Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

SYSTEM LOKALNEGO PRZETWARZANIA BIOODPADÓW Z WYKORZYSTANIEM OWADÓW.

2018
Trwa ocena
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Sławomir Sendzielski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
87 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Wytwarzamy coraz więcej bioodpadów i odpadów zielonych. Potrzeba jest innowacyjnych metod przetwarzania odpadów i edukacji na ten temat. W ramach projektu stworzony zostanie mały - „garażowy”, system przetwarzania surowców przy wykorzystaniu larw owadów Hermetia illucens. Badana będzie m.in. jakość powstałego kompostu, efektywność inwestycji, skład powietrza towarzyszący przerabianiu odpadów.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Miejsce wybrane przez urzędników i mieszkańców ze swobodnym dostępem dla odwiedzających.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Wytwarzamy coraz więcej bioodpadów i odpadów zielonych. Potrzeba jest innowacyjnych metod przetwarzania odpadów i edukacji na ten temat. W ramach projektu stworzony zostanie mały - „garażowy”, system przetwarzania surowców przy wykorzystaniu larw owadów Hermetia illucens. Badana będzie m.in. jakość powstałego kompostu, efektywność inwestycji, skład powietrza towarzyszący przerabianiu odpadów.
Opis projektu
Pomysł zakłada stworzenie prototypu systemu przetwarzania odpadów kuchennych przy pomocy larw owadów Hermetia illucens. - pilotażowej mikro instalacji, w zaadoptowanych pomieszczeniach lub pomieszczeniach wybudowanych na ten cel. W ramach projektu badana będzie ilości i jakość przetwarzanych odpadów, sposób przygotowania konieczny do przeprowadzenia procesu, jakość powstałego kompostu pod względem zdatności do użycia w uprawie warzyw czy ogrodnictwie ozdobnym, wielkość inwestycji i jej efektywność w kontekście obecnego systemu gospodarowania odpadami, jakość – skład, powietrza towarzyszący przerabianiu odpadów.

Mieszkańcy mieli by możliwość obserwacji procesu podczas lekcji pokazowych. Bioodpady pochodziłyby z kuchni placówki przy której postawiona byłaby instalacja. Dostępność projektu minimum 25 godzin tygodniowo.

Istnienie instalacji łączyłoby się z prowadzeniem warsztatów na temat kompostowania, zagospodarowania odpadów, wykorzystania kompostu, szkód jakie powoduje wydobycie torfu etc.

Instalacja powinna powstać w miejscu, gdzie z korzyścią można wykorzystać zarówno powstały kompost jak i larwy owadów stanowiące doskonałe źródło białka.

Miasto w dostępnych sobie kanałach komunikacji informowałoby o projekcie, wydarzeniach z nim związanych i wynikach projektu.
Wartość projektu obejmuje: przygotowanie/adaptację pomieszczenie, przygotowanie instalacji, badanie powietrza i kompostu, 12 otwartych warsztatów dot. kompostowania.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Ponad 40% powstających w gospodarstwach domowych odpadów to odpady zielone i kuchenne. Obecnie odpady te są zagospodarowywane z dala od miejsca ich powstawiania co zwiększa wpływ transportu na środowiskom a zagospodarowanie wiąże się z nieprzyjemnym zapachem – zły sposób przetwarzania - fermentacja zamiast kompostowania. Obecnie powstający z przetwarzania odpadów produkt nie nadaj się do użycia pod produkcję rolną czy ogrodniczą ze względu na duże zanieczyszczenie odpadkami stałymi takimi jak szkło czy folia. Jednoczenie do produkcji rolnej czy ogrodniczej stosowany jest na masową skalę torf co przyczynia się nie tylko do degradacji środowiska naturalnego, ale do wzmożonego zanieczyszczenia powietrza w skutek rozkładu osuszanych torfowisk.
Mieszkańcy nie mają alternatywy – brak jest lokalnych miejsc gdzie choćby niewielki procent odpadów mógłby być przetworzony z korzyścią dla środowiska, lokalnego ogrodnictwa – wykorzystanie kompostu jako polepszenie gleby przy krzewach czy drzewach, prowadzenie przez miasto prac ogrodniczych.

Lokalne przetwarzanie odpadów bio i odpadów zielonych przy zastosowaniu owadów jest odpowiedzią na wiele z powyżej opisanych wyzwań dodatkowo stanowić może początek dyskusji o systemie zagospodarowaniu odpadów w Warszawie, owartości jaką niesie lokalne rozwiazywanie wyzwań, będzie podnosić świadomość mieszkańców co możliwości redukcji produkcji odpadów oraz ich zagospodarowania

Lokalne gospodarowanie odpadami komunalnymi jest możliwe i konieczne do zmniejszania śladu węglowego (transport), zmniejszania zanieczyszczenie powietrza CO2 i dużo silniejszym metanem poprzez właściwy – tlenowy rozkład. Daje też szansę na podnoszenie świadomości ekologicznej u wszystkich mieszkańców. Kompost może zastąpić podłoża ogrodnicze produkowane na bazie torfu co przyczynia się do degradacji środowiska, jeszcze większej emisji CO2 oraz niszczenie krajobrazu.
W załączeniu kilka przykładów sąsiedzkich kompostowników.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
87 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany