Modernizacja terenu zielonego usytuowanego na działce 3/6 w obrębie 6-06-10 przy ul Obozowej 61.

311
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Wola
Koło
Autor pomysłu Elżbieta Zarębska
Współautorzy Teresa Porzycka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
146 450 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Modernizacja terenu zielonego usytuowanego na działce 3/6 w obrębie 6-06-10 poprzez uporządkowanie terenu, dokonanie nasadzeń, posianie trawy oraz ułożenie płyt ażurowych aby umożliwić parkowanie "dziko" parkującym pojazdom, niszczącym ww teren.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Koło
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Obozowa 61
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działka o nr ewidencyjnym 3/6 w obrębie 6-06-10
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Modernizacja terenu zielonego usytuowanego na działce 3/6 w obrębie 6-06-10 poprzez uporządkowanie terenu, dokonanie nasadzeń, posianie trawy oraz ułożenie płyt ażurowych aby umożliwić parkowanie "dziko" parkującym pojazdom, niszczącym ww teren.
Opis projektu
Modernizacja terenu zielonego usytuowanego na działce 3/6 w obrębie 6-06-10 przy ul. Obozowej 61 w Warszawie poprzez uporządkowanie tego terenu, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, posianie trawy i montaż koszy na śmieci i odchody psie. Uporządkowanie terenu nie będzie możliwe bez wyznaczenia miejsc postojowych poprzez ułożenie płyt ażurowych typu EKO, są to płyty które spełnią wymogi dla wymaganej ustawowo powierzchni biologicznie czynnej. Płyty EKO układane są na odpowiednio przygotowanym gruncie utworzonym z przepuszczalnego podłoża i podbudowy wykonanych z piasku i naturalnego kruszywa łamanego. Dzięki ażurowej nawierzchni następuje rozsączanie wód opadowych, które swobodnie przenikają do gruntu. Otwory w płytkach można wypełnić ziemią i posiać trawę. Po uporządkowaniu i wyznaczeniu miejsc postojowych teren będzie spełniał swoje przeznaczenie, obecnie jest on terenem zaniedbanym i szpecącym naszą okolicę.

Uzasadnienie realizacji projektu
Teren ten przypomina bardziej wysypisko śmieci, rosną na nim stare drzewa, które z powodu zagrożenia są wycinane, widać na nim szczątki trawnika, wiosną i jesienią przypomina bajoro a pomiędzy koleinami stoją „dziko” parkujące pojazdy. Podwórko otoczone jest budynkami mieszkalnymi, od wielu lat powstają tutaj dzikie parkingi, tego zjawiska nie zdoła się zlikwidować. Wiadome jest, że tworzenie miejsc postojowych będzie odbiegało od przepisów. Dlatego należy wystąpić o odstąpienie od ścisłych przepisów zgodnych z prawem budowlanym, aby można było przystosować teren do potrzeb mieszkańców. Powstaną również miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, o co występowali wielokrotnie nasi mieszkańcy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Zasianie trawy 2100 m2 x 10 zł = 21000,00 zł,
2. Zasadzenie nowych drzew - 6 szt x 150 zł = 900,00 zł,
3. Zasadzenie nowych krzewów - 28 szt x 50 zł = 1400,00 zł,
4. Ustawienie koszy na śmieci - 7 szt x 450 zł = 3150,00 zł,
5. Zielone miejsca postojowe (EKO płyty) - 35 szt x 3000 zł = 105000,00 zł,
6. Nieprzewidziane wydatki - 15000,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
146 450,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Późniejsze utrzymanie zmodernizowanego terenu wpisuje się w rutynowe utrzymanie terenów zielonych przez służby miejskie dzielnicy Wola.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
0,00 zł

Modyfikacje

02.03.2016 11:20
Koordynator w dzielnicy Wola
20.04.2016 15:09
Koordynator w dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Trochę rozwinąłbym ten projekt o bardziej szczegółowy opis oraz dodanie kosztów prowadzenia zieleni oraz infrastruktury w kolejnych latach. Niemniej jednak dobrze, że pojawił się w ogóle i wraz z drugim obejmującym to samo miejsce walczy o środki. Sytuacja jest bowiem dramatyczna a obraz tzw "terenu zielonego" opłakany. Bajoro lub klepisko (zależnie od pogody) nie zdobi a szpeci otoczenie, w którym żyje wiele osób.
    Macie mój głos na 100%! :)
    woladowoli  05.02.2016 12:35
  • Jeśli dobrze pamiętam to autorka na spotkaniu dyskusyjny prezentowała plan z zaznaczonymi elementami projektu, dobrze gdyby go tutaj dołączyła.
    kemot404  20.02.2016 15:54
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany