Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

"Żłobek" dla malucha

121
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Włochy
Nowe Włochy
Autor pomysłu Przemysław Wysocki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
156 120 zł
Kategoria
 • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, która jest o wiele tańsza w realizacji przez daną dzielnicę niż tradycyjny żłobek zapewniając jej mieszkańcom podstawowe prawo jakim jest pobyt najmłodszych w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Włochy
Obszar objęty pomysłem:
Nowe Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Nowe Włochy
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, która jest o wiele tańsza w realizacji przez daną dzielnicę niż tradycyjny żłobek zapewniając jej mieszkańcom podstawowe prawo jakim jest pobyt najmłodszych w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3
Opis projektu
Projekt pod nazwą "Żłobek" dla Malucha, docelowo będzie zrealizowany w formie opiekuna dziennego, zapewniając pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Nazwa "Żłobek" ma na celu ułatwienie mieszkańcom Warszawy skojarzenia charakteru projektu z organizacją opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lata, tj. wieku popularnie określanym jako"żłobkowy". Opiekun dzienny może zapewnić opiekę max. 5-tce dzieci do wieku 1-3 lata dzięki czemu dzielnica może bez ponoszenia dodatkowych kosztów zapewnić najmłodszym mieszkańcom opiekę, na którą często nie stać młodych rodziców.
Zgodnie z uchwałą Rady m. st. Warszawy nr XXXVII/937/2012 z 31.05.2012r. w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m. st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwalniania od ponoszenia opłat zgodnie z brzmieniem § 3.1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez żłobek oraz dziennego opiekuna w wysokości 1,78zł za świadczenia. Do obowiązków rodzica należy również zapewnienie dziennego wyżywienia gdyż projekt zakłada samą opiekę przez nie dłużej niż 8 godzin dziennie.
Punkty dziennego opiekuna, będą prowadzone przez organizację pozarządową wybraną w drodze konkursu pod nadzorem Urzędu m.st . Warszawy przedstawiam etapy postępowania:
1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania, którego przedmiotem jest zlecenie organizacji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w formie dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy,
2. Wyłonienie realizatora zadania,
3. Realizacja zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157).
Uzasadnienie realizacji projektu
Pomoc jakiej udzielimy pozwoli młodym rodzicom na powrót do pracy co polepszy ich sytuację finansową ponieważ koszt żłobka szacuje się między 900 zł -1 400.00 zł, oraz patrząc z drugiej strony zapewni miejsce pracy osobie która wolała by np. pozostać z swoją pociechą w domu i poświęcać jej czas a tym samym nie podjęła by zatrudnienia jednak wynagrodzenie uzyskane z w.w programu zapewniło by jej finansowe wsparcie oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Poniżej przedstawiam przewidywane miesięcznie koszty dla 1 punktu dziennego opiekuna
(sprawującego opiekę nad 5 dzieci):

-wynagrodzenie 1 dziennego opiekuna - 3 600 zł (brutto + składki pracodawcy),
- wynajem 1 lokalu - 2 400 zł
- zaangażowanie koordynatora merytorycznego, psychologa-monitoring jakości, raporty merytoryczne, sprawy doboru kadry, zastępstwa – ok. 380 zł
- drobne zakupy-uzupełnienie środków czystości i nietrwałych materiałów edukacyjnych oraz zabawek dla dzieci – ok. 360 zł
- koszt obsługi zadania w tym koszty administracyjne:
• Specjalista ds. organizacji, spraw lokali, wolontariuszy i wpłat rodziców ok. 150 zł
• Księgowość, kadry, sprawozdania finansowe ok. 150 zł
• Koszty biurowe (materiały biurowe, telefon, koszty eksploatacji biura) ok. 40 zł

Łączny miesięczny koszt związany z obsługą 1 punktu dziennego opiekuna (5 dzieci) przez wybraną w konkursie organizację pozarządową to kwota 7 080 zł

Zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia, w tym zakup i montaż tabliczki informacyjnej "Realizacja w ramach budżetu partycypacyjnego" - ok. 15.000 zł na jeden lokal.


Roczny koszt funkcjonowania punktu Dziennego Opiekuna dla 5 dzieci - 100 000 zł

Roczny koszt funkcjonowania punktu Dziennego Opiekuna dla 10 dzieci i 2 Dziennych Opiekunów realizowanych w tym samym lokalu- 156 120 zł

PROJEKT ZAKŁADA 2 OPIEKUNÓW W TYM SAMYM LOKALU.

Szczegółowy kosztorys przedstawiono w tabeli w załączeniu.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
156 120,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

15.01.2016 19:51
Autor projektu
21.01.2016 12:04
Koordynator w Dzielnicy Włochy
12.03.2016 16:26
Autor projektu
22.03.2016 17:22
Koordynator w Dzielnicy Włochy
06.04.2016 12:19
Koordynator w Zespole Żłobków
19.04.2016 12:01
Koordynator w Dzielnicy Włochy

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (15)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • W moim odczuciu grupa projektów o przedziwnych quasi żłobkach nie wyczerpuje najważniejszego warunku projektów: nie są to projekt OGÓLNODOSTĘPNE, ponieważ przecież już ich założenie bardzo ogranicza dostęp dla pojedynczych osób/dzieci oraz grupy potencjalnych adresatów w poszczególnych obszarach. Dodatkowo sumaryczny koszt tego jest niewspółmierny z kosztem uruchomienia normalnego żłobka w dzielnicy. Wnoszę do Urzędów Dzielnic o należyte sprawdzenie przepisów prawa, niezwykle restrykcyjnych w kwestii opieki nad małymi dziećmi, czy owe quasi żłobkowe projekty nie są w sprzeczności z nimi. Z wyrazami szacunku.
  Wojciech  10.01.2016 14:01
 • Komentarz został usunięty przez autora

  wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  10.01.2016 17:41 Autor projektu
 • Moim zdaniem nie ma Pan całkowicie racji. Poza tym w wypowiedzi Pana wyczuwam odrobinę zbędnej agresji i sarkazmu w stosunku do mojej osoby. Przywołanie przykładu z lustrem na ulicy, czy kinem i nie dla "ślepych", a jeśli już to niewidomych, które właśnie dostępne jest dla setek tysięcy ludzi w relacji z kilkuset niewidomymi, w zestawieni z 5. wybrańcami z darmową opieką w danym obszarze i wieloma tysiącami mieszkańców w pełni potwierdza moją tezę.
  Poniżej wklejam e-maila, który ku przestrodze przesłałem do władz miasta. Rozważam opublikowanie jego treści przy Pana projektach.

  Dzień dobry.

  Śledząc projekty stołecznego budżetu partycypacyjnego zauważam, że w sposób podejrzany i rozmnożony, ktoś próbuje umiejętnie użyć ciężkich milinów złotych w skali całego miasta (prawie wszystkie obszary) ze swoim dziwnym projektem darmowych quasi żłobków dla wybrańców.

  W moim odczuciu grupa tych projektów nie wyczerpuje jednego z najważniejszych warunku projektów: OGÓLNODOSTĘPNOŚCI, ponieważ przecież już ich założenie bardzo ogranicza dostęp dla kilku pojedynczych osób/dzieci oraz niewielkiej grupy potencjalnych adresatów w poszczególnych obszarach.

  Zastępują te projekty inne wyspecjalizowane i dotowane celowo organizacje, urzędy w zadaniach organizacji, zatrudniania i finansowania opieki żłobkowej.

  Dodatkowo sumaryczny koszt tego jest niewspółmiernie wysoki z kosztem uruchomienia normalnego żłobka w dzielnicy. Wnoszę do Urzędu Miasta o należyte sprawdzenie tych projektów, ich weryfikacji i kto de facto je podpisał oraz pod kątem przepisów prawa, niezwykle restrykcyjnych w kwestii opieki nad małymi dziećmi. Czy owe quasi żłobkowe projekty nie są w sprzeczności z tymi przepisami?

  Z wyrazami szacunku.

  Wojciech
  Wojciech  10.01.2016 18:30
 • Komentarz został usunięty przez autora

  wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  10.01.2016 18:51 Autor projektu
 • Panie Wojtku obiekcje co do dostępności Urząd Miasta już rozstrzygnął.

  Rok temu składałem projekt ZDROWE WAKACJE którego autorem były dzieci z biedniejszych rodzin, co również jest przecież ograniczeniem ,dla tych dzieci z bardziej zamożnych rodzin a jednak projekt bez żadnych obiekcji został dopuszczony do głosowania co jasno i bezspornie pokazuje, że Pana obiekcje są zwykłym pieniactwem.

  Proponuje podpisywać się pod swoimi wiadomościami bo przecież nie boi się Pan Panie Wojtku brać odpowiedzialności za swoje wpisy.

  Pozdrawiam

  Przemysław Wysocki.
  wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  10.01.2016 19:11 Autor projektu
 • Drogi Panie,
  projekt organizacji wakacji dla biednych dzieci - świetny, rozsądny, okresowy, z dostępnością dużo lepszą, prawidłową. Ale te "niby" żłobki to jakaś pomyłka. Przy odrobinie złej woli można tu podejrzewać swoisty i sprytny "skok na kasę", bo daje do myślenia taka niespotykana multiplikacja. Ciekaw bardzo jestem ileż Pan zebrał podpisów poparcia i tak dla przyzwoitości, czy z każdego obszaru pojawił się chociaż jeden podpis poparcia?! Projekt, gdzie beneficjentem będzie garsteczka osób, którym mieszkańcy miasta mieliby ze swoich podatków sfinansować darmową opiekę i wyżywienie ich dzieci (ale jak wybranych? - bo pisze Pan, że dla wszystkich mieszkańców, bogatych też i bez ograniczeń, zatem czy dla niepracujących też?; rozumiem, że mających dzieci do 3 r.ż.) jest dla mnie podejrzany i stąd moja krytyka. Moje wypowiedzi nie mają nic wspólnego z pieniactwem, a są głosem rozsądku! Chyba nie wie Pan co to jest pieniactwo?
  Słowo "ślepy" w odniesieniu do inwalidy ma wydźwięk pejoratywny, podobnie jak garbaty, czy koślawy. Podobnie Murzyn, czy Żyd, inwektywą nie jest, to fakt...

  Pozdrawiam,
  Wojciech
  Wojciech  10.01.2016 19:27
 • Panie Wojtku widzę że zbacza Pan trochę z tematu forum,


  Podpowiem, że wszystkie podpisy są zebrane od mieszkańców zgodnie z obowiązującym regulaminem.

  Czytałem go wielokrotnie, i znam go bardzo dobrze.

  Z chęcią odpowiem na wszelkie obiekcje, ponadto jeśli Urząd Dzielnicy w odpowiedzi na mój projekt założy 2 państwowy żłobek w całej dzielnicy Włochy (W tym przypadku Nowe Włochy) to będzie dla mnie to jasny sygnał i wycofam wniosek, bo chodzi mi tylko o dobro najmłodszych.

  Mam nadzieję, że takie zapewnienie jest dla Pana satysfakcjonujące :)


  wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  10.01.2016 19:35 Autor projektu
  • Szanowny Panie
   Idea może słuszna także mam dzieci jednak fakt iż Pan informował nie jest tożsamy z posiadaniem odrębnych opisanych list dla każdego projektu składanego w odrębnym obszarze. Czy takowe Pan posiada? Jeśli chodzi może o podprojekty składane w jednej dzielnicy skłonny był bym ustąpić jednak jeśli składa Pan ich kilkadziesiąt w różnych dzielnicach i obszarach i posiada Pan wyłącznie jedną listę to w mojej indywidualnej i subiektywnej ocenie nie jest to odpowiednie podejście do sprawy.
   pozdrawiam
   Michał Skowroński  14.01.2016 15:04
  • Ale nie wiem zupełnie po co ta walka?

   MAM wrażenie że są państwo przeciwni pomocy rodzicom.

   Podpowiem, że podpisy zebrane zgodnie z regulaminem BP
   wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  14.01.2016 15:45 Autor projektu
  • Szanowny Panie

   nie walczę a jedynie informuję o swojej opinii w tej kwestii. Projekt jest dla mnie neutralny jednak forma jego składania z punktu widzenia mojej subiektywnej oceny jest niewłaściwa bowiem jestem nadal przekonany że nie ma Pan co najmniej podpisów 30 osób na 44 listach. Czyli słownie 30 osób nie podpisało Panu 44 odrębnie właściwie podpisanych list dla każdego projektu. Bo tak osobiście i subiektywnie interpretuję regulamin.
   Michał Skowroński  14.01.2016 15:55
  • Rozumiem,

   Faktycznie każdy ma prawo do swojej oceny.

   Proszę tylko w regulamin zajrzeć bo tam wszystko jest określone i często zamiast oceny warto napisać fakty.

   Cieszę się że projekt jest tak zauważalny bo może na problem braku opieki dla dzieci do lat 3 ze strony Urzędu Dzielnicy ktoś spojrzy z szerszej perspektywy.

   Pozdrawiam

   Przemek Wysocki.
   wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  14.01.2016 17:56 Autor projektu
  • Projekt prawdopodobnie zostanie zmieniony na mój wniosek lub jeśli poprosi o to BP, koszt wzroście do 169 250 zł , rodzice zapłacą za wyżywienie, dodam po 2000 zł na koszt dydaktycznych narzędzi do edukacji i po 1000 zł na amortyzację dla każdego opiekuna na rok żeby odświeżył lub dostosował pomieszczenie.

   W zamian za to zamiast 10 dzieci i dwóch opiekunów dziennych bedzia15 dzieci i 3 opiekunów dziennych.

   Poprosił bym jeśli mogę o merytoryczny komentarz.
   wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  23.01.2016 11:00 Autor projektu
 • Było usunąć ciążę.
  Pozdrawiam.
  JanPawełII  24.01.2016 14:27
  • Niestety i takie osoby jak Pan mają dostęp do internetu.

   Myślę, że właśnie przekonał Pan większość mieszkańców swoim wpisem, żeby pokazać Panu że jednak się Pan myli.

   Pozdrawiam

   Przemysław Wysocki.
   wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  24.01.2016 23:03 Autor projektu
  • Witam,

   po konsultacji społecznej projekt ulegnie zmianie, która przede wszystkim będzie dotyczyć kwestii kosztów.
   Przerzucony zostanie na rodziców koszt żywienia dzieci oraz pieluszek jak i wyprawki czyli wszelkich środków higienicznych.

   Zwiększony zostanie nakład na pomoce dydaktyczne do 3000 zł
   Zostanie ujęty koszt odświeżenia mieszkania po projekcie 1000 zł
   Zostanie przydzielony ryczałt roczny na media w wysokości 3000 zł

   Czyli koszt dla 3 grup po 5 dzieci to 147 000 zł a nie jak zakłada obecnie projekt 148 500 jednakże dla 2 opiekunów i 10 dzieci.

   Zanim skieruje do BP modyfikacje poprosił bym o opinie na temat zmian

   Pozdrawiam
   Przemysław Wysocki.
   wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  25.01.2016 23:50 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany