Modernizacja boiska szkolnego i remont schodów przy głównym wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 26.

240
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Wola
Czyste + Mirów
Autor pomysłu Marzena Szatecka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
440 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Celem projektu jest remont nawierzchni boiska szkolnego, powierzchni wokół boiska oraz przylegających do tego terenu schodów przy głównym wejściu do budynku szkoły Podstawowej nr 26.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Czyste + Mirów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Miedziana 8
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren boiska przy Szkole Podstawowej nr 26.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest remont nawierzchni boiska szkolnego, powierzchni wokół boiska oraz przylegających do tego terenu schodów przy głównym wejściu do budynku szkoły Podstawowej nr 26.
Opis projektu
Boisko, którego dotyczy projekt znajduje się na terenie odwodnionym.
Realizując projekt należy:
- zdjąć starą nawierzchnię tartanową złożoną z płyt tartanowych wraz z podbudową
- usunąć stare kostki brukowe wraz z podbudową
- zdemontować uszkodzone schody
- zdemontować stare, zniszczone słupki utrzymujące kosze do koszykówki
- zlikwidować istniejący odpływ naziemny
- wybudować nowy odpływ podziemny zlokalizowany w części południowo-wschodniej boiska
- przygotować podłoże do nałożenia nowej, właściwej warstwy poliuretanowej
- zamontować nowe kosze do koszykówki
- nałożyć nową warstwę poliuretanową na terenie boiska do koszykówki
- wyłożyć pozostałą powierzchnię wokół boiska i teren przylegający do szkoły warstwą poliuretanową
innego koloru niż boisko do koszykówki
- na nowej nawierzchni namalować linie boiska do koszykówki
- wykonać nowe schody wejściowe do szkoły
Uzasadnienie realizacji projektu
Wymiana nawierzchni uszkodzonego boiska szkolnego SP 26 jest koniecznością. Boisko powstało w 2001 roku, jest jedynym przyszkolnym terenem sportowym o niewielkiej powierzchni 24 x 14 m. Do tej pory remonty uszkodzonej nawierzchni były wykonywane przez konserwatora szkolnego. Te naprawy jednak nie spełniają swojego zadania - płyty nadal odklejają się i boisko ulega dalszemu niszczeniu. Korzystający z boiska szkolnego narażeni są na niebezpieczeństwo. Podobna sytuacja dotyczy uszkodzonych schodów i kostek brukowych pierwotnie ułożonych w sposób niezapewniający bezpieczeństwa. Remont tego terenu rekreacyjno-sportowego pozwoli na bezpieczną organizację zajęć sportowych, przyciągnie młodzież, rodziny z dziećmi i umożliwi aktywne formy spędzania czasu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys obejmuje:
boisko do koszykówki 24 m x 14 m
demontaż starej nawierzchni boiska, kostek brukowych, schodów i dwóch słupków z koszami
budowa nowego podziemnego odpływu
dostawę i montaż podbudowy, nawierzchni i schodów
dostawę i montaż dwóch słupków z koszami
namalowanie linii boiska do koszykówki
transport zdjętego gruzu i gruntu na wysypisko
koszt wykonania kosztorysu i pozostałej dokumentacji projektowej
odwodnienie terenu-100
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
440 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszty sprzątania, konserwacji i bieżących drobnych remontów pokryte będą z funduszu szkoły.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
2 500,00 zł

Modyfikacje

01.03.2016 12:26
Koordynator w dzielnicy Wola
21.04.2016 16:20
Koordynator w dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Należałoby zamontować kosze regulowane z możliwością podniesienia do 3,05m. Dotychczasowa wysokość była totalną pomyłką.
    daemon90  24.06.2016 13:43
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany