Dzień bez torby - ograniczenie użycia jednorazowych toreb foliowych na targowiskach

2010
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Sławomir Sendzielski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
105 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Celem projektu jest ograniczanie zużycia jednorazowych toreb foliowych, podniesienie świadomości wagi problemu wśród mieszkańców i sprzedawców.
Edukatorzy obecni na warszawskich targowiskach będą rozmawiać z odwiedzającymi oraz sprzedawcami zachęcając do rezygnacji z jednorazowych toreb foliowych, a kampania ma za zadanie promować takie postawy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt będzie prowadzony na 2 targowiskach (Ochota, Praga-Północ) wraz z kampanią ogólnomiejską.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest ograniczanie zużycia jednorazowych toreb foliowych, podniesienie świadomości wagi problemu wśród mieszkańców i sprzedawców.
Edukatorzy obecni na warszawskich targowiskach będą rozmawiać z odwiedzającymi oraz sprzedawcami zachęcając do rezygnacji z jednorazowych toreb foliowych, a kampania ma za zadanie promować takie postawy.
Opis projektu
Projekt zakłada przygotowanie programu edukacyjnego będącego zachętą do ograniczenia używania jednorazowych plastykowych toreb na targowiskach.
Zakłada on obecność na 2 targowiskach edukatorów przez minimum 6 miesięcy jeden raz w miesiącu, zachęcanie mieszkanek/mieszkańców i sprzedawców do ograniczenia użycia toreb plastykowych, a w ich miejsce używania toreb papierowych, wielorazowych toreb i pojemników wielorazowych. Jednym z elementów ma być przekonywanie do dobrowolnego
i solidarnego wprowadzenia do sprzedaży tylko zaprojektowanych, estetycznych papierowych toreb i worków wielorazowych.
Plan edukacji, promocji oraz koncepcja projektu będą również rozpowszechniane za pomocą kampanii informacyjnej, która znajdzie się na miejskich stronach internetowych, plakatach w przestrzeni publicznej (w tym przy bazarach/targowiskach).
Efektywność działań oceniona byłaby za pomocą badań zachowań konsumentów przed i po przeprowadzeniu projektu.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Świadomość zagrożeń związanych z używaniem plastykowych jednorazówek nadal wydaje się być zbyt mała.
Wprowadzona w 2018 roku ustawa nakładająca opłaty za wykorzystanie toreb plastykowych przyniosła niewielki skutek szczególnie na targowiskach, ale także w supermarketach na stanowiskach z warzywami, pieczywem czy produktami sypkimi. Średni czas życia plastykowej torby to tylko 12 minut. Sprzedawcy rozdają jednorazowe torby, a kupujących chętnie
z niech korzystają. Warto przeprowadzić kampanię mającą na celu ochronę środowiska, podniesienie wiedzy konsumentów i sprzedawców, a co za tym idzie zmniejszenie produkcji plastyku oraz konieczności jego utylizacji.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Program edukacyjny – 18 000,00 PLN
Działania promocyjne oraz badania– 75 000,00 PLN
Oznakowanie graficzne – 12 000,00 PLN
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
105 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Program edukacyjny realizowany na warszawskich targowiskach ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ograniczenie zużycia jednorazowych toreb foliowych jest obecnie priorytetem na liście działań proekologicznych. Mieszkańcy odwiedzający targowiska oraz sprzedawcy spotkają się bezpośrednio z edukatorami, którzy pomogą znaleźć alternatywne rozwiązania dla toreb foliowych (zamiennie np. opakowania papierowe, przynoszenie swoich opakowań wielorazowych itp.). Kampania ogólnomiejska będzie promować program w całym mieście, a badania przed i po jego realizacji będą wsparciem dla szukania kolejnych rozwiązań w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i ograniczenia zużycia zasobów. Lokalne działania mają być motorem zmian w całej przestrzeni publicznej.

Modyfikacje

23.06.2020 11:25
Koordynator w Biurze Gospodarki Odpadami
18.08.2020 08:04
Koordynator w Biurze Gospodarki Odpadami
18.08.2020 08:13
Koordynator w Biurze Gospodarki Odpadami

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Taka akcja przydałaby się na każdym targowisku.
    Sylwia Nowicka  03.09.2020 15:57
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany