Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Żłobek dla Malucha

139
Wycofany przez autora
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Przemysław Wysocki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
148 500 zł
Kategoria
 • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, która jest o wiele tańsza w realizacji przez daną dzielnicę niż tradycyjny żłobek zapewniając jej mieszkańcom podstawowe prawo jakim jest pobyt najmłodszych w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Praga

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, która jest o wiele tańsza w realizacji przez daną dzielnicę niż tradycyjny żłobek zapewniając jej mieszkańcom podstawowe prawo jakim jest pobyt najmłodszych w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3

Opis projektu
Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, zapewniając pobyt dzieci w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3 dzięki czemu dzielnica może bez ponoszenia dodatkowych kosztów zapewnić najmłodszym mieszkańcom opiekę, na którą często nie stać młodych rodziców.

Rodzice dzieci nie będą ponosić żadnych kosztów, które zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235), która weszła w życie 4 kwietnia 2011 r. przeniesie na siebie dzielnica.
Osoba sprawująca opiekę będzie wyłoniona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W przypadku choroby lub nieobecności opiekuna należy wyznaczyć osobę która uzyskała drugi lub kolejny wynik w konkursie i za ten okres otrzyma wynagrodzenie opiekuna dziennego.
W przypadku odstąpienia od wykonania umowy lub pół rocznej przerwie miejsce opiekuna dziennego przejmuje opiekun, który uzyskał drugi lub kolejny wynik w konkursie na opiekuna dziennego.

Umowa między dziennym opiekunem a urzędem dzielnicy będzie uregulowana na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. W umowie zostaną określone wszystkie warunki związane z zatrudnieniem dziennego opiekuna, między innymi takie jak: strony umowy, cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki dziennego opiekuna, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty czas, na jaki umowa została zawarta, warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Projekt zakłada jego powtarzalność w kolejnych latach (w okresie pomiędzy jednym projektem a drugim koszt projektu mógł by być przeniesiony na rodziców)

Uzasadnienie realizacji projektu
Pomoc jakiej udzielimy pozwoli młodym rodzicom na powrót do pracy co polepszy ich sytuację finansową ponieważ koszt żłobka szacuje się między 1.000 zł -1 300.00 zł, oraz patrząc z drugiej strony zapewni miejsce pracy osobie która wolała by np. pozostać z swoją pociechą w domu i poświęcać jej czas a tym samym nie podjęła by zatrudnienia jednak wynagrodzenie uzyskane z w.w programu zapewniło by jej finansowe wsparcie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
brutto 3500 zł w tym :
1. Ubezpieczenie społeczne :
emerytalne - 341,60 zł
rentowe - 52,50 zł
chorobowe - 85,75 zł
zdrowotne - 271,81 zł
2. Koszt uzyskania przychodu - 604,03 zł
3. Podstawa opodatkowania - 2416,00 zł
4. Zaliczka na PIT - 201,00 zł
5. Netto - 2547,34 zł
suma: 3,500 zł X 12 miesięcy =42,000 zł

Koszt wyżywienia dzieci:
25 złotych na jedno dziecko (dieta dzieci nie zakłada kosztów specjalnego wyżywienia lub specjalnej diety, które ponosić będzie jej prawny opiekun)
25,00 zł X 5 dni X 50 tygodni = 31,250 zł
Koszt zakupu pomocy dydaktycznych :
1. - 1,000 zł
Projekt zakłada zatrudnienie 2 opiekunów
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
148 500,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

15.01.2016 20:03
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (9)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • W moim odczuciu grupa projektów o przedziwnych quasi żłobkach nie wyczerpuje najważniejszego warunku projektów: nie są to projekt OGÓLNODOSTĘPNE, ponieważ przecież już ich założenie bardzo ogranicza dostęp dla pojedynczych osób/dzieci oraz grupy potencjalnych adresatów w poszczególnych obszarach. Dodatkowo sumaryczny koszt tego jest niewspółmierny z kosztem uruchomienia normalnego żłobka w dzielnicy. Wnoszę do Urzędów Dzielnic o należyte sprawdzenie przepisów prawa, niezwykle restrykcyjnych w kwestii opieki nad małymi dziećmi, czy owe quasi żłobkowe projekty nie są w sprzeczności z nimi. Z wyrazami szacunku.
  Wojciech  10.01.2016 15:32
 • Witam Panie Wojtu,

  a więc na wstępie myślę, że czytając ze zrozumieniem uzmysłowił by Sobie Pan, że podałem wręcz podstawę prawną,dlatego argument dotyczący sprzeczności z jakim kolwiek z przepisów obwiązującego ustawodawstwa jest bezzasadny i wynika z Pana nie wiedzy.

  Dalej idąc informuje, że dostępność zawsze będzie ograniczona w każdym z projektów np. ślepy nie skorzysta z luster dla samochodów a taki projekt już w 2016 r. zostanie zrealizowany z budżetu partycypacyjnego, tak samo osoby niewidome nie skorzystałby by na modernizacji Kina Ada na nowych włochach a projekt jednak zostanie zrealizowany.

  Proponuje na przyszłość więcej rzetelności i czytania ze zrozumieniem.

  Myślę że rodzice małych dzieci których nie stać na żłobek dadzą wyraz w głosowaniu.

  Pozdrawiam
  Przemysław Wysocki.
  wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  10.01.2016 17:43 Autor projektu
  • Panie Przemku,
   Ja tez mam wątpliwości co do ogólnodostępności tego projektu. Sama jestem zainteresowana rozwojem podaży żłobkow, ale też czuję, że zgłoszenie projektu polegającego na stworzeniu 5 miejsc dziennego opiekuna nie zapewnia ogólnodostępności. Owszem, każdy moze zglosić swoje dziecko, ale tylko pięcioro zostanie zaakceptowanych...
   Dla porównania - z remontu placu zabaw, chodnika, rewitalizacji parku, czy nawet wspomnianych przez Pana lustek i kina bez wątpienia skorzysta większa grupa ludzi.
   Bardzo się cieszę, że w ogóle zainicjował Pan ten ważny temat. Wydaje mi się jednak, że w tworzeniu miejsc u dziennych opiekunów nie pięniądze są barierą. Jeśli zna Pan konkretną osobę zainteresowaną taką działalnościa, to warto zachęcić ją do bezpośredniego kontaktu z odpowiednim urzędem.
   Pozdrawiam,
   Kasia
   Kasia Ksiazczyk  11.01.2016 12:52
  • Witam, projekt obejmuje 10 dzieci i dwóch opiekunów a więc łącznie 12 osób, ma charakter ciągły a więc zakłada przez rok opiekę.

   Niestety ale gdyby kategoriami takimi patrzeć to żaden projekt budżetu partycypacyjnego nie dotykał by wszystkich osób zawartych w danej grupie społecznej, dlatego takie myślenie jest błędne.

   Dodam, że jeśli osoba taka skontaktowała by się z Urzędem Dzielnicy to i tak z tych samych środków zrealizowano by opiekę, które są do wydania w budżecie partycypacyjnym.

   Reasumując Jeśli dostane do reki odpis uchwały o zwiększeniu obecnej ilości przyjmowanych dzieci o 10 to projekt automatycznie wycofuje bo tutaj chodzi tylko i wyłącznie o pomoc Rodzicom.

   Mam nadzieje, że takie rozwiązanie Panią satysfakcjonuje Pani Kasiu.
   Pozdrawiam

   Przemysław Wysocki.
   wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  11.01.2016 18:24 Autor projektu
 • Panie Przemysławie, Wydaję mi się, że ten projekt jednak generuje koszty utrzymania w kolejnych latach. Może warto na to zwrócić uwagę i skorygować dane.
  Pozdrawiam,
  Grzegorz
  Grzegorz Grzelak  13.01.2016 09:58
  • Witam.

   W takiej formie wydaje mi się że nie.

   Ale Dziękuję Panie Grzegorzu za zwrócenie uwagi, wniosek przejże mimo wszystko pod tym kątem żeby mieć spokojne myśli.
   Pozdrawiam Przemek Wysocki.
   wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  13.01.2016 10:04 Autor projektu
  • STANOWISKO
   RADY DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
   z dnia 31 marca 2015 r.
   w sprawie sposobu oceny projektów w oparciu o kryterium, o którym mowa w § 4 ust. 1
   pkt 2 Regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie
   na rok 2016 (tzw. kryterium ogólnodostępności)
   Mając na uwadze opinię wydaną przez Biuro Prawne Urzędu m.st. Warszawy z dnia 9 marca
   2015 r. dotyczącą interpretacji § 4 ust. 1 pkt 2 Regulaminu przeprowadzania budżetu
   partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 oraz jej uzupełnienie z dnia 24 marca
   2015 r., Rada ds. budżetu partycypacyjnego jest zdania, że kryterium, o którym mowa w § 4
   ust. 1 pkt 2 ww. regulaminu, zostaje spełnione, jeżeli przynajmniej każdemu członkowi grupy
   społecznej będącej adresatem projektu i określonej w formularzu zgłoszeniowym (w rubryce
   „Potencjalni odbiorcy projektu”, np. dzieci lub młodzież) zostanie zapewniony bezpośredni
   dostęp do efektu realizacji tego projektu.
   Jeżeli ze względu na specyfikę projektu nie będzie możliwe zapewnienie nieprzerwanego,
   bezpośredniego dostępu do efektu jego realizacji, to pozytywna weryfikacja szczegółowa tego
   projektu powinna być warunkowana wskazaniem okresu, w którym przynajmniej każdemu
   członkowi ww. grupy społecznej zostanie umożliwiony bezpośredni dostęp.
   Powyższe powinno mieć zastosowanie w szczególności w przypadku projektów
   zlokalizowanych na terenach zamkniętych oraz w przypadku projektów, których faktycznymi
   i bezpośrednimi beneficjentami są tylko niektórzy członkowie ww. grupy społecznej (np.
   tylko społeczność danej publicznej placówki oświatowej). Udostępnianie projektu wszystkim
   członkom ww. grupy społecznej powinno być kontynuowane przez cały okres
   funkcjonowania efektu realizacji projektu.
   Współprzewodnicząca
   Rady ds. budżetu partycypacyjnego
   ( - )
   Ewa Stokłuska
   Współprzewodniczący
   Rady ds. budżetu partycypacyjnego
   ( - )
   Jarosław Jóźwiak
   XYZABC  13.01.2016 12:09
  • Znam oczywiście tą opinię i już po jej wydaniu mój projekt Zdrowe wakacje mimo ze zakładał udział jedynie 40 dzieci i do tego biednych a więc znacznie bardziej zawężona grupa a jednak projekt dostał sie do głosowania i przeszedł weryfikację pozytywnie.

   Znam regulamin śledzę orzeczenia i wiem że projekt w myśl obowiązujących przepisów dostanie pozytywną ocenę.

   W ogóle orzeczenie które zostało przytoczone nie ma zastosowania w BP bo nie ma projektu który uwzględni wszystkich przedstawicieli danej grupy. Np. Jeśli osoba jest niewidoma to nie skorzysta z luster na ul. Obywatelskiej warszawa Włochy a taki projekt się dostał.

   W zamyśle ustawodawca miał na myśli że każdy z danej grypy społecznej wybranej przez nas ma mieć prawo np. Starania się o miejsce w żłobku tak.

   Pozdrawiam Przemek Wysocki.
   wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  13.01.2016 12:21 Autor projektu
  • Witam,

   po konsultacji społecznej projekt ulegnie zmianie, która przede wszystkim będzie dotyczyć kwestii kosztów.
   Przerzucony zostanie na rodziców koszt żywienia dzieci oraz pieluszek jak i wyprawki czyli wszelkich środków higienicznych.

   Zwiększony zostanie nakład na pomoce dydaktyczne do 3000 zł
   Zostanie ujęty koszt odświeżenia mieszkania po projekcie 1000 zł
   Zostanie przydzielony ryczałt roczny na media w wysokości 3000 zł

   Czyli koszt dla 3 grup po 5 dzieci to 147 000 zł a nie jak zakłada obecnie projekt 148 500 jednakże dla 2 opiekunów i 10 dzieci.

   Zanim skieruje do BP modyfikacje poprosił bym o opinie na temat zmian

   Pozdrawiam
   Przemysław Wysocki.
   wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  25.01.2016 23:55 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany