Samoobrona dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

1840
Trwa ocena
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu elenglad
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
130 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych treningów samoobrony dla kobiet, mężczyzn i dzieci, w tym osób z niepełnosprawnościami. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych warsztatów dla kobiet na temat przejawów przemocy oraz komunikacji z osobą agresywną lub której zachowania noszą znamiona przemocy. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych i dostosowanych do wieku warsztatów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w warszawskich szkołach.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zajęcia dla uczniów będą się odbywać na terenie szkół zrekrutowanych do projektu, w czasie godzin wychowawczych. Zajęcia warsztatowe dla kobiet i treningi samoobrony dla wszystkich grup będą się odbywać w salach wynajętych od szkół zlokalizowanych na terenie Warszawy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Na początku projektu zostanie przeprowadzona rekrutacja placówek, które będą zainteresowane współpracą. W tych miejscach będą wynajmowane sale, a jeśli nie będzie takiej możliwości, rekrutacja będzie kontynuowana w innych placówkach, np. ośrodkach sportowych czy ośrodkach kultury. Lokalizacje, w których prowadzone będą zajęcia dla osób z niepełnosprawnością, muszą być dostosowane do potrzeb tychże.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych treningów samoobrony dla kobiet, mężczyzn i dzieci, w tym osób z niepełnosprawnościami. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych warsztatów dla kobiet na temat przejawów przemocy oraz komunikacji z osobą agresywną lub której zachowania noszą znamiona przemocy. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych i dostosowanych do wieku warsztatów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w warszawskich szkołach.
Opis projektu
Projekt będzie się składał z pięciu części:

1. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych treningów z samoobrony dla kobiet i dziewcząt od 16 roku życia. Zajęcia zostaną przeprowadzone dla 10 grup kobiet (minimum 8 godzin treningów dla każdej grupy), w tym grup dedykowanych osobom niedowidzącym, niewidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszącym i niesłyszącym.

2. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych warsztatów na temat przejawów przemocy oraz komunikacji z osobą agresywną i/lub której zachowania noszą znamiona przemocy (fizycznej, psychicznej i nie tylko). Warsztaty zostaną przeprowadzone w sposób spójny ze scenariuszami oraz sytuacjami zagrożenia i wyjścia z tego zagrożenia, które będą przepracowywane na treningach z punktu 1. Zajęcia zostaną przeprowadzone dla 10 grup kobiet (minimum 9 godzin warsztatów dla każdej grupy), w tym grup dedykowanych osobom niedowidzącym, niewidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszącym i niesłyszącym.

3. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych treningów z samoobrony dla kobiet i mężczyzn od 16 roku życia. Zajęcia zostaną przeprowadzone dla 3 grup mieszanych (minimum 8 godzin treningów dla każdej grupy). Zagadnienia poruszane w trakcie treningów będą spójne z tymi z punktu 1.

4. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych, dostosowanych do wieku warsztatów z przeciwdziałania przemocy, w tym z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Warszawy, które to szkoły (lub klasy) zgłoszone zostaną do projektu. Tematyka warsztatów:
-techniki komunikacyjne i taktyka działania w kontakcie z osobą przejawiającą agresję lub skłonną do stosowania przemocy,
-rola świadka w obliczu sytuacji stosowania przemocy z uwzględnieniem cyberprzemocy,
-stawianie granic,
-asertywność,
-kształtowanie prawidłowych postaw w obliczu niebezpiecznych i ryzykownych zachowań otoczenia rówieśniczego z uwzględnieniem problematyki znęcania się oraz uzależnień od współcześnie dostępnych środków psychoaktywnych.
Przeprowadzonych zostanie minimum 400 godzin lekcyjnych dla 100 grup uczniów. Dla 25% klas przeprowadzony zostanie dodatkowo trening samoobrony.

5. Przeprowadzenie warsztatów z komunikacji i przeciwdziałania agresji oraz reagowania na agresję i inne przejawy różnych rodzajów przemocy dla rodziców i nauczycieli oraz wszystkich chętnych dorosłych mieszkańców Warszawy na terenie szkół z terenu stolicy, które zgłoszone zostaną do projektu (minimum 10 godzin zegarowych).

Projekt będzie całoroczny. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona kilkakrotnie, przed naborem do konkretnych grup. Osoby zainteresowane treningami oraz warsztatami dla kobiet będą się zapisywać mailowo. Zapisy na warsztaty dla uczniów również będą się odbywały mailowo – szkoły będą zgłaszać poszczególne klasy. Po warsztatach dla uczniów odbędą się warsztaty dla chętnych rodziców i nauczycieli (np. podczas zebrania), mogą to być też grupy dla pozostałych chętnych dorosłych. Zgłoszenia do tych szkoleń może wysłać szkoła lub sami rodzice/nauczyciele. Rekrutacja będzie każdorazowo poprzedzona promocją w mediach społecznościowych, reklamą na stronach urzędu miasta i urzędów poszczególnych dzielnic oraz informacjami na plakatach i ulotkach.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Według różnych badań i doniesień skala przemocy na przestrzeni ostatnich lat nie zmieniła się znacząco. Dotyczy to zarówno przemocy domowej, gwałtów, jak i przemocy rówieśniczej. Skoro nie możemy tego zjawiska skutecznie ograniczyć, to powinniśmy umieć się przed nim chronić.
Szkolenia z samoobrony pozwolą nauczyć się podstawowych technik obronnych, zwiększając jednocześnie poczucie sprawczości i własnych możliwości, szczególnie u kobiet i osób z niepełnosprawnościami.
Szkolenia z komunikacji z osobą agresywną zwiększą świadomość tego, co można zrobić w sytuacji kontaktu z taką osobą i potencjalnego zagrożenia z jej strony.
Dzięki warsztatom uczniowie dowiedzą się, jak się skutecznie komunikować z innymi, dowiedzą się jaka jest rola świadka przemocy oraz poznają strategie zachowań w przypadku kontaktu z osobą agresywną, a także metody stawiania i obrony granic własnego „ja”. Możliwość kilkukrotnego przećwiczenia tych technik sprawia, że stają się one nawykiem i w naturalny sposób wchodzą w zasób technik stosowanych w sytuacji zagrożenia.
Kompleksowość projektu (objęcie nim różnych grup wiekowych i społecznych w szerokim zakresie) daje szansę na dużą skuteczność i długotrwałość efektu z perspektywy pojedynczej osoby, jak i całej społeczności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
130 500,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany