1677 - Łączka kwietna zamiast zadeptanego trawnika na ulicy Bielańskiej podnosząca estetykę tego miejsca.

12.03.2016 14:07 Zrealizowano
awatar Ania_z_miasta
autor projektu

Stan realizacji projektu

Pomiędzy ulicą Bielańską i al. Solidarności zasiano łąkę kwietną, która już niedługo powinna zakwitnąć.

Oddane głosy

624
Realizowany przez: Zarząd Oczyszczania Miasta
Aktualizacja: 03.07.2017 14:56

Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łączki kwietnej w miejscu dość zaniedbanego trawnika w uczęszczanym miejscu Śródmieścia. Mijają go codzienne setki osób wędrujące do metra i tramwaju na Placu Bankowym. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Miejsc takich brakuje w Warszawie,

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

1 708,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny, Wars


Lokalizacja projektu

ul. Bielańska przy skrzyżowaniu z Aleją Solidarności;

Istotne informacje o lokalizacji

Szczegółowe dane o lokalizacji zostały zamieszczone w załączniku;


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Jest on w pełni ogólni dostępny ponieważ znajduje się w przestrzeni miejskiej.

Pełny opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej o powierzchni 200 metrów kwadratowych uzupełnionej o tabliczkę informacyjną. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Miejsc takich bardzo brakuje w Warszawie.

Na terenie obecnego trawnika rosną jakiegoś rodzaju jałowce. Należy ocenić ich stan i jeśli zostanie on oceniony jako zadowalający, należy je pozostawić, gdyż rosną one tylko w części terenu.

Dodatkowo na terenie tej łączki kwietnej powinna znaleźć się tabliczka informacyjna prezentująca najważniejsze gatunki roślin na niej obecne i wyjaśniająca jej przeznaczenie podniesie to walor edukacyjny przedsięwzięcia.

Miejskie łąki kwietne wykonać można praktycznie na każdej dobrze nasłonecznionej powierzchni na której nie dominują duże drzewa. Miejska łąka kwietna o odpowiednio dobranym składzie gatunkowym nadaje się także na suche i słabe gleby oraz tereny zdegradowane przez człowieka gdzie ciężko jest utrzymać trawnik. W zależności od warunków występujących na danym terenie będą dominować inne gatunki roślin łąkowych. Należy dobrać odpowiednią mieszankę gatunków do panujących warunków glebowych, nasłonecznienia i wilgotności podłoża lub zastosować mieszanki zawierające nasiona wielu gatunków roślin o różnych wymaganiach. Dzięki temu otrzymamy najbardziej różnorodne zbiorowisko roślinne.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W świetle zachodzących zmian w przyrodzie miasta stają się enklawą do życia wielu gatunków rodzimych roślin i zwierząt. Łąki kwietne będące synonimem bioróżnorodności dają mieszkańcom możliwość obcowania z naturą a naukowcom możliwość prowadzenia badań nad zależnościami panującymi między dzikimi roślinami i owadami zapylającymi. Sprawdzają się również jako rezerwuary wody opadowej, która dzięki zacienieniu roślin łąkowych nie odparowuje szybko z powierzchni gruntu oraz ograniczają poziom smogu w mieście. Łąka kwietna jest także ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników. Oszczędności pojawiają się przy pielęgnacji terenu ograniczając koszenie do jednego lub dwóch zabiegów koszenia w sezonie.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Po uzgodnieniu z autorem projektu zmieniono powierzchnię łąki kwietnej na 60 m2. Całkowity koszt realizacji projektu z jego oznakowaniem wynosi 1708,00 zł.

Całkowity koszt projektu: 1 708,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Miejska łąka kwietna nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych poza koszeniem, którego dokonujemy raz lub dwa razy w roku (po kwitnieniu gatunków) lub nie kosimy wcale. Siano po koszeniu zostawiamy przez dwa tygodnie na łące w celu wysiania się nasion przekwitniętych roślin, dzięki czemu utrzymamy pożądany skład gatunkowy zbiorowiska. Po dwóch tygodniach zbieramy siano by nie dostarczać zbyt wielu składników odżywczych powstających z rozkładu siana, co mogłyby spowodować szybki wzrost chwastów. Z tego powodu łąki też nie nawozimy co również obniżą koszt jej utrzymania.

Szcunkowy koszt takich zabiegów oceniany jest na 5 zł/metr kwadratowy rocznie.
Dodatkowym kosztem jest utrzmanie tablicy informacyjnej. Po pięciu latach najprawdopodobniej potrzebna będzie jej wymiana – koszt 700 zł sztuka/5 lat


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 700,00 zł

Załączniki

Karty weryfikacji

Modyfikacje

  • 21.04.2016 13:04 - Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - sprawdź zmiany


Komentarze (1)


Zaloguj się, aby komentować.