikał z zakresu programu wolontariatu i potrzeb mieszkańców i urzędników przykładowo mogą obejmować:
- aspekty prawne związane z wycinaniem drzew,
- sposoby poprawy warunków bytowanie drzew tak by zachować drzewa w jak najlepszym stanie w mieście,
- rozpoznawanie wad drzew i ocenę ryzyk z tymi wadami związanych,
- rozpoznawanie chorób drzew i możliwe sposoby reakcji w przypadku ich stwierdzenia,
- aspekty prawne i techniczne prowadzenia prac przy drzewach przez wyspecjalizowane firmy np. cięcia korekcyjne korony,
- prawidłowe zabezpieczenie drzew podczas prowadzenia prac remontowych czy inwestycji czy usług związanych z pielęgnacją terenów zielni czy dzierżawą terenów zieleni,
- technologie prowadzenia inwestycji umożliwiające współistnienie drzew i infrastruktury - podłoża strukturalne, podniesione chodniki, nawierzchnie przepuszczalne, krawężniki mostowe etc.

Do zadań opiekuna drzew może należeć m.in.:
- bieżące dbanie o drzewa nowo-posadzone i dojrzałe i stare,
- opieka nad drzewami tj. podlewania, pielenie mis, ściółkowanie
- sadzenie drzew wraz wykonawcami, społeczny nadzór nad sadzeniem drzew.,
- informowanie urzędników miejskich i służb kontrolnych co do zagrożeń stwarzanych dla drzew przy prowadzeniu prac budowlanych, remontowych,
- inne zadania ustalone z urzędnikami, które będą służyć podniesieniu wrażliwości i efektywnej ochronie drzew,
- szkolenie innych mieszkańców w zakresie sadzenia i opieki nad drzewami

Każdy Stołeczny Opiekun drzew w ramach stażu będzie miał za zadanie przeprowadzenie pod okiem specjalisty 3 spacerów dendrologicznych dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy.

*Spacery dendrologiczne dla mieszkańców*
Spacery będę prowadzone we wszyskich dzielnicach zarówno przez Stołecznych Opiekunów Drzew jak i specjalistów. Zakres spacerów będzie dotyczył ochrony gatunków, rozpoznawania gatunków drzew, aspektów prawnych ochrony drzew, ciekawostek na temat Warszawskich drzew.

* Stworzenie aplikacji/oprogramowania na bieżąco aktualizującego prace wolontariuszy, urzędników i usługodawców pracujących w terenach zieleni*
W ramach projektu stworzona zostanie aplikacja ułatwiająca pracę urzędnikom, dająca wyczerpujące informacje mieszkańcom, w łatwy sposób dająca możliwość śledzenia postępów i jakości zleconych przez urzędników prac. Aplikacja będzie korzystać z mapy koron drzew (tworzenie mapy koron w Warszawie zakończy się w 2020 roku a efektem będzie inwentaryzacja wszystkich drzew w Warszawie). W jednym miejscu (połączenie z 19115) będzie wiedza o planowanych prac przy drzewach, wycinkach drzew, zezwoleniach udzielnych inwestorom na prace przy drzewach. Aplikacja będzie pokazywać wartość drzewa oraz wartość usług jakie daje ono rocznie. Aplikacja będzie wykonana jeśli to możliwe z użyciem narzędzi opensource. Aplikacja w łatwy i szybki sposób ma dać odpowiedź na to czy prowadzone prace są wykonywane zgodnie z zaleceniami urzędników, czy drzewo będzie wycięte, kiedy i jakie są powody – załączenie decyzji administracyjnych, pokazanie planowanych badań stanu fitosanitarnego drzew, prowadzenie prac pielęgnacyjnych takich jak np. podlewanie, przewidywany termin nasadzenia drzewa, etc. Aplikacja mam mieć możliwość powiadamiania mieszkańców np. poprzez SMS o konieczności przestawienie samochodów ze względu na prowadzone prace pielęgnacyjne, konieczności podlewania drzew w okolicy, rejestru prac prowadzonych przy drzewach przez mieszkańców.

*Promocja programu i nabór wolontariuszy*
W ramach prac związanych z promocją projektu powstałaby prosta witryna internetowa lub strona będąca częścią istniejącego portalu informująca o projekcie. Zaprojektowane będą, powstaną i będę dystrybuowane materiały informujące o projekcie i naborze wolontariuszy (animacje w środkach transportu miejskiego, plakaty na wiatach przystankowych komunikacji miejskiej).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W ostatnich latach w Warszawie widoczny jest znaczny wzrost świadomości mieszkanek i mieszkańców na temat konieczności ochrony drzew w mieście, sposobu postępowania z drzewami wymagającymi opieki, itd. Zainteresowanie to niestety często jest potęgowane brakiem wystarczającej informacji na temat przyczyn, czasu i zakresu prowadzanych prac pielęgnacyjnych czy wycinek drzew.
W wielu krajach obecne jest wsparcie wolontariuszy na różnych etapach prac związanych z drzewami. Powstanie przeszkolonej grupy wolontariuszek i wolontariuszy będzie zwiększać także poziom wiedzy wśród mieszkanek i mieszkańców co przyczyni się do podejmowania racjonalnych i uzgodnionych ze wszystkich stronami decyzji dotyczących przyszłości drzew w mieście, poprawy jakości ich funkcjonowania.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
806 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany