Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Edukacja przeciwpowodziowa w szkołach i przedszkolach

1875
Trwa ocena
Pomysł na rok 2021
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
410 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Nieodpłatne szkolenia dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach dot. prawidłowego reagowania w przypadku zagrożenia powodziowego i wystąpienia powodzi w celu ochrony życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony mienia

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe na terenie m.st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Nieodpłatne szkolenia dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach dot. prawidłowego reagowania w przypadku zagrożenia powodziowego i wystąpienia powodzi w celu ochrony życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony mienia
Opis projektu
Nieodpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych na terenie m.st. Warszawy dostosowane do grup wiekowych o tematyce:
1. Czym jest powódź? - zjawisko powodzi, przyczyny i rodzaje; określenie zagrożenia dla Warszawy
2. Bądź gotowy do powodzi - komunikaty o zagrożeniu powodziowym, przygotowanie do powodzi i zabezpieczenie mienia
3. Uwaga: powódź! - zasady bezpieczeństwa podczas powodzi, zasady ewakuacji ludzi i zwierząt
4. Po powrocie do domu - zasady bezpieczeństwa i higieny po powodzi, usuwanie zniszczeń

Zajęcia poprzez gry, zabawy, ćwiczenia sprawnościowe, prace plastyczne i dyskusje. Do prowadzenia zajęć wykorzystywana jest duża ilość materiałów szkoleniowych, w tym sprzęt ratowniczy.

Czas trwania zajęć:
- przedszkola: 4 x 30 min. + przerwy
- szkoły podstawowe i ponadpodstawowe: 5 x 45 min. + przerwy

ilość uczestników w grupie: max 25
szacunkowa ilość zajęć w ramach projektu: 381
szacunkowa ilość uczestników zajęć: 9500
Zajęcia prowadzone w szkołach w trakcie roku szkolnego od poniedziałku do piątku.
Zajęcia prowadzone w przedszkolach w trakcie roku szkolnego i w okresie wakacyjnym od poniedziałku do piątku.

Każdy uczestnik zajęć otrzyma certyfikat potwierdzający udział w zajęciach oraz zestaw materiałów: ulotka, karta I.C.E., opaski odblaskowe, odblaski, gwizdek ratunkowy.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Warszawa jest miastem położonym na terenie zalewowym rzeki Wisły oraz dodatkowo z uwagi na wysoki stopień urbanizacji jest zagrożona powodziami opadowymi.
Celem edukacji przeciwpowodziowej dzieci i młodzieży jest uświadomienie zagrożenia związanego z wystąpieniem zjawiska powodzi, podejmowanie działań prewencyjnych ochrony mienia oraz prawidłowe postępowanie w przypadku wystąpienia powodzi i po powrocie do zalanego domu.
W ramach zajęć obowiązkowych w szkołach tematyka powodzi jest omawiana bardzo ogólnie. Szkoły nie są wyposażone w profesjonalny sprzęt do prowadzenia zajęć.
Z uwagi na zmiany klimatyczne coraz częściej będą występowały nagłe zjawiska meteorologiczne skutkujące lokalnymi podtopieniami i powodzią, stąd konieczność edukacji dzieci i młodzieży, by w przyszłości mogły podejmować prewencyjne środki ochrony dobytku, prawidłowo reagować na komunikaty o zagrożeniu powodzią oraz bezpiecznie chronić zdrowie i życie ludzi i zwierząt w trakcie powodzi oraz po jej ustąpieniu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
410 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany