interaktywne ćwiczenia poznawczo-ruchowe na urządzeniach samoobsługowych

1808
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Andrzej Kulik
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
461 700 zł
Kategoria
  • sport
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt polega na przeprowadzaniu interaktywnych ćwiczeń poznawczo-ruchowych na urządzeniach samoobsługowych zakupionych ze środków Budżetu Obywatelskiego i umieszczonych w wyznaczonych lokalizacjach. Urządzenia opracowane zostaną przez ekspertów z dziedziny fizjoterapii i neuropsychologii.
Dodatkowo, w ramach projektu, zostanie zakupione 300 półrocznych licencji programu do samodzielnych ćwiczeń poznawczo ruchowych z domu.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa
Dwóch Mieczy 22a, 00-001 Warszawa
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na przeprowadzaniu interaktywnych ćwiczeń poznawczo-ruchowych na urządzeniach samoobsługowych zakupionych ze środków Budżetu Obywatelskiego i umieszczonych w wyznaczonych lokalizacjach. Urządzenia opracowane zostaną przez ekspertów z dziedziny fizjoterapii i neuropsychologii.
Dodatkowo, w ramach projektu, zostanie zakupione 300 półrocznych licencji programu do samodzielnych ćwiczeń poznawczo ruchowych z domu.
Opis projektu
Projekt polega na przeprowadzaniu interaktywnych ćwiczeń poznawczo-ruchowych na urządzeniach samoobsługowych zakupionych ze środków Budżetu Obywatelskiego i umieszczonych w wyznaczonych lokalizacjach co do zasady w zakładach opieki zdrowotnej. Z zakupionych
automatów będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy.
Projekt polega na zakupie dla każdej z wyszczególnionych placówek wyposażenia w postaci automatów do samodzielnych ćwiczeń ruchowo-poznawczych, opracowanych przez ekspertów z dziedziny fizjoterapii i neuropsychologii.
Dodatkowo, w ramach projektu, zostanie zakupione 300 półrocznych licencji programu do samodzielnych ćwiczeń poznawczo ruchowych z domu. W ramach wykupionych licencji użytkownicy będą mieli dostęp do ponad 20 modułów ćwiczeniowych. Angażują one jednocześnie funkcje ruchowe i poznawcze i pozwalają usprawniać m. in. precyzję ruchów, koordynację wzrokowo-ruchową, ruchomość stawów, siłę i wytrzymałość mięśni jak również procesy spostrzegania, podejmowania decyzji, uwagę i pamięć. Plakaty informacyjne o naborze zostaną rozwieszone w miejscach ogólnodostępnych, między innymi w ośrodkach, w których zostaną ulokowane automaty do ćwiczeń.
W ramach projektu planowany jest zakup automatów do ćwiczeń ruchowo-poznawczych z biofeedbackiem w postaci urządzenia z pełnym wyposażeniem sprzętowym wraz z bezterminową licencją na oprogramowanie umożliwiające wykonywanie ćwiczeń korzystających z kamery 3D. Automat do ćwiczeń będzie wolnostojącym urządzeniem obudowanym w solidną metalową obudowę, składającym się z dużego 40’’ wyświetlacza dotykowego, systemu komputerowego oraz optycznego w 3D.
Urządzenia zostaną zlokalizowane w salach, w których odbywają się ćwiczenia z pacjentami. Urządzenia będą miały za zadanie wsparcie procesu rehabilitacji, w tym rozgrzewkę przed właściwą sesją ćwiczeniową oraz po jej zakończeniu. Parametry oraz rodzaj ćwiczeń będzie ustawiał rehabilitant, który będzie przystępował do pracy z danym pacjentem.
Automat będzie w pełni intuicyjny i łatwy w obsłudze. Nie będzie wymagał nadzoru dodatkowej osoby. Każdy z mających chęć poćwiczyć, będzie włączał urządzenie zewnętrznym przyciskiem, który będzie powodował uruchomienie automatu i możliwość rozpoczęcia ćwiczeń.
Urządzenie automatycznie dostosuje się do wzrostu użytkownika, ustawi go we właściwym miejscu przed ćwiczeniem oraz skoryguje jego ustawienie w trakcie ćwiczenia, niezależnie od wzrostu i postury użytkownika.
Przed każdym ćwiczeniem użytkownik obejrzy film instruktażowy, na którym wskazane są: cel
ćwiczenia, pozycja wyjściowa, sposób wykonania zadania oraz rozwijane aspekty sprawności
ruchowej i poznawczej. W trakcie ćwiczenia ćwiczący usłyszy również natychmiastową informację zwrotną o poprawności wykonania zadania.
Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenie będzie można wyłączyć, lub po pewnym czasie bezczynności, samo automatycznie się wyłączy. Automat wymaga jedynie dostępu do zasilania na czas ćwiczeń.
.
Automaty do ćwiczeń będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców
Licencje do użytku domowego zostaną rozdysponowane zgodnie z zasadami budżetu partycypacyjnego. Półroczny okres licencji pozwoli na realizację projektu w ciągu roku kalendarzowego.
Szczegółowa kalkulacja projektu:
Automaty do ćwiczeń - 10 x 34 470 zł = 344 700 zł
Licencje programu do użytku domowego - 300 x 390 zł = 117 000 zł
Łączny koszt realizacji projektu - 461 700 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Dzięki realizacji projektu, wszyscy potrzebujący mieli możliwość korzystać z urządzenia zawierającego interaktywne ćwiczenia z biofeedbackiem angażujące jednocześnie funkcje ruchowe oraz poznawcze w środowisku rzeczywistości rozszerzonej. Z Automatem do ćwiczeń każdy ćwiczący będą usprawniać m.in.: precyzję ruchów, koordynację wzrokowo-ruchową, ruchomość stawów, siłę i wytrzymałość mięśni, równocześnie poprawiając różne aspekty funkcjonowania poznawczego, np. procesy spostrzegania, podejmowania decyzji, uwagę oraz pamięć.
Licencje do ćwiczeń domowych pozwolą wszystkim którzy wyrażą chęć i będą jeszcze dostępne miejsca, na prowadzenie podobnych ćwiczeń w domu. Licencje domowe są alternatywą dla zajęć prowadzonych w salach zajęć przez instruktorów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Automaty do ćwiczeń - 10 x 34 470 zł = 344 700 zł
Licencje programu do użytku domowego - 300 x 390 zł = 117 000 zł
Łączny koszt realizacji projektu - 461 700 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
461 700,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Po zasięgnięciu opinii podmiotów leczniczych nadzorowanych przez m.st. Warszawa należy wskazać, że dyrektorzy tych placówek nie wyrażają zgody na ustawienie wskazanych w projekcie urządzeń na ich terenie. Istotną kwestią podnoszoną przez kierowników podmiotów leczniczych jest odpowiedzialność za ewentualne wypadki związane z korzystaniem z urządzenia. Rehabilitacja przy pomocy tego sprzętu w tym jego wersji domowej skierowana jest do pacjentów szczególnych przede wszystkim ze schorzeniami neurologicznymi (po udarach, ze stwardnieniem rozsianym, z urazami mózgu, itp.) Ponadto należy wskazać, że korzystać z urządzenia należy po uprzedniej konsultacji z wykwalifikowaną kadrą medyczną. Programy treningowe powinny być dobrane w sposób odpowiedni do danego typu schorzenia. Przedmiotowy projekt nie może zawierać jedynie zakupu wskazanego sprzętu ale powinien łączyć się, co najmniej, z poradą lekarską, a w związku z tym przedstawiony pomysł będzie spełniał znamiona świadczenia zdrowotnego.
Świadczeń zdrowotnych natomiast udzielają jedynie podmioty do tego powołane. Miasto stołeczne Warszawa nie może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej jak również nie może narzucić podmiotom leczniczym takiego działania.

Modyfikacje

22.04.2020 14:23
Wydział Organizacji i Nadzoru w Biurze Polityki Zdrowotnej
30.06.2020 14:25
Autor projektu
30.06.2020 14:53
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany