Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Żłobek dla Malucha

126
Wycofany przez autora
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Białołęka
Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko
Autor pomysłu Przemysław Wysocki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
148 500 zł
Kategoria
 • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, która jest o wiele tańsza w realizacji przez daną dzielnicę niż tradycyjny żłobek zapewniając jej mieszkańcom podstawowe prawo jakim jest pobyt najmłodszych w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Białołeka
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, która jest o wiele tańsza w realizacji przez daną dzielnicę niż tradycyjny żłobek zapewniając jej mieszkańcom podstawowe prawo jakim jest pobyt najmłodszych w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3

Opis projektu
Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, zapewniając pobyt dzieci w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3 dzięki czemu dzielnica może bez ponoszenia dodatkowych kosztów zapewnić najmłodszym mieszkańcom opiekę, na którą często nie stać młodych rodziców.

Rodzice dzieci nie będą ponosić żadnych kosztów, które zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235), która weszła w życie 4 kwietnia 2011 r. przeniesie na siebie dzielnica.
Osoba sprawująca opiekę będzie wyłoniona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W przypadku choroby lub nieobecności opiekuna należy wyznaczyć osobę która uzyskała drugi lub kolejny wynik w konkursie i za ten okres otrzyma wynagrodzenie opiekuna dziennego.
W przypadku odstąpienia od wykonania umowy lub pół rocznej przerwie miejsce opiekuna dziennego przejmuje opiekun, który uzyskał drugi lub kolejny wynik w konkursie na opiekuna dziennego.

Umowa między dziennym opiekunem a urzędem dzielnicy będzie uregulowana na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. W umowie zostaną określone wszystkie warunki związane z zatrudnieniem dziennego opiekuna, między innymi takie jak: strony umowy, cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki dziennego opiekuna, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty czas, na jaki umowa została zawarta, warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Projekt zakłada jego powtarzalność w kolejnych latach (w okresie pomiędzy jednym projektem a drugim koszt projektu mógł by być przeniesiony na rodziców)

Uzasadnienie realizacji projektu
Pomoc jakiej udzielimy pozwoli młodym rodzicom na powrót do pracy co polepszy ich sytuację finansową ponieważ koszt żłobka szacuje się między 1.000 zł -1 300.00 zł, oraz patrząc z drugiej strony zapewni miejsce pracy osobie która wolała by np. pozostać z swoją pociechą w domu i poświęcać jej czas a tym samym nie podjęła by zatrudnienia jednak wynagrodzenie uzyskane z w.w programu zapewniło by jej finansowe wsparcie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
brutto 3500 zł w tym :
1. Ubezpieczenie społeczne :
emerytalne - 341,60 zł
rentowe - 52,50 zł
chorobowe - 85,75 zł
zdrowotne - 271,81 zł
2. Koszt uzyskania przychodu - 604,03 zł
3. Podstawa opodatkowania - 2416,00 zł
4. Zaliczka na PIT - 201,00 zł
5. Netto - 2547,34 zł
suma: 3,500 zł X 12 miesięcy =42,000 zł

Koszt wyżywienia dzieci:
25 złotych na jedno dziecko (dieta dzieci nie zakłada kosztów specjalnego wyżywienia lub specjalnej diety, które ponosić będzie jej prawny opiekun)
25,00 zł X 5 dni X 50 tygodni = 31,250 zł
Koszt zakupu pomocy dydaktycznych :
1. - 1,000 zł
Projekt zakłada zatrudnienie 2 opiekunów
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
148 500,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

15.01.2016 19:55
Autor projektu
15.01.2016 22:07
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (11)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • W moim odczuciu grupa projektów o przedziwnych quasi żłobkach nie wyczerpuje najważniejszego warunku projektów: nie są to projekt OGÓLNODOSTĘPNE, ponieważ przecież już ich założenie bardzo ogranicza dostęp dla pojedynczych osób/dzieci oraz grupy potencjalnych adresatów w poszczególnych obszarach. Dodatkowo sumaryczny koszt tego jest niewspółmierny z kosztem uruchomienia normalnego żłobka w dzielnicy. Wnoszę do Urzędów Dzielnic o należyte sprawdzenie przepisów prawa, niezwykle restrykcyjnych w kwestii opieki nad małymi dziećmi, czy owe quasi żłobkowe projekty nie są w sprzeczności z nimi. Z wyrazami szacunku.
  Wojciech  10.01.2016 15:27
 • Witam Panie Wojtu,

  a więc na wstępie myślę, że czytając ze zrozumieniem uzmysłowił by Sobie Pan, że podałem wręcz podstawę prawną,dlatego argument dotyczący sprzeczności z jakim kolwiek z przepisów obwiązującego ustawodawstwa jest bezzasadny i wynika z Pana nie wiedzy.

  Dalej idąc informuje, że dostępność zawsze będzie ograniczona w każdym z projektów np. ślepy nie skorzysta z luster dla samochodów a taki projekt już w 2016 r. zostanie zrealizowany z budżetu partycypacyjnego, tak samo osoby niewidome nie skorzystałby by na modernizacji Kina Ada na nowych włochach a projekt jednak zostanie zrealizowany.

  Proponuje na przyszłość więcej rzetelności i czytania ze zrozumieniem.

  Myślę że rodzice małych dzieci których nie stać na żłobek dadzą wyraz w głosowaniu.

  Pozdrawiam
  Przemysław Wysocki.
  wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  10.01.2016 17:42 Autor projektu
  • Moim zdaniem nie ma Pan całkowicie racji. Poza tym w wypowiedzi Pana wyczuwam odrobinę zbędnej agresji i sarkazmu w stosunku do mojej osoby. Przywołanie przykładu z lustrem na ulicy, czy kinem i nie dla "ślepych", a jeśli już to niewidomych, które właśnie dostępne jest dla setek tysięcy ludzi w relacji z kilkuset niewidomymi, w zestawieni z 5. wybrańcami z darmową opieką w danym obszarze i wieloma tysiącami mieszkańców w pełni potwierdza moją tezę.
   Poniżej wklejam e-maila, który ku przestrodze przesłałem do władz miasta. Rozważam opublikowanie jego treści przy Pana projektach.

   Dzień dobry.

   Śledząc projekty stołecznego budżetu partycypacyjnego zauważam, że w sposób podejrzany i rozmnożony, ktoś próbuje umiejętnie użyć ciężkich milinów złotych w skali całego miasta (prawie wszystkie obszary) ze swoim dziwnym projektem darmowych quasi żłobków dla wybrańców.

   W moim odczuciu grupa tych projektów nie wyczerpuje jednego z najważniejszych warunku projektów: OGÓLNODOSTĘPNOŚCI, ponieważ przecież już ich założenie bardzo ogranicza dostęp dla kilku pojedynczych osób/dzieci oraz niewielkiej grupy potencjalnych adresatów w poszczególnych obszarach.

   Zastępują te projekty inne wyspecjalizowane i dotowane celowo organizacje, urzędy w zadaniach organizacji, zatrudniania i finansowania opieki żłobkowej.

   Dodatkowo sumaryczny koszt tego jest niewspółmiernie wysoki z kosztem uruchomienia normalnego żłobka w dzielnicy. Wnoszę do Urzędu Miasta o należyte sprawdzenie tych projektów, ich weryfikacji i kto de facto je podpisał oraz pod kątem przepisów prawa, niezwykle restrykcyjnych w kwestii opieki nad małymi dziećmi. Czy owe quasi żłobkowe projekty nie są w sprzeczności z tymi przepisami?

   Z wyrazami szacunku.

   Wojciech
   Wojciech  10.01.2016 18:40
 • Ślepota – całkowite lub znaczne zaburzenie widzenia. Ślepota może być spowodowana wadami oka lub chorobami i uszkodzeniami natury neurologicznej lub mechanicznej. Zaburzenie to może mieć charakter nabyty (np. w wyniku uszkodzenia oczu) lub wrodzony (jako niedorozwój oka będącego narządem wzroku).

  To tak dla "jasności" jeżeli chodzi o poprawność. Ponadto wskazuje, że grupa docelowa to 10 dzieci.

  Ponadto Pana obiekcje co do dostępności Urząd Miasta już rozstrzygnął.

  Rok temu składałem projekt ZDROWE WAKACJE którego autorem były dzieci z biedniejszych rodzin, co również jest przecież ograniczeniem ,dla tych dzieci z bardziej zamożnych rodzin a jednak projekt bez żadnych obiekcji został dopuszczony do głosowania co jasno i bezspornie pokazuje, że Pana obiekcje są zwykłym pieniactwem.

  Proponuje podpisywać się pod swoimi wiadomościami bo przecież nie boi się Pan Panie Wojtku brać odwagi za swoje wpisy.

  Pozdrawiam

  Przemysław Wysocki.
  wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  10.01.2016 18:53 Autor projektu
 • Autor chyba zapomniał o "klinie podatkowym". Poza tym o ile mi wiadomo, instytucja opiekuna dziennego jest realizowana ze środków własnych dzielnicy, więc przeznaczanie dodatkowych funduszy z BP to jakieś nieporozumienie.
  Marcin Fliszkiewicz  13.01.2016 14:30
  • No pozwolę się nie zgodzić z Panem Panie Marcinie bo właśnie ułamkowa Cześć budżetu Dzielnicy to BP a więc jak najbardziej środki te jak sam zresztą pan przyznał są na tego typu cele.
   Poza tym nie rozumiem dlaczego taka grupa jak rodzice z dziećmi ma być pominięta.
   Pozdrawiam Przemek Wysocki.
   wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  13.01.2016 15:22 Autor projektu
  • Witam,

   po konsultacji społecznej projekt ulegnie zmianie, która przede wszystkim będzie dotyczyć kwestii kosztów.
   Przerzucony zostanie na rodziców koszt żywienia dzieci oraz pieluszek jak i wyprawki czyli wszelkich środków higienicznych.

   Zwiększony zostanie nakład na pomoce dydaktyczne do 3000 zł
   Zostanie ujęty koszt odświeżenia mieszkania po projekcie 1000 zł
   Zostanie przydzielony ryczałt roczny na media w wysokości 3000 zł

   Czyli koszt dla 3 grup po 5 dzieci to 147 000 zł a nie jak zakłada obecnie projekt 148 500 jednakże dla 2 opiekunów i 10 dzieci.

   Zanim skieruje do BP modyfikacje poprosił bym o opinie na temat zmian

   Pozdrawiam
   Przemysław Wysocki.
   wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  25.01.2016 23:51 Autor projektu
 • Kilkadziesiąt % budżetu dla kilkunastu osób? To nie jest projekt ogólnodostępny.
  Popieram pana Wojtka w tej sprawie!
  RadekGozdek  27.01.2016 14:45
  • Piętnastka dzieci ma zapewnioną opiekę a ich rodzice mogą pracować. Fakt - niewiele. Ale to już krok do przodu. Jeżeli miasto nie daje rady w zapewnieniu wystarczającej liczby miejsc w żłobkach, to uważam że projekt jest godny poparcia.
   Osobiście przeciwna jestem budowie boisk przyszkolnych, placów zabaw przy przedszkolach czy żłobkach jeśli nie są ogólnodostępne. Przeciwna jestem budowie zatok parkingowych zwiększających ilość miejsc o kilkanaście kosztem np. zieleni.
   Ale w przypadku miniżłobka kryteria przyjęcia dzieci są jasno określone przez projektodawcę i uważam, że projektowi należy dać szansę. Dzielnice niezbyt kwapią się do uruchamiania alternatywnych form organizacji opieki dla małych dzieci. Może tego typu wybrana w głosowaniu inicjatywa pokonałaby niechęć urzędniczą i w kolejnych latach niepotrzebne byłyby tego typu projekty. Jeśli torpedujemy na forum tego typu inicjatywę, utwierdzamy urzędników w przekonaniu, że w kwestii zapewnienia opieki małym dzieciom nadal nic robić nie muszą. Wyjmujemy argumenty osobom, które chcą spróbować "krok po kroku" rozwiązać problem. Problem jest rzeczywisty a nie wydumany. Nie mam małych dzieci i mnie problem nie dotyczy. Słyszałam niejednokrotnie przerażone głosy rodziców, że dziecko nie dostało się do żłobka, nie mają nikogo z rodziny kto mógłby zaopiekować się malcem a na prywatną opiekunkę ich nie stać. Z kolei z jednej pensji trudno im wyżyć i chcieliby poprawić sytuację materialną swoich rodzin. Zamiast wesprzeć te rodziny poprzez organizację miniżłobka lepiej aby dzieci żyły w niedostatku? Bo przecież nie każdy zgłosi się do OPS-u po pomoc a i oferowana pomoc jest śmieszna. Uważam, że wydane pieniądze w przypadku tej inicjatywy nie będą pieniędzmi zmarnowanymi. W 2017 roku pomogą 15 rodzinom + dadzą pracę 3 opiekunom + pozwolą zdobyć doświadczenie urzędnikom w organizacji miniżłobków.
   Marzena Sosnowska-Słowik  28.01.2016 17:34
  • Ma Pani racje jest wprowadzany program maluch 2016 a jestem pewien że miasto nie skorzystało z tego pomysłu a 80% kosztów by Państwo dało, także problem można rozwiązać tylko trzeba chcieć a Urząd Dzielnicy nie chce, dlatego ten projekt.

   Przemysław Wysocki.
   wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  31.01.2016 18:44 Autor projektu
 • Dzienny opiekun to dobra alternatywa dla żłobka... pod warunkiem, że jest niedaleko a obecnie na Białołęce nie ma żadnej takiej organizacji. Wiem bo właśnie szukam opieki nad swoją 8miesięczną córką. W żłobku mam miejsce ... od 220 wzwyż na liście oczekujących a gdyby był dzienny opiekun na Białołęce to bym skorzystała. Bardzo dobry pomysł. Dzisiaj się wydaje, że niewiele osób z tego skorzysta ale w praktyce może to być kilkadziesiąt dzieci.
  agussza1  22.02.2016 12:48
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany