Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

"Żłobek" dla malucha

132
Wycofany przez autora
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon B
Autor pomysłu Przemysław Wysocki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
156 120 zł
Kategoria
 • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, która jest o wiele tańsza w realizacji przez daną dzielnicę niż tradycyjny żłobek zapewniając jej mieszkańcom podstawowe prawo jakim jest pobyt najmłodszych w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon B
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Mokotów
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, która jest o wiele tańsza w realizacji przez daną dzielnicę niż tradycyjny żłobek zapewniając jej mieszkańcom podstawowe prawo jakim jest pobyt najmłodszych w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3

Opis projektu
Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, zapewniając pobyt dzieci w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.
Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3 dzięki czemu dzielnica może bez ponoszenia dodatkowych kosztów zapewnić najmłodszym mieszkańcom opiekę, na którą często nie stać młodych rodziców.
Zgodnie z uchwałą Rady m. st. Warszawy nr XXXVII/937/2012 z 31.05.2012r. w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m. st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwalniania od ponoszenia opłat zgodnie z brzmieniem § 4. Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę lub u dziennego opiekuna w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica (powyżej dziesiątej godziny) w wysokości 1,78zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku, świadczenia usług przez Dziennego Opiekuna. Do obowiązków rodzica należy również zapewnienie dziennego wyżywienia gdyż projekt zakłada samą. opiekę.

Projekt zakłada udział dzieci w wieku od 1.5 roku, ponieważ po skończeniu projektu na 2017 rodzice mogą starać się już o miejsce w przedszkolu.

Punkty dziennego opiekuna, będą prowadzone przez organizację pozarządową wybraną w drodze konkursu pod nadzorem Urzędu M.st . Warszawy przedstawiam etapy postępowania:
1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania, którego przedmiotem jest zlecenie organizacji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w formie dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy,
2. Wyłonienie realizatora zadania,
3. Realizacja zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157).
Uzasadnienie realizacji projektu
Pomoc jakiej udzielimy pozwoli młodym rodzicom na powrót do pracy co polepszy ich sytuację finansową ponieważ koszt żłobka szacuje się między 900 zł -1 400.00 zł, oraz patrząc z drugiej strony zapewni miejsce pracy osobie która wolała by np. pozostać z swoją pociechą w domu i poświęcać jej czas a tym samym nie podjęła by zatrudnienia jednak wynagrodzenie uzyskane z w.w programu zapewniło by jej finansowe wsparcie oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Poniżej przedstawiam przewidywane miesięcznie koszty dla 1 punktu dziennego opiekuna
(sprawującego opiekę nad 5 dzieci):

-wynagrodzenie 1 dziennego opiekuna - 3 600 zł (brutto + składki pracodawcy),
- wynajem 1 lokalu - 2 400 zł
- zaangażowanie koordynatora merytorycznego, psychologa-monitoring jakości, raporty merytoryczne, sprawy doboru kadry, zastępstwa – ok. 380 zł
- drobne zakupy-uzupełnienie środków czystości i nietrwałych materiałów edukacyjnych oraz zabawek dla dzieci – ok. 360 zł
- koszt obsługi zadania w tym koszty administracyjne:
• Specjalista ds. organizacji, spraw lokali, wolontariuszy i wpłat rodziców ok. 150 zł
• Księgowość, kadry, sprawozdania finansowe ok. 150 zł
• Koszty biurowe (materiały biurowe, telefon, koszty eksploatacji biura) ok. 40 zł

Łączny miesięczny koszt związany z obsługą 1 punktu dziennego opiekuna (5 dzieci) przez wybraną w konkursie organizację pozarządową to kwota 7 080 zł

Zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia - ok. 15.000 zł na jeden lokal.


Roczny koszt funkcjonowania punktu Dziennego Opiekuna dla 5 dzieci - 100 000 zł

Roczny koszt funkcjonowania punktu Dziennego Opiekuna dla 10 dzieci i 2 Dziennych Opiekunów realizowanych w tym samym lokalu- 156 120 zł

PROJEKT ZAKŁADA 2 OPIEKUNÓW W TYM SAMYM LOKALU.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
156 120,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

15.01.2016 16:39
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
15.01.2016 19:58
Autor projektu
12.03.2016 16:32
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (5)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Projekt nie zawiera określenia, gdzie miałby się znajdować klub. Koszty lokalu nie zostały uwzględnione...
  OK_Mokotów  10.01.2016 00:43
  • Witam,
   miejsce położenia to dzielnica Mokotów a dokładna lokalizacja jak wskazuje sam projekt będzie wyłoniona po rozstrzygnięciu konkursu na opiekunów dziennych. Odpowiadając na drugą wątpliwość pragnę tylko wskazać, że w podanej podstawie prawnej wskazano, że wystarczy mieć warunki lokalowe czyli w praktyce to matka która woli zostać z dzieckiem w domu opiekuje się dziećmi sąsiadów, i w zamian za to że nie idzie do pracy dostaje wynagrodzenie, dlatego kosztów lokalu nie uwzględniono.

   Mam głęboką nadzieję OK_Mokotów że odpowiedziałem w sposób prosty jasny i klarowny :) Zapraszam do głosowania :)

   Przemysław Wysocki.
   wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  10.01.2016 10:35 Autor projektu
 • Witam,

  po konsultacji społecznej projekt ulegnie zmianie, która przede wszystkim będzie dotyczyć kwestii kosztów.
  Przerzucony zostanie na rodziców koszt żywienia dzieci oraz pieluszek jak i wyprawki czyli wszelkich środków higienicznych.

  Zwiększony zostanie nakład na pomoce dydaktyczne do 3000 zł
  Zostanie ujęty koszt odświeżenia mieszkania po projekcie 1000 zł
  Zostanie przydzielony ryczałt roczny na media w wysokości 3000 zł

  Czyli koszt dla 3 grup po 5 dzieci to 147 000 zł a nie jak zakłada obecnie projekt 148 500 jednakże dla 2 opiekunów i 10 dzieci.

  Zanim skieruje do BP modyfikacje poprosił bym o opinie na temat zmian

  Pozdrawiam
  Przemysław Wysocki.
  wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  25.01.2016 23:53 Autor projektu
 • Rozumiem, że dzielnicy pozostawi Pan wyłonienie oferty na konkurs, a jak przewiduje pan reklamowanie tego wyboru, aby zgłosiły się panie z odpowiednimi kwalifikacjami i warunkami lokalowymi?
  Sylwia.Nelli  12.02.2016 20:01
  • Witam,

   projekt aktualizowano tak aby można było go pozytywnie zakwalifikować. Zmieniono również kryteria dotyczące wyboru osób zajmujących się opieką nad dziećmi.

   Pozdrawiam

   Przemysław Wysocki.
   wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  12.03.2016 18:31 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany