Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Żłobek dla Malucha

157
Wycofany przez autora
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Wesoła
Zielona, Grzybowa
Autor pomysłu Przemysław Wysocki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
74 250 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, która jest o wiele tańsza w realizacji przez daną dzielnicę niż tradycyjny żłobek zapewniając jej mieszkańcom podstawowe prawo jakim jest pobyt najmłodszych w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wesoła
Obszar objęty pomysłem:
Zielona, Grzybowa
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Wesoła

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, która jest o wiele tańsza w realizacji przez daną dzielnicę niż tradycyjny żłobek zapewniając jej mieszkańcom podstawowe prawo jakim jest pobyt najmłodszych w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3

Opis projektu
Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, zapewniając pobyt dzieci w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.

Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3 dzięki czemu dzielnica może bez ponoszenia dodatkowych kosztów zapewnić najmłodszym mieszkańcom opiekę, na którą często nie stać młodych rodziców.

Rodzice dzieci nie będą ponosić żadnych kosztów, które zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235), która weszła w życie 4 kwietnia 2011 r. przeniesie na siebie dzielnica.
Osoba sprawująca opiekę będzie wyłoniona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W przypadku choroby lub nieobecności opiekuna należy wyznaczyć osobę która uzyskała drugi lub kolejny wynik w konkursie i za ten okres otrzyma wynagrodzenie opiekuna dziennego.
W przypadku odstąpienia od wykonania umowy lub pół rocznej przerwie miejsce opiekuna dziennego przejmuje opiekun, który uzyskał drugi lub kolejny wynik w konkursie na opiekuna dziennego.

Umowa między dziennym opiekunem a urzędem dzielnicy będzie uregulowana na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. W umowie zostaną określone wszystkie warunki związane z zatrudnieniem dziennego opiekuna, między innymi takie jak: strony umowy, cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki dziennego opiekuna, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty czas, na jaki umowa została zawarta, warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Projekt zakłada jego powtarzalność w kolejnych latach (w okresie pomiędzy jednym projektem a drugim koszt projektu mógł by być przeniesiony na rodziców)

Uzasadnienie realizacji projektu
Pomoc jakiej udzielimy pozwoli młodym rodzicom na powrót do pracy co polepszy ich sytuację finansową ponieważ koszt żłobka szacuje się między 1.000 zł -1 300.00 zł, oraz patrząc z drugiej strony zapewni miejsce pracy osobie która wolała by np. pozostać z swoją pociechą w domu i poświęcać jej czas a tym samym nie podjęła by zatrudnienia jednak wynagrodzenie uzyskane z w.w programu zapewniło by jej finansowe wsparcie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
brutto 3500 zł w tym :
1. Ubezpieczenie społeczne :
emerytalne - 341,60 zł
rentowe - 52,50 zł
chorobowe - 85,75 zł
zdrowotne - 271,81 zł
2. Koszt uzyskania przychodu - 604,03 zł
3. Podstawa opodatkowania - 2416,00 zł
4. Zaliczka na PIT - 201,00 zł
5. Netto - 2547,34 zł
suma: 3,500 zł X 12 miesięcy =42,000 zł

Koszt wyżywienia dzieci:
25 złotych na jedno dziecko (dieta dzieci nie zakłada kosztów specjalnego wyżywienia lub specjalnej diety, które ponosić będzie jej prawny opiekun)
25,00 zł X 5 dni X 50 tygodni = 31,250 zł
Koszt zakupu pomocy dydaktycznych :
1. - 1,000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
74 250,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (16)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • W moim odczuciu grupa projektów o przedziwnych quasi żłobkach nie wyczerpuje najważniejszego warunku projektów: nie są to projekty OGÓLNODOSTĘPNE, ponieważ przecież już ich założenie bardzo ogranicza dostęp dla pojedynczych osób/dzieci (jak wybieranych?) oraz grupy potencjalnych adresatów w poszczególnych obszarach. Dodatkowo sumaryczny koszt tego jest niewspółmierny z kosztem uruchomienia dodatkowych miejsc w żłobku w dzielnicy. Zastanawiająca i niespotykana jest multiplikacja projektów we wszystkich możliwych obszarach, o czym powiadomiłem władze Warszawy. Ogromne pieniądze garstka wybranych beneficjentów, dla mnie cos z tym jest nie tak! Wnoszę do Urzędów Dzielnic o należyte sprawdzenie przepisów prawa, niezwykle restrykcyjnych w kwestii opieki nad małymi dziećmi, czy owe quasi domowe żłobkowe projekty nie są w sprzeczności z nimi. Z wyrazami szacunku.
    Wojciech  11.01.2016 21:44
  • Witam Panie Wojtku,

    a więc na wstępie myślę, że czytając ze zrozumieniem uzmysłowił by Sobie Pan, że podałem wręcz podstawę prawną,dlatego argument dotyczący sprzeczności z jakim kolwiek z przepisów obwiązującego ustawodawstwa jest bezzasadny i wynika z Pana nie wiedzy.

    Dalej idąc informuje, że dostępność zawsze będzie ograniczona w każdym z projektów np. osoba niewidoma nie skorzysta z luster dla samochodów a taki projekt już w 2016 r. zostanie zrealizowany z budżetu partycypacyjnego, tak samo osoby niewidome nie skorzystałby by na modernizacji Kina Ada na nowych włochach a projekt jednak zostanie zrealizowany.

    Proponuje na przyszłość więcej rzetelności i czytania ze zrozumieniem.

    Ponadto Budżet partycypacyjny już rok temu rozwiał Pana obawy co do dostępności i zaakceptował projekt ZDROWE WAKACJE który dotyczył wyjazdu 40 dzieci na 11 dniowy wyjazd, więc nie musi się Pan obawiać :)

    Myślę że rodzice małych dzieci których nie stać na żłobek dadzą wyraz w głosowaniu.

    Pozdrawiam
    Przemysław Wysocki.

    P.S. Panie Wojtku może PAN robić quasi wpisy a Rodzice, których nie stać na prywatny żłobek i tak skorzystają z prawa głosu i zadecydują o budżecie bo Mają do tego prawo :)
    wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  11.01.2016 22:57 Autor projektu
  • Co do zasady nie podoba mi się bezrefleksyjne składanie tego samego projektu w każdym możliwym obszarze...
    Marcin Górecki  12.01.2016 23:10
    • Ale ta decyzja była przemyślana i świadoma. To problem z którym boryka się cała Warszawa.
      Pozdrawiam Przemek Wysocki.
      wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  12.01.2016 23:22 Autor projektu
  • Komentarz został usunięty przez autora

    Michał Skowroński  14.01.2016 14:19
  • Szanowny Panie

    Ciekaw jestem czy posiada Pan dla każdego oddzielnego projektu składanego w różnych obszarach odrębną opisaną listę poparcia? Czy osoby podpisujące się pod poparciem konkretnego projektu w danym obszarze były świadome ze składa Pan go wielokrotnie? Mam nadzieję że UD Wesoła zweryfikuje te dane.
    Michał Skowroński  14.01.2016 14:26
    • Oczywiście że były informowałem że składam we wszystkich dzielnicach. Pozdrawiam Przemek Wysocki.
      wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  14.01.2016 14:38 Autor projektu
    • Szanowny Panie

      Podtrzymuję swoje zdanie z postów przy projekcie nr 125 uważam iż projekty zgłaszane hurtowo winny posiadać indywidualne listy poparcia.
      z poważaniem
      Michał Skowroński
      Michał Skowroński  14.01.2016 20:13
    • No na szczęście regulamin mówi co innego.

      Pozdrawiam wszystkich rodziców których pociechy nie dostały się do żłobków Państwowych. Pamiętajcie że zarówno wy Rodzice a za waszym pośrednictwem wasze dzieci już od poczęcia mogą głosować w budżecie partycypacyjnym.

      Pozdrawiam Przemek Wysocki.
      wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  14.01.2016 21:41 Autor projektu
    • Szanowny Panie
      a tak na marginesie to gdzie są koszty utrzymania "placówki wychowawczej" bowiem nie ma ich ujętych w kosztorysie czy są one składową wynagrodzenia opiekuna chyba nie? woda, światło, czynsz, adaptacja lokalu i np. miejsce do spania i przewijania kosztuje, środki czystości także. Czy w kosztach osobowych ujęte jest także OC opiekuna czy ma wykupić we własnym zakresie? Czy placówki wychowawcze zlokalizowane będą w lokalach we władaniu miasta czy jednostka która wygra tzw. przetarg/konkurs odpowiadać będzie za zgłoszenie i przygotowanie a także utrzymanie takiego lokalu?
      z poważaniem
      Michał Skowroński  14.01.2016 22:33
    • To reguluje ustawa załączona do projektu .

      Także ten koszt nie będzie ponoszony przez miasto.

      Pozdrawiam

      Przemysław Wysocki.
      wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  14.01.2016 22:55 Autor projektu
    • Szanowny Panie
      Jak już wspomniałem idea może słuszna jednak przygotowanie kosztorysu budzi moje wątpliwości bowiem zaiste art. 42 wspomnianej ustawy mówi o kosztach ponoszonych przez zleceniobiorcę jednak moje Pytanie dotyczyło konkretów czy rzeczywiście w kwocie brutto 3500 PLN dla wykonawcy da się ponieść wszelkie opłaty związane z utrzymaniem lokalu oraz ubezpieczeniem OC i wynagrodzeniem (za opiekę nad piątką dzieci zakładam) a także czy kwota którą Pan wymienia w kosztorysie jest zgodna z uchwałami miasta czy dzielnicy w tej kwestii? bowiem jest to tylko 2505,34 netto.
      Michał Skowroński  15.01.2016 08:43
    • I to jest duży plus tego projektu, zakłada on że to zleceniobiorca ponosi koszty lokalowe.

      Szkoda, że Pan nie czytał całego projektu i ustawy bo na niej oparty jest projekt, a więc i sam projekt zgodny z obowiązującym ustawodawstwem, bo tak naprawdę wynika z ustawy.

      A więc wszystko lex legalis.

      Pozdrawiam Wszystkich rodziców i zapraszam do głosowania.

      Przemysław Wysocki.
      wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  15.01.2016 19:30 Autor projektu
    • Szanowny Panie
      Przeczytałem i projekt i ustawę z ciekawości jednak nadal w kosztorysie projektu i samej jego treści nie ma słowa o tym kto pokrywa koszty i jakie one są orientacyjnie i także nadal nie odpowiada Pan na podstawowe pytanie czy za kwotę netto 2505,34 da się utrzymać jakiś lokal ponieść koszty adaptacji oraz koszty eksploatacji i wynagrodzenia i ubezpieczenia OC.
      Michał Skowroński  15.01.2016 19:48
    • Da się,oczywiście że się da bo tak właśnie działa funkcja opiekuna dziennego.

      Z reguły działa to tak, że jedna z 5 mam poświęca się i nie idzie do pracy i opiekuje się dziećmi sąsiadek.

      W ustawie jest o wymaganiach lokalowych które musi spełniać opiekun a więc jasno wskazano że po stronie opiekuna są koszty utrzymania lokalu czy ewentualnego ubezpieczenia(koszt na miesiąc ubezpieczenia to około 46 zł sam takie kupuje jako kierownik kolonijny).

      Podpowiem że funkcja opiekuna dziennego już od dawna funkcjonuje i sprawdza się.

      Pozdrawiam

      Przemysław Wysocki.
      wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  15.01.2016 22:19 Autor projektu
    • Witam,

      po konsultacji społecznej projekt ulegnie zmianie, która przede wszystkim będzie dotyczyć kwestii kosztów.
      Przerzucony zostanie na rodziców koszt żywienia dzieci oraz pieluszek jak i wyprawki czyli wszelkich środków higienicznych.

      Zwiększony zostanie nakład na pomoce dydaktyczne do 3000 zł
      Zostanie ujęty koszt odświeżenia mieszkania po projekcie 1000 zł
      Zostanie przydzielony ryczałt roczny na media w wysokości 3000 zł

      Czyli koszt dla 2 grup po 5 dzieci to 98 000 zł a nie jak zakłada obecnie projekt 74 250 jednakże dla 1 opiekuna i 5 dzieci.

      Zanim skieruje do BP modyfikacje poprosił bym o opinie na temat zmian

      Pozdrawiam
      Przemysław Wysocki.
      wysocki.przemyslaw.84@gmail.com  26.01.2016 00:08 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany