Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

"Żłobek" dla malucha

133
Wycofany przez autora
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon C
Autor pomysłu Przemysław Wysocki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
156 120 zł
Kategoria
 • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, która jest o wiele tańsza w realizacji przez daną dzielnicę niż tradycyjny żłobek zapewniając jej mieszkańcom podstawowe prawo jakim jest pobyt najmłodszych w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon C
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Mokotów
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, która jest o wiele tańsza w realizacji przez daną dzielnicę niż tradycyjny żłobek zapewniając jej mieszkańcom podstawowe prawo jakim jest pobyt najmłodszych w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3

Opis projektu
Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, zapewniając pobyt dzieci w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.
Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3 dzięki czemu dzielnica może bez ponoszenia dodatkowych kosztów zapewnić najmłodszym mieszkańcom opiekę, na którą często nie stać młodych rodziców.
Zgodnie z uchwałą Rady m. st. Warszawy nr XXXVII/937/2012 z 31.05.2012r. w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m. st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwalniania od ponoszenia opłat zgodnie z brzmieniem § 4. Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę lub u dziennego opiekuna w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica (powyżej dziesiątej godziny) w wysokości 1,78zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku, świadczenia usług przez Dziennego Opiekuna. Do obowiązków rodzica należy również zapewnienie dziennego wyżywienia gdyż projekt zakłada samą. opiekę.

Projekt zakłada udział dzieci w wieku od 1.5 roku, ponieważ po skończeniu projektu na 2017 rodzice mogą starać się już o miejsce w przedszkolu.

Punkty dziennego opiekuna, będą prowadzone przez organizację pozarządową wybraną w drodze konkursu pod nadzorem Urzędu M.st . Warszawy przedstawiam etapy postępowania:
1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania, którego przedmiotem jest zlecenie organizacji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w formie dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy,
2. Wyłonienie realizatora zadania,
3. Realizacja zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157).
Uzasadnienie realizacji projektu
Pomoc jakiej udzielimy pozwoli młodym rodzicom na powrót do pracy co polepszy ich sytuację finansową ponieważ koszt żłobka szacuje się między 900 zł -1 400.00 zł, oraz patrząc z drugiej strony zapewni miejsce pracy osobie która wolała by np. pozostać z swoją pociechą w domu i poświęcać jej czas a tym samym nie podjęła by zatrudnienia jednak wynagrodzenie uzyskane z w.w programu zapewniło by jej finansowe wsparcie oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Poniżej przedstawiam przewidywane miesięcznie koszty dla 1 punktu dziennego opiekuna
(sprawującego opiekę nad 5 dzieci):

-wynagrodzenie 1 dziennego opiekuna - 3 600 zł (brutto + składki pracodawcy),
- wynajem 1 lokalu - 2 400 zł
- zaangażowanie koordynatora merytorycznego, psychologa-monitoring jakości, raporty merytoryczne, sprawy doboru kadry, zastępstwa – ok. 380 zł
- drobne zakupy-uzupełnienie środków czystości i nietrwałych materiałów edukacyjnych oraz zabawek dla dzieci – ok. 360 zł
- koszt obsługi zadania w tym koszty administracyjne:
• Specjalista ds. organizacji, spraw lokali, wolontariuszy i wpłat rodziców ok. 150 zł
• Księgowość, kadry, sprawozdania finansowe ok. 150 zł
• Koszty biurowe (materiały biurowe, telefon, koszty eksploatacji biura) ok. 40 zł

Łączny miesięczny koszt związany z obsługą 1 punktu dziennego opiekuna (5 dzieci) przez wybraną w konkursie organizację pozarządową to kwota 7 080 zł

Zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia - ok. 15.000 zł na jeden lokal.


Roczny koszt funkcjonowania punktu Dziennego Opiekuna dla 5 dzieci - 100 000 zł

Roczny koszt funkcjonowania punktu Dziennego Opiekuna dla 10 dzieci i 2 Dziennych Opiekunów realizowanych w tym samym lokalu- 156 120 zł

PROJEKT ZAKŁADA 2 OPIEKUNÓW W TYM SAMYM LOKALU.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
156 120,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

15.01.2016 16:43
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
15.01.2016 19:59
Autor projektu
12.03.2016 16:34
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (7)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • W moim odczuciu grupa projektów o przedziwnych quasi żłobkach nie wyczerpuje najważniejszego warunku projektów: nie są to projekt OGÓLNODOSTĘPNE, ponieważ przecież już ich założenie bardzo ogranicza dostęp dla pojedynczych osób/dzieci oraz grupy potencjalnych adresatów w poszczególnych obszarach. Dodatkowo sumaryczny koszt tego jest niewspółmierny z kosztem uruchomienia normalnego żłobka w dzielnicy. Wnoszę do Urzędów Dzielnic o należyte sprawdzenie przepisów prawa, niezwykle restrykcyjnych w kwestii opieki nad małymi dziećmi, czy owe quasi żłobkowe projekty nie są w sprzeczności z nimi. Z wyrazami szacunku.
  Wojciech  10.01.2016 15:42
 • Witam Panie Wojtu,

  a więc na wstępie myślę, że czytając ze zrozumieniem uzmysłowił by Sobie Pan, że podałem wręcz podstawę prawną,dlatego argument dotyczący sprzeczności z jakim kolwiek z przepisów obwiązującego ustawodawstwa jest bezzasadny i wynika z Pana nie wiedzy.

  Dalej idąc informuje, że dostępność zawsze będzie ograniczona w każdym z projektów np. ślepy nie skorzysta z luster dla samochodów a taki projekt już w 2016 r. zostanie zrealizowany z budżetu partycypacyjnego, tak samo osoby niewidome nie skorzystałby by na modernizacji Kina Ada na nowych włochach a projekt jednak zostanie zrealizowany.

  Proponuje na przyszłość więcej rzetelności i czytania ze zrozumieniem.

  Myślę że rodzice małych dzieci których nie stać na żłobek dadzą wyraz w głosowaniu.

  Pozdrawiam
  Przemysław Wysocki.
  wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  10.01.2016 17:43 Autor projektu
  • Moim zdaniem nie ma Pan całkowicie racji. Poza tym w wypowiedzi Pana wyczuwam odrobinę zbędnej agresji i sarkazmu w stosunku do mojej osoby. Przywołanie przykładu z lustrem na ulicy, czy kinem i nie dla "ślepych", a jeśli już to niewidomych, które właśnie dostępne jest dla setek tysięcy ludzi w relacji z kilkuset niewidomymi, w zestawieni z 5. wybrańcami z darmową opieką w danym obszarze i wieloma tysiącami mieszkańców w pełni potwierdza moją tezę.
   Poniżej wklejam e-maila, który ku przestrodze przesłałem do władz miasta. Rozważam opublikowanie jego treści przy Pana projektach.

   Dzień dobry.

   Śledząc projekty stołecznego budżetu partycypacyjnego zauważam, że w sposób podejrzany i rozmnożony, ktoś próbuje umiejętnie użyć ciężkich milinów złotych w skali całego miasta (prawie wszystkie obszary) ze swoim dziwnym projektem darmowych quasi żłobków dla wybrańców.

   W moim odczuciu grupa tych projektów nie wyczerpuje jednego z najważniejszych warunku projektów: OGÓLNODOSTĘPNOŚCI, ponieważ przecież już ich założenie bardzo ogranicza dostęp dla kilku pojedynczych osób/dzieci oraz niewielkiej grupy potencjalnych adresatów w poszczególnych obszarach.

   Zastępują te projekty inne wyspecjalizowane i dotowane celowo organizacje, urzędy w zadaniach organizacji, zatrudniania i finansowania opieki żłobkowej.

   Dodatkowo sumaryczny koszt tego jest niewspółmiernie wysoki z kosztem uruchomienia normalnego żłobka w dzielnicy. Wnoszę do Urzędu Miasta o należyte sprawdzenie tych projektów, ich weryfikacji i kto de facto je podpisał oraz pod kątem przepisów prawa, niezwykle restrykcyjnych w kwestii opieki nad małymi dziećmi. Czy owe quasi żłobkowe projekty nie są w sprzeczności z tymi przepisami?

   Z wyrazami szacunku.

   Wojciech
   Wojciech  10.01.2016 18:41
 • Ślepota – całkowite lub znaczne zaburzenie widzenia. Ślepota może być spowodowana wadami oka lub chorobami i uszkodzeniami natury neurologicznej lub mechanicznej. Zaburzenie to może mieć charakter nabyty (np. w wyniku uszkodzenia oczu) lub wrodzony (jako niedorozwój oka będącego narządem wzroku).

  To tak dla "jasności" jeżeli chodzi o poprawność. Ponadto wskazuje, że grupa docelowa to 10 dzieci.

  Ponadto Pana obiekcje co do dostępności Urząd Miasta już rozstrzygnął.

  Rok temu składałem projekt ZDROWE WAKACJE którego autorem były dzieci z biedniejszych rodzin, co również jest przecież ograniczeniem ,dla tych dzieci z bardziej zamożnych rodzin a jednak projekt bez żadnych obiekcji został dopuszczony do głosowania co jasno i bezspornie pokazuje, że Pana obiekcje są zwykłym pieniactwem.

  Proponuje podpisywać się pod swoimi wiadomościami bo przecież nie boi się Pan Panie Wojtku brać odwagi za swoje wpisy.

  Pozdrawiam

  Przemysław Wysocki.
  wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  10.01.2016 18:53 Autor projektu
  • Witam,

   po konsultacji społecznej projekt ulegnie zmianie, która przede wszystkim będzie dotyczyć kwestii kosztów.
   Przerzucony zostanie na rodziców koszt żywienia dzieci oraz pieluszek jak i wyprawki czyli wszelkich środków higienicznych.

   Zwiększony zostanie nakład na pomoce dydaktyczne do 3000 zł
   Zostanie ujęty koszt odświeżenia mieszkania po projekcie 1000 zł
   Zostanie przydzielony ryczałt roczny na media w wysokości 3000 zł

   Czyli koszt dla 3 grup po 5 dzieci to 147 000 zł a nie jak zakłada obecnie projekt 148 500 jednakże dla 2 opiekunów i 10 dzieci.

   Zanim skieruje do BP modyfikacje poprosił bym o opinie na temat zmian

   Pozdrawiam
   Przemysław Wysocki.
   wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  25.01.2016 23:53 Autor projektu
  • Witam,
   Panie Przemku bardzo dziękuję za poświęcony czas na przygotowanie projektu. Jestem przyszłym mieszkańcem pobliskiego osiedla i zastanawiam się gdzie taki żłobek miałby mieć miejsce?
   ps. Popieram projekt w 100%
   policaj123  28.02.2016 10:01
  • Witam decyzja zapadnie w Urzędzie Dzielnicy bo najlepiej zna teren którym administruje, jeśli zostanie wybrany to zapraszam do UD w celu zaproponowania lokalizacji, myślę że mieszkańcy na pewno będą mieli głos w tek kwestii.

   Pozdrawiam

   Przemysław Wysocki.
   wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  12.03.2016 18:39 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany