Dzieci warszawskie bez komarów i kleszczy - budki dla jerzyków

2078
Trwa ocena
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Stróżewski Witold
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
63 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
  • naukowa- badania populacji jerzyków
  • zdrowotna...
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Celem projektu jest utworzenie kolonii budek lęgowych jerzyków na budynkach szkolnych w pobliżu zbiorników wodnych, trenów zielonych i dużych osiedli mieszkaniowych, gdzie zagrożenie owadami jest największe. Instalacja 40 kolonii jerzyków w 10-gniazdowych zespołach, to jest po 2 grupy zestawów 5-o budkowych dachowych lub przyściennych zależnie od zaleceń ornitologicznych i ukształtowania bryły budynku.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoły i przedszkola warszawskie według wyboru zespołu rozpatrującego wniosek na 40-stu wybranych szkołach i/lub przedszkolach
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Załącznik proponowanych lokalizacji kolonii - do wyboru z 90 lokalizacji

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest utworzenie kolonii budek lęgowych jerzyków na budynkach szkolnych w pobliżu zbiorników wodnych, trenów zielonych i dużych osiedli mieszkaniowych, gdzie zagrożenie owadami jest największe. Instalacja 40 kolonii jerzyków w 10-gniazdowych zespołach, to jest po 2 grupy zestawów 5-o budkowych dachowych lub przyściennych zależnie od zaleceń ornitologicznych i ukształtowania bryły budynku.
Opis projektu
Zabudowa kolonii budek lęgowych na płaskich dachach lub ścianach szkół lub przedszkoli w pobliżu akwenów wodnych i terenów zielonych oraz w pobliżu gęsto zasiedlonych terenów, budek 5-cio komorowych otwieranych do góry w ilości po 2-a zestawy minimum, czyli co najmniej 10 gniazd na każdym dachu lub alternatywnych zestawów 5-cio komorowych mocowanych do ściany w układzie pionowym lub poziomym zależnie od możliwości, także w koloniach 10-cio gniazdowych z uwagi na zwyczaje stadne tych ptaków- w większych gromadkach ptaki te czują się bezpieczniej i chętniej się osiedlają. Jerzyki latają małymi grupkami łowiąc owady -komary, kleszcze, pajęczaki, muszki, meszki itp. przenoszone przez wiatr. Umiejscowienie budek z otwieranymi daszkami pozwoli na rozszerzenie badań i wiedzy o tych pożytecznych ptakach. W czasie jednego dnia jerzyk potrafi złowić nawet do 20tyś insektów, którymi karmi swoje pisklęta.
Zwiększając obszary działalności jerzyków odtwarzamy ich pożyteczną populację bardzo zagrożoną termoizolacjami budynków a zwłaszcza niefachowo wykonywanymi ociepleniami stropodachów niszczącymi siedliska jerzyków. Zabudowa budek na obiektach szkolnych i przedszkolnych dodatkowo spełni walory edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Dzięki owadożernym ptakom unikamy toksycznych oprysków.
Instalacja kolonii budek to zwiększenie szans na zachęcenie jerzyków do osiedlania kolejnych pokoleń na terenie Warszawy.
1 zestaw 5-cio gniazdowy to koszt 750 zł (75 zł/1 gniazdo) z instalacją kolonia 10 budek to koszt 1500 zł z instalacją

80 zestawów po 5 gniazd (zakup budek, montaż) = 80 * 750 = 60 000 zł
nadzór ornitologiczny = 3 000 zł
Razem (cały projekt) 63 000 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Akweny wodne i tereny zielone są źródłem wykluwania się komarów, kleszczy i innych dokuczliwych insektów. Jerzyki skutecznie te drobne owady eliminują, nie zagrażając równocześnie populacji pszczół. Materiał do wyściełania gniazda zbierany przez jerzyki rozkłada się ekologicznie już po jednym roku, więc nie zachodzi potrzeba wymiany tej wyściółki. Odchody jerzyków są znikome, gdyż rodzice karmią pisklęta wydzieliną ze złowionymi owadami-dotychczas nie stwierdzono zanieczyszczeń od tych pożytecznych ptaków. Naukowcy stwierdzili, że oczyszczają swoje organizmy w czasie przelotów długodystansowych. Płoszą dachowe i balkonowe gołębie gwałtownymi i szybkimi zwrotami w czasie wlotu i wylotu z budek.
Są ptakami towarzyskimi i stadnymi - najlepiej czują się w dużych grupach gniazd. Latają dużymi grupkami, dzięki czemu oczyszczają skuteczniej powietrze z drobnych insektów.
Budowa kolonii grupowych budek pozwoli na eliminację chemicznych oprysków anty insektowych szkodzących ludziom, zwłaszcza dzieciom. Zainstalowanie budek na dachach lub ścianach może mieć walory edukacyjne dla dzieci i młodzieży w czasie obserwacji tych ptaków dolatujących, w okresie karmienia piskląt do gniazd.

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
63 000,00 zł

Modyfikacje

24.01.2020 12:41
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany