Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

"Żłobek" dla malucha

154
Wycofany przez autora
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Wawer
Autor pomysłu Przemysław Wysocki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
156 120 zł
Kategoria
 • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, która jest o wiele tańsza w realizacji przez daną dzielnicę niż tradycyjny żłobek zapewniając jej mieszkańcom podstawowe prawo jakim jest pobyt najmłodszych w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Wawer

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, która jest o wiele tańsza w realizacji przez daną dzielnicę niż tradycyjny żłobek zapewniając jej mieszkańcom podstawowe prawo jakim jest pobyt najmłodszych w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3

Opis projektu
Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, zapewniając pobyt dzieci w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.
Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3 dzięki czemu dzielnica może bez ponoszenia dodatkowych kosztów zapewnić najmłodszym mieszkańcom opiekę, na którą często nie stać młodych rodziców.
Zgodnie z uchwałą Rady m. st. Warszawy nr XXXVII/937/2012 z 31.05.2012r. w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m. st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwalniania od ponoszenia opłat zgodnie z brzmieniem § 4. Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę lub u dziennego opiekuna w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica (powyżej dziesiątej godziny) w wysokości 1,78zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku, świadczenia usług przez Dziennego Opiekuna. Do obowiązków rodzica należy również zapewnienie dziennego wyżywienia gdyż projekt zakłada samą. opiekę.

Projekt zakłada udział dzieci w wieku od 1.5 roku, ponieważ po skończeniu projektu na 2017 rodzice mogą starać się już o miejsce w przedszkolu.

Punkty dziennego opiekuna, będą prowadzone przez organizację pozarządową wybraną w drodze konkursu pod nadzorem Urzędu M.st . Warszawy przedstawiam etapy postępowania:
1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania, którego przedmiotem jest zlecenie organizacji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w formie dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy,
2. Wyłonienie realizatora zadania,
3. Realizacja zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157).
Uzasadnienie realizacji projektu
Pomoc jakiej udzielimy pozwoli młodym rodzicom na powrót do pracy co polepszy ich sytuację finansową ponieważ koszt żłobka szacuje się między 900 zł -1 400.00 zł, oraz patrząc z drugiej strony zapewni miejsce pracy osobie która wolała by np. pozostać z swoją pociechą w domu i poświęcać jej czas a tym samym nie podjęła by zatrudnienia jednak wynagrodzenie uzyskane z w.w programu zapewniło by jej finansowe wsparcie oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Poniżej przedstawiam przewidywane miesięcznie koszty dla 1 punktu dziennego opiekuna
(sprawującego opiekę nad 5 dzieci):

-wynagrodzenie 1 dziennego opiekuna - 3 600 zł (brutto + składki pracodawcy),
- wynajem 1 lokalu - 2 400 zł
- zaangażowanie koordynatora merytorycznego, psychologa-monitoring jakości, raporty merytoryczne, sprawy doboru kadry, zastępstwa – ok. 380 zł
- drobne zakupy-uzupełnienie środków czystości i nietrwałych materiałów edukacyjnych oraz zabawek dla dzieci – ok. 360 zł
- koszt obsługi zadania w tym koszty administracyjne:
• Specjalista ds. organizacji, spraw lokali, wolontariuszy i wpłat rodziców ok. 150 zł
• Księgowość, kadry, sprawozdania finansowe ok. 150 zł
• Koszty biurowe (materiały biurowe, telefon, koszty eksploatacji biura) ok. 40 zł

Łączny miesięczny koszt związany z obsługą 1 punktu dziennego opiekuna (5 dzieci) przez wybraną w konkursie organizację pozarządową to kwota 7 080 zł

Zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia - ok. 15.000 zł na jeden lokal.


Roczny koszt funkcjonowania punktu Dziennego Opiekuna dla 5 dzieci - 100 000 zł

Roczny koszt funkcjonowania punktu Dziennego Opiekuna dla 10 dzieci i 2 Dziennych Opiekunów realizowanych w tym samym lokalu- 156 120 zł

PROJEKT ZAKŁADA 2 OPIEKUNÓW W TYM SAMYM LOKALU.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
156 120,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

15.01.2016 20:11
Autor projektu
12.03.2016 16:56
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (11)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • W moim odczuciu grupa projektów o przedziwnych quasi żłobkach nie wyczerpuje najważniejszego warunku projektów: nie są to projekt OGÓLNODOSTĘPNE, ponieważ przecież już ich założenie bardzo ogranicza dostęp dla pojedynczych osób/dzieci oraz grupy potencjalnych adresatów w poszczególnych obszarach. Dodatkowo sumaryczny koszt tego jest niewspółmierny z kosztem uruchomienia normalnego żłobka w dzielnicy. Wnoszę do Urzędów Dzielnic o należyte sprawdzenie przepisów prawa, niezwykle restrykcyjnych w kwestii opieki nad małymi dziećmi, czy owe quasi żłobkowe projekty nie są w sprzeczności z nimi. Z wyrazami szacunku.
  Wojciech  10.01.2016 15:34
 • Witam Panie Wojtu,

  a więc na wstępie myślę, że czytając ze zrozumieniem uzmysłowił by Sobie Pan, że podałem wręcz podstawę prawną,dlatego argument dotyczący sprzeczności z jakim kolwiek z przepisów obwiązującego ustawodawstwa jest bezzasadny i wynika z Pana nie wiedzy.

  Dalej idąc informuje, że dostępność zawsze będzie ograniczona w każdym z projektów np. ślepy nie skorzysta z luster dla samochodów a taki projekt już w 2016 r. zostanie zrealizowany z budżetu partycypacyjnego, tak samo osoby niewidome nie skorzystałby by na modernizacji Kina Ada na nowych włochach a projekt jednak zostanie zrealizowany.

  Proponuje na przyszłość więcej rzetelności i czytania ze zrozumieniem.

  Myślę że rodzice małych dzieci których nie stać na żłobek dadzą wyraz w głosowaniu.

  Pozdrawiam
  Przemysław Wysocki.
  wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  10.01.2016 17:44 Autor projektu
  • Moim zdaniem nie ma Pan całkowicie racji. Poza tym w wypowiedzi Pana wyczuwam odrobinę zbędnej agresji i sarkazmu w stosunku do mojej osoby. Przywołanie przykładu z lustrem na ulicy, czy kinem i nie dla "ślepych", a jeśli już to niewidomych, które właśnie dostępne jest dla setek tysięcy ludzi w relacji z kilkuset niewidomymi, w zestawieni z 5. wybrańcami z darmową opieką w danym obszarze i wieloma tysiącami mieszkańców w pełni potwierdza moją tezę.
   Poniżej wklejam e-maila, który ku przestrodze przesłałem do władz miasta. Rozważam opublikowanie jego treści przy Pana projektach.

   Dzień dobry.

   Śledząc projekty stołecznego budżetu partycypacyjnego zauważam, że w sposób podejrzany i rozmnożony, ktoś próbuje umiejętnie użyć ciężkich milinów złotych w skali całego miasta (prawie wszystkie obszary) ze swoim dziwnym projektem darmowych quasi żłobków dla wybrańców.

   W moim odczuciu grupa tych projektów nie wyczerpuje jednego z najważniejszych warunku projektów: OGÓLNODOSTĘPNOŚCI, ponieważ przecież już ich założenie bardzo ogranicza dostęp dla kilku pojedynczych osób/dzieci oraz niewielkiej grupy potencjalnych adresatów w poszczególnych obszarach.

   Zastępują te projekty inne wyspecjalizowane i dotowane celowo organizacje, urzędy w zadaniach organizacji, zatrudniania i finansowania opieki żłobkowej.

   Dodatkowo sumaryczny koszt tego jest niewspółmiernie wysoki z kosztem uruchomienia normalnego żłobka w dzielnicy. Wnoszę do Urzędu Miasta o należyte sprawdzenie tych projektów, ich weryfikacji i kto de facto je podpisał oraz pod kątem przepisów prawa, niezwykle restrykcyjnych w kwestii opieki nad małymi dziećmi. Czy owe quasi żłobkowe projekty nie są w sprzeczności z tymi przepisami?

   Z wyrazami szacunku.

   Wojciech
   Wojciech  10.01.2016 18:42
 • Panie Wojtku Ślepota – całkowite lub znaczne zaburzenie widzenia. Ślepota może być spowodowana wadami oka lub chorobami i uszkodzeniami natury neurologicznej lub mechanicznej. Zaburzenie to może mieć charakter nabyty (np. w wyniku uszkodzenia oczu) lub wrodzony (jako niedorozwój oka będącego narządem wzroku).

  To tak dla "jasności" jeżeli chodzi o poprawność. Ponadto wskazuje, że grupa docelowa to 10 dzieci.

  Ponadto Pana obiekcje co do dostępności Urząd Miasta już rozstrzygnął.

  Rok temu składałem projekt ZDROWE WAKACJE którego autorem były dzieci z biedniejszych rodzin, co również jest przecież ograniczeniem ,dla tych dzieci z bardziej zamożnych rodzin a jednak projekt bez żadnych obiekcji został dopuszczony do głosowania co jasno i bezspornie pokazuje, że Pana obiekcje są zwykłym pieniactwem.

  Proponuje podpisywać się pod swoimi wiadomościami bo przecież nie boi się Pan Panie Wojtku brać odwagi za swoje wpisy.

  Pozdrawiam

  Przemysław Wysocki.
  wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  10.01.2016 18:57 Autor projektu
  • Witam,

   po konsultacji społecznej projekt ulegnie zmianie, która przede wszystkim będzie dotyczyć kwestii kosztów.
   Przerzucony zostanie na rodziców koszt żywienia dzieci oraz pieluszek jak i wyprawki czyli wszelkich środków higienicznych.

   Zwiększony zostanie nakład na pomoce dydaktyczne do 3000 zł
   Zostanie ujęty koszt odświeżenia mieszkania po projekcie 1000 zł
   Zostanie przydzielony ryczałt roczny na media w wysokości 3000 zł

   Czyli koszt dla 3 grup po 5 dzieci to 147 000 zł a nie jak zakłada obecnie projekt 148 500 jednakże dla 2 opiekunów i 10 dzieci.

   Zanim skieruje do BP modyfikacje poprosił bym o opinie na temat zmian

   Pozdrawiam
   Przemysław Wysocki.
   wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  26.01.2016 00:10 Autor projektu
  • Panie Przemysławie,
   chciałabym przedstawić moje uwagi do projektu:
   1. Pełny opis projektu
   a) Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, zapewniając pobyt dzieci w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

   Proszę o wyjaśnienie o jakiej placówce wychowawczej jest mowa? Istotą zadań dziennego opiekuna jest zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

   b) Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3 (...).
   Zgodnie z ustawą dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci. W projekcie brak takiego ograniczenia.

   c) Rodzice dzieci nie będą ponosić żadnych kosztów, które zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235), która weszła w życie 4 kwietnia 2011 r. przeniesie na siebie dzielnica.

   Zgodnie z powołanym przepisem Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. Czy ma Pan zapewnienie, że Rada gminy podejmie taką uchwałę?
   Poza tym zgodnie z ustawą rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna.
   W kalkulacji kosztów pojawiają się np. opłaty za wyżywienie, więc jak jak rodzice mają nie ponosić żadnych kosztów?

   d) W przypadku choroby lub nieobecności opiekuna należy wyznaczyć osobę która uzyskała drugi lub kolejny wynik w konkursie i za ten okres otrzyma wynagrodzenie opiekuna dziennego.
   Kto ma wyznaczyć taką osobę? Jak to ma się odbywać? Dzieci zostają przyprowadzone do opiekuna dziennego, który mówi, że się nimi nie zajmie i potem ktoś (kto?) wyznacza inną osobę, która tego dnia może nie podjąć się opieki. W takim wypadku dziecko nie ma zapewnionej opieki.

   e) Umowa między dziennym opiekunem a urzędem dzielnicy będzie uregulowana na podstawie umowy o świadczenie usług, (...)
   brak informacji o wymaganiach dotyczących opiekunów dziennych (doświadczenie, książeczka sanitarna, itp).

   2. Odnośnie zaproponowanych przez Pana zmian w projekcie:
   a) Przerzucony zostanie na rodziców koszt żywienia dzieci oraz pieluszek jak i wyprawki czyli wszelkich środków higienicznych.
   Stawka za wyżywienie w wysokości 25 zł jest bardzo wysoka. Nadal nie wiadomo co rozumiemy pod pojęciem wyprawki - czy np leżaczek czy nocnik też jest wyprawką?

   b)Zwiększony zostanie nakład na pomoce dydaktyczne do 3000 zł

   W kalkulacji brak kosztów dotyczących wyposażenia dzieci (leżaczki, nocniki, krzesełka itp). Czy koszty wyposażenia też mają ponosić rodzice?

   c) Zostanie ujęty koszt odświeżenia mieszkania po projekcie 1000 zł
   Zostanie przydzielony ryczałt roczny na media w wysokości 3000 zł
   W projekcie nie ma informacji na temat lokalu, w którym miałyby przebywać dzieci.
   W zmianach pojawiają się koszty "mieszkania". Czy to znaczy, że opiekun dzienny ma zapewnić opiekę we własnym mieszkaniu?
   Czy będzie ono przystosowane dla tak małych dzieci (np. zgodne z rozporządzeniem w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy)?

   3. Uwagi ogólne:
   a) brak informacji o wykształceniu, doświadczeniu kandydata na dziennego opiekuna, czy będzie on spełniał wymagania ustawowe?
   b) brak informacji o korzystaniu z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć - obecnie rodzice muszą się zobowiązać do udzielania pomocy dziennemu opiekunowi w sprawowaniu opieki na dziećmi co najmniej przez 8 godzin tygodniowo.
   c) zgodnie z ustaleniami M.St. Warszawy dzienny opiekun powinien świadczyć usługi opiekuńcze dla nie więcej niż 5-ciorga dzieci przy pomocy jednego rodzica lub wolontariusza. Zawsze jednak z dziećmi winna być poza dziennym opiekunem druga osoba (rodzic/wolontariusz)
   d) jeżeli rodzice będą musieli pomagać, kto zapłaci za ich szkolenie?
   Zuzanna_  28.01.2016 16:19
  • Witam, i zgadzam się, w niektórych kwestiach jak np. wolontariatu trzeba nanieść poprawkę, jeśli chodzi o wykształcenie to ustawa o opiekunie dziennym reguluje tą kwestie i kilka innych o które Pani pyta więc wskazując że opieram się na ustawie po prostu ich nie wklejałem.

   W kwestii lokalowej założenie było takie że mieszkaniach które zgodnie z ustawą spełniają warunki lokalowe można będzie opiekować się dziećmi(w ustawie również zapisane w jakich)

   Ciesze się że taki merytoryczny wpis Pani zrobiła, skorzystam z rad i w okresie wprowadzania zmian na pewno je względnie.

   Pozdrawiam

   Przemysław Wysocki.
   wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  16.02.2016 06:41 Autor projektu
 • Witam Serdecznie,
  Cieszę się, że taki projekt został zgłoszony przez Pana Przemysława.
  Sam jestem żywo zainteresowany taką formą opieki. Moja najstarsza córka wychowywała się w takim punkcie współprowadzonym przez Miasto. Jest to z pewnością forma opieki lepsza niż żłobek tradycyjny. Lepsza zarówno dla dziecka, rodzin jak i dla całej samorządowej wspólnoty.

  Największym problemem jest oczywiście lokal. W istniejącym systemie opiekuna dziennego w Warszawie musi to być lokal miejski. Z informacji jakie uzyskałem z Wydziału Pomocy Dziecku i Rodzinie m.st. Warszawy, Dzielnica Wawer przy tworzeniu obecnego programu poinformowała że nie ma żadnego lokalu. Było to jednak ponad rok temu. Być może dziś przy władze dzielnicy znalazłyby taki lokal.
  Może warto zatem, już na etapie projektowania, wystąpić do Burmistrza Wawra o udostępnienie takiego lokalu?

  pozdrawiam,
  Jan Żółtowski
  jkzolotowski  02.03.2016 11:17
 • Pisząc swój projekt, jeszcze przed jego złożeniem udałam się do "swojego" urzędu dzielnicy aby uzyskać informacje na temat działki na której mogłabym zrealizować projekt. Najpierw musiałam przekonywać urzędniczkę co do celowości projektu (a co jej do tego), następnie odpowiedziała, że już szukali na zlecenie urzędu miasta i nic nie znaleźli. Na moje stwierdzenie, że widocznie brakowało im dobrej woli ze szczerością odpowiedziała, że może i tak. Wreszcie zaczęła szukać. Zaproponowała dwie lokalizacje. Później sama do tego doszłam, że obydwie nijak się mają do planu zagospodarowania przestrzennego. Gdy jej o tym powiedziałam odparła, że ona nie ma dostępu do wszystkich planów (ogólnodostępny w internecie). Jakoś (mam nadzieję) sobie z problemem poradziłam zmieniając cele projektu. Nie piszę po to aby się pożalić. Do urzędników - o czym się sama przekonałam - trzeba iść z gotowymi adresami wolnych lokali. Sprawdzą je i może któryś się uda przeznaczyć pod inicjatywę. Na to że znajdą coś z własnej inicjatywy bym nie liczyła. Faktycznie słusznie Pan zaznacza, że pan Przemek już teraz powinien napisać pisma do wszystkich dzielnic, w których składa projekty o zabezpieczenie lokali pod inicjatywę, w przypadku jeśli projekt wygra w wyniku głosowania
  Marzena Sosnowska-Słowik  02.03.2016 12:07
 • Witam jeszcze raz,
  W zeszły czwartek spotkałem się z panem Łukaszem Jeziorskim - Burmistrzem Wawra. zapytałem pytaniem czy jest w Wawrze lokal, który można pod taką działalność przeznaczyć. Generalnie mówił, że jest o to trudno, bo lokali jest mało, a te które są nie spełniają warunków. Brakuje im instalacji cieplnej, są na wysokich piętrach lub oddalone od przystanków komunikacji publicznej. Jakiś czas temu Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwracało się z takim pytaniem do wszystkich dzielnic. Wawer po sprawdzeniu przedstawił jakieś propozycje, lecz w opinii Biura, nie spełniały one warunków.
  Na koniec rozmowy Burmistrz zadeklarował, że zwróci się do ZGN o sprawdzenie czy jest w zasobach Wawra lokal, który mógłby posłużyć jako miejsce dla Opiekuna dziennego, a informacje prześle do mnie mailowo.
  Gdy tylko dostane taką informację przekaże na forum.
  pozdrawiam,
  Jan Żółtowski
  jkzolotowski  15.03.2016 10:34
  • Projekt zweryfikowano negatywnie lecz jest to sprzeczne z orzecznictwem. Pismo w tej sprawie zostało złożone w Cks w dniu dzisiejszym. Dlatego do momentu rozstrzygnięcia nie powinno się decydować o weryfikacji projektów.

   Pozdrawiam Przemek Wysocki.
   wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  22.03.2016 17:07 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany