Punkt Adaptacyjno - Konsultacyjny - bezpłatne porady w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 127

1180
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Wola
Nowolipki + Powązki
Autor pomysłu Agnieszka Stypułko9wska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
85 000 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Możliwość poznania przez dzieci niepełnosprawne miejsca jakim jest przedszkole integracyjne, konsultacje pedagogiczne, przygotowanie do uczęszczania dziecka do przedszkola. Konsultacje ze specjalistami, omawianie tematów dotyczących rozwoju emocjonalnego społecznego i poznawczego. Wspólne zabawy i zajęcia- nabycie nowych doświadczeń, wejście w grupę rówieśniczą. Zabawy integracyjne dla dzieci. Integracja środowiska. Adaptacja do środowiska przedszkolnego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Nowolipki + Powązki
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Nowolipki 21a, rejon ulic Jana Pawła II - Nowolipek i Nowolipia
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Bardzo dobra lokalizacja w centrum dzielnicy, budynek położony w zaciszu osiedla, otoczony budynkami mieszkalnymi.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Możliwość poznania przez dzieci niepełnosprawne miejsca jakim jest przedszkole integracyjne, konsultacje pedagogiczne, przygotowanie do uczęszczania dziecka do przedszkola. Konsultacje ze specjalistami, omawianie tematów dotyczących rozwoju emocjonalnego społecznego i poznawczego. Wspólne zabawy i zajęcia- nabycie nowych doświadczeń, wejście w grupę rówieśniczą. Zabawy integracyjne dla dzieci. Integracja środowiska. Adaptacja do środowiska przedszkolnego.
Opis projektu
Punkt konsultacyjny ma być promocją wychowania przedszkolnego i idei integracji tak więc powinien być swoistą reklamą przedszkola ładnego i odnowionego. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej w Warszawie od lat realizuje idee integracji. Integracyjne oddziały przedszkolne funkcjonujące w naszej placówce, dają dzieciom niepełnosprawnym szansę wzrastania wśród zdrowych rówieśników, a dzieciom pełnosprawnym-szansę poznania swoich niepełnosprawnych kolegów, nawiązania z nimi kontaktów i więzi koleżeńskich oraz uczenia się udzielania im pomocy. Dzięki tym kontaktom poznają się wzajemnie, uczą się postrzegać drugą osobę-może nieco inną-jako równego sobie człowieka. Bytowanie z niepełnosprawnymi kolegami i koleżankami, współdziałanie w wielu sytuacjach życia codziennego uczy dzieci zdrowe tolerancji, cierpliwości, wyrozumiałości, daje szanse na ujawnienie się zachowań prospołecznych. Wspólna nauka i zabawa jest dla dzieci okazją do wzajemnego poznania się oraz dostrzeżenia, że każde z nich jest wyjątkowe, ale mimo różnic mają zbliżone potrzeby. Dzięki kontaktom z niepełnosprawnymi rówieśnikami, dzieci zdrowe stają się bardziej życzliwe, odpowiedzialne i empatyczne. Pozbywają się dziecięcego egocentryzmu i częściej spostrzegają sytuacje z różnych punktów widzenia. Integracja rozpoczyna się już przed przyjęciem dziecka do przedszkola. Punkt Adaptacyjno-Konsultacyjny ma służyć nie tylko przyszłym wychowankom, ale także dzieciom i ich rodzicom z terenu Warszawy. Podczas cyklicznie organizowanych dni adaptacyjnych wszystkie zgłaszające się dzieci mogą bawić się naszych salach, ogrodzie, a ich rodzice mogą uzyskać diagnozę rozwojową dziecka i wskazówki dotyczące potrzeby podjęcia dalszej terapii. Wykwalifikowana kadra specjalistów (psycholog, neurologopeda, terapeuta SI) będzie służyć rodzicom pomocą w uzyskaniu informacji o rozwoju dziecka lub ewentualnych zauważonych nieprawidłowościach rozwojowych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Dzięki udostępnianiu bezpiecznego miejsca spotkań i fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci zdrowe i ich rodzice wyzbywają się obaw związanych z kontaktem z niepełnosprawnymi rówieśnikami. A rodzice dzieci z problemami rozwojowymi mają zobaczyć, że w dostosowanych do ich potrzeb warunkach mogą dobrze funkcjonować i czuć się bezpiecznie. Dlatego tak ważne jest dla nas zapewnienie wszystkim dzieciom bezpiecznego jak i atrakcyjnego miejsca ich przebywania.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kalkulacja kwotowa i ilościowa na wynagrodzenia konsultantów podczas realizacji projektu partycypacyjnego:
-kwota wynagrodzenia na 1 osobę za 1 godzinę na umowę zlecenie wraz z pochodnymi 50,00 zł brutto,
- zajęcia sobotnie 10,00-13,00 - 3 godz. - 150,00zł na 1 osobę - 5 konsultantów podczas 1 soboty - 750,00zł na wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi,
- realizacja projektu 2 soboty w miesiącu luty - 6 godzin x 10 konsultantów = 1500 zł, marzec -1500 zł, kwiecień 1500zł = wrzesień - 1500 zł,
- kwota przewidziana na wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi umowa zlecenie dla konsultantów podczas realizacji projektu 6000zł.
Wymiana podłóg 550 m2 55 000,00 zł. , Malowanie ścian w salach i korytarzach 660 m2 10 000zł. , Dywany 4 szt. 8 000,00 zł.,
Promocja Punktu Adaptacyjno- Konsultacyjnego - plakaty i ulotki 500,00 zł., Pomoce dydaktyczne 5 000,00 zł., Poczęstunek 500,00 zł.
Razem:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
85 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

10.05.2016 15:24
Koordynator w dzielnicy Wola
09.06.2016 12:24
Koordynator w dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany