Trasa spacerowo-rowerowa szlakiem zwiniętych torów

65
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Targówek
Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata
Autor pomysłu Aleksander Buczyński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
308 320 zł
Kategoria
 • sport
 • zdrowie
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Zagospodarowanie zlikwidowanych bocznic kolejowych na terenie Targówka o łącznej długości 3,2 km na trasy spacerowo-rowerowe, przebiegające przez tereny zalesione oraz koło jeziora i plaży przy ul. Bardowskiego. Dodatkowo poprawa ciągłości i bezpieczeństwa na istniejących ścieżkach rowerowych przy ul. Rozwadowskiego i Zabranieckiej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Targówek
Obszar objęty pomysłem:
Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
- zlikwidowane bocznice kolejowe między ulicami Zabraniecką, Nieświeską, Bardowskiego i granicą z Ząbkami;

- skrzyżowanie ul. Rozwadowskiego / Przecławska;

- rondo Rozwadowskiego / ks. Ziemowita / Rzeczna;

- ul. Zabraniecka.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zlikwidowane bocznice kolejowe we wschodniej części dzielnicy Targówek oraz istniejące ścieżki rowerowe przy Rozwadowskiego i Zabranieckiej. W przypadku zidentyfikowania przez BGN problemów własnościowych lub kolizji z koncepcją zagospodarowania terenu na zachód od ul. Bardowskiego, możliwe jest ograniczenie zakresu projektu do odcinka w stronę Ząbek (działki miejskie) i elementów w pasach drogowych ZDM.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie zlikwidowanych bocznic kolejowych na terenie Targówka o łącznej długości 3,2 km na trasy spacerowo-rowerowe, przebiegające przez tereny zalesione oraz koło jeziora i plaży przy ul. Bardowskiego. Dodatkowo poprawa ciągłości i bezpieczeństwa na istniejących ścieżkach rowerowych przy ul. Rozwadowskiego i Zabranieckiej.
Opis projektu
Projekt zakłada zagospodarowanie zlikwidowanych bocznic kolejowych o łącznej długości 3200 m na trasy spacerowo-rowerowe. Stworzy to atrakcyjną możliwość rekreacji (rower, nordic walking, zimą narty biegowe) w pięknych okolicznościach przyrody. Jedna z bocznic przechodzi obok sztucznego jeziora i plaży przy ul. Bardowskiego, większość pozostałych odcinków przebiega przez tereny zalesione.

Trasa będzie łączyła:

- jezioro i plażę przy ul. Bardowskiego;

- istniejącą ścieżkę rowerową w ciągu ul. Zabraniecka - Strażacka;

- ślepe zakończenie ul. Nieświeskiej;

- ślepe zakończenie ul. Skrajnej w Ząbkach (na granicy miast pozostanie 170 m drogi gruntowej).

Prowadzenie trasy śladem zlikwidowanego torowiska kolejowego ogranicza konieczność robót ziemnych i umożliwia wykorzystanie elementów podbudowy. Proponuję wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego - naturalnej i niedrogiej w wykonaniu. Kanał Bródnowski trasa będzie pokonywała istniejącym mostkiem.

Oprócz wykonania nawierzchni, konieczne będzie:

- zabezpieczenie trasy przed nielegalnym wjazdem pojazdów mechanicznych - projektowana nawierzchnia nie jest przystosowana pod duże obciążenia;

- uprzątniecie śmieci z terenów leśnych; rekreacyjne zagospodarowanie bocznic i zabezpieczenie przed nielegalnym wjazdem ograniczy skalę problemu nielegalnego podrzucania śmieci w przyszłości.

Dodatkowe elementy ułatwiające dojazd do szlaku:

- oznakowanie brakującego przejazdu po północno-wschodniej stronie ronda ks. Ziemowita / Rzeczna: oznakowanie przejścia i przejazdu połączone zgodnie z Dz.U.2015.1314, załącznik 2, rys. 4.2.2.3;

- korekta niebezpiecznego przejazdu przez Przecławską (4 wypadki i kolizje spowodowane nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu przez kierowców w latach 2011-2014): budowa azylu lub zwężenie wlotu od strony zjazdu z wiaduktu;

- oznakowanie 11 przejazdów dla rowerzystów na istniejącym ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Zabranieckiej (obecnie brak oznakowania lub tylko przejścia dla pieszych): zgodnie z Dz.U.2015.1314 w przedłużeniu dróg dla rowerów i pieszych wyznacza się przejazdy dla rowerzystów.

Zagospodarowanie nasypów po zlikwidowanych liniach kolejowych na tzw. zielone szlaki to rozwiązanie szeroko stosowane na całym świecie, a od niedawna także w Polsce. Zróbmy to na Targówku zanim teren zostanie rozparcelowany, a trasa straci ciągłość!
Uzasadnienie realizacji projektu
Trasa stworzy atrakcyjne możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu we wschodniej części dzielnicy Targówek. Umożliwi dojazd na rowerze do nowopowstałego jeziora przy ul. Bardowskiego, zarówno z terenu obszaru, jak i - poprzez połączenie z istniejącymi ścieżkami rowerowymi - od sąsiadów (Targówek Mieszkaniowy, Rembertów, Ząbki). Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pokolejowych ograniczy ich wykorzystanie do nielegalnego wywozu śmieci. Dodatkowe elementy zawarte w projekcie uporządkują oznakowanie i poprawią bezpieczeństwo na istniejących ścieżkach rowerowych w ciągu ul. Rzeczna - Rozwadowskiego oraz ul. Zabranieckiej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Konstrukcja nawierzchni z kruszywa łamanego wg cenników SEKOCENBUD: 32,29 zł/m2 (za: Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2014; tabela 13.2.1 - w załączeniu).

Łączna długość odcinków 3200 m, w tym:

- 1350 m Zabraniecka - rozjazd
- 550 m rozjazd - Nieświeska
- 350 m rozjazd - Bardowskiego
- 950 m Bardowskiego - granica m. Ząbki

Razem wykonanie nawierzchni szlaku: 2,5 m szerokości x 3200 długości x 32,29 zł/m2 = 258320 zł

Inne elementy:

2. Wywóz śmieci z lasu wzdłuż projektowanej trasy: 5000 zł

3. Zabezpieczenia przed nielegalnym wjazdem (słupki blokujące U-12c): 5 lokalizacji x 3 słupki/lokalizację x 200 zł/słupek = 3000 zł

4. Wyznaczenie przejazdu dla rowerzystów po północno-wschodniej stronie ronda ks. Ziemowita / Rzeczna = 5000 zł (w tym obniżenie 4x1 mb krawężnika, przełożenie 8 płytek ostrzegawczych, uzupełnienie 2,5 m2 nawierzchni chodnika, 4 znaki C-13/16, standardowe oznakowanie pionowe i poziome)

5. Wyspa dzieląca na przejeździe dla rowerzystów przez ul. Przecławską lub zwężenie wyspą wlotu ul. Przecławskiej od strony wiaduktu = 5000 zł

6. Oznakowanie przejazdów dla rowerów wzdłuż ul. Zabranieckiej: 11 x 2000 zł = 22000 zł

7. Dokumentacja: 10000 zł

Razem: 308320 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
308 320,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Bieżące remonty i odnawianie oznakowania
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
15 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (5)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Świetny projekt, ale większość tras prowadzi przez tereny należące do Skarbu Państwa, a nie do miasta, także pewnie przepadnie na etapie weryfikacji.
  Rafał Suchocki  07.01.2016 09:53
  • Dzięki za dobre słowo. Widziałem mapę własności. Ale:

   1. Z punktu widzenia zasad BP istotne jest władanie, a nie własność - na wielu terenach Skarbu Państwa udało się już nie tylko zgłosić, ale wręcz zrealizować projekty z budżetu partycypacyjnego (bo władał nimi ZDM, Zarząd Mienia, BGN czy inna miejska jednostka).

   2. Odcinek nasypu od Bardowskiego w stronę Ząbek jest miejski - w razie czego można projekt zrealizować przynajmniej w tak okrojonym zakresie (+ elementy w pasach drogowych ZDM, które przydadzą się tak czy owak).

   3. BP to nie tylko podział kasy, ale też okazja do publicznej dyskusji na temat zgłaszanych pomysłów - jeśli okaże się, że jest zainteresowanie taką trasą, to być może zmotywuje to miasto do przejęcia terenu i realizacji projektu poza formułą BP. W porównaniu do 5 mln wydanych na nowe jezioro to nie są duże koszty, a wartość dodana według mnie znaczna, bo obecnie jezioro jest trudno dostępne. Dlatego przedstawiłem pomysł w całości.
   aleksander.buczynski  07.01.2016 17:14 Autor projektu
 • Świetny projekt!
  Michał Harasimowicz  16.01.2016 11:45
 • Bardzo fajny projekt, jeden z najciekawszych w całej Warszawie w tej edycji.
  Faktyczna rewitalizacja i nowe otwarcie dla tego terenu. Bardzo dobry projekt.
  mokotowianin  21.01.2016 17:32
 • Super, wreszcie cos dla wszystkich a nie tylko dzieci :) Trzeba uatrakcyjniać nasza dzielnice. Proponuje trochę zasadzic trakt. Troche drzewek, krzaczkow i będzie przyjemniej :)
  OlgaPiot  16.02.2016 19:07
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany