Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Dzieci warszawskie bez komarów i kleszczy – montaż budek lęgowych dla jerzyków na budynkach placówek oświatowych

2078
Dopuszczony do głosowania
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Stróżewski Witold
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
67 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
  • naukowa- badania populacji jerzyków
  • zdrowotna...
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Celem projektu jest utworzenie kolonii jerzyków poprzez instalację budek lęgowych na budynkach placówek oświatowych w pobliżu zbiorników wodnych, terenów zieleni i dużych osiedli mieszkaniowych, gdzie zagrożenie owadami jest największe. W ramach projektu zostanie zamontowanych ok. 50 zestawów budek lęgowych dla jerzyków. Zestaw będzie się składał z 5-komorowych gniazd dachowych lub przyściennych zależnie od zaleceń ornitologicznych i ukształtowania bryły budynku.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Placówki oświatowe na terenie m.st. Warszawy według wyboru zespołu rozpatrującego wniosek
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Załącznik proponowanych lokalizacji kolonii - do wyboru z 90 lokalizacji

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest utworzenie kolonii jerzyków poprzez instalację budek lęgowych na budynkach placówek oświatowych w pobliżu zbiorników wodnych, terenów zieleni i dużych osiedli mieszkaniowych, gdzie zagrożenie owadami jest największe. W ramach projektu zostanie zamontowanych ok. 50 zestawów budek lęgowych dla jerzyków. Zestaw będzie się składał z 5-komorowych gniazd dachowych lub przyściennych zależnie od zaleceń ornitologicznych i ukształtowania bryły budynku.
Opis projektu
Instalacja budek lęgowych na płaskich dachach lub ścianach placówek oświatowych w pobliżu akwenów wodnych i terenów zieleni oraz w pobliżu gęsto zasiedlonych terenów, budek 5-cio komorowych otwieranych do góry w ilości po 2-a zestawy minimum, czyli co najmniej 10 gniazd na każdym dachu lub alternatywnych zestawów 5-cio komorowych mocowanych do ściany w układzie pionowym lub poziomym zależnie od możliwości, także w koloniach 10-cio gniazdowych z uwagi na zwyczaje stadne tych ptaków- w większych gromadkach ptaki te czują się bezpieczniej i chętniej się osiedlają. Jerzyki latają małymi grupkami łowiąc owady -komary, kleszcze, pajęczaki, muszki, meszki itp. przenoszone przez wiatr. Umiejscowienie budek z otwieranymi daszkami pozwoli na rozszerzenie badań i wiedzy o tych pożytecznych ptakach. W czasie jednego dnia jerzyk potrafi złowić nawet do 20tyś insektów, którymi karmi swoje pisklęta.
Zwiększając obszary działalności jerzyków odtwarzamy ich pożyteczną populację bardzo zagrożoną termoizolacjami budynków a zwłaszcza niefachowo wykonywanymi ociepleniami stropodachów niszczącymi siedliska jerzyków. Zabudowa budek na obiektach szkolnych i przedszkolnych dodatkowo spełni walory edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Dzięki owadożernym ptakom unikamy toksycznych oprysków.
Instalacja budek to zwiększenie szans na zachęcenie jerzyków do osiedlania kolejnych pokoleń na terenie Warszawy.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Akweny wodne i tereny zieleni są źródłem wykluwania się komarów, kleszczy i innych dokuczliwych insektów. Jerzyki skutecznie te drobne owady eliminują, nie zagrażając równocześnie populacji pszczół. Materiał do wyściełania gniazda zbierany przez jerzyki rozkłada się ekologicznie już po jednym roku, więc nie zachodzi potrzeba wymiany tej wyściółki. Odchody jerzyków są znikome, gdyż rodzice karmią pisklęta wydzieliną ze złowionymi owadami-dotychczas nie stwierdzono zanieczyszczeń od tych pożytecznych ptaków. Naukowcy stwierdzili, że oczyszczają swoje organizmy w czasie przelotów długodystansowych. Płoszą dachowe i balkonowe gołębie gwałtownymi i szybkimi zwrotami w czasie wlotu i wylotu z budek.
Są ptakami towarzyskimi i stadnymi - najlepiej czują się w dużych grupach gniazd. Latają dużymi grupkami, dzięki czemu oczyszczają skuteczniej powietrze z drobnych insektów.
Budowa kolonii grupowych budek pozwoli na eliminację chemicznych oprysków anty insektowych szkodzących ludziom, zwłaszcza dzieciom. Zainstalowanie budek na dachach lub ścianach może mieć walory edukacyjne dla dzieci i młodzieży w czasie obserwacji tych ptaków dolatujących, w okresie karmienia piskląt do gniazd.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1) Zakup zestawów budek z montażem oraz oznakowaniem graficznym – 60 000,00 zł
2) Ekspertyza oraz nadzór ornitologiczny – 7 000,00 zł
Razem – 67 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
67 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Stworzenie miejsc lęgowych dla bezpiecznego gniazdowania jerzyków, będzie sprzyjało zwiększeniu ich populacji. Jerzyki naturalnie ograniczają liczbę dokuczliwych owadów takich jak komary i meszki.

Modyfikacje

24.01.2020 12:27
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
24.01.2020 12:41
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
17.06.2020 11:42
Wydział Spraw Zwierząt w Biurze Ochrony Środowiska
01.07.2020 08:48
Wydział Spraw Zwierząt w Biurze Ochrony Środowiska

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany