1685 - Zielona Ząbkowska

15.01.2016 19:20 W trakcie realizacji
awatar Szymon Karczewski
autor projektu

Stan realizacji projektu

Projekt będzie możliwy do zrealizowania po ukończeniu prac Zarządu Dróg Miejskich związanych z wprowadzeniem pasów rowerowych (prace ZDM przewidziane na 2019 r.).

Oddane głosy

659
Realizowany przez: Zarząd Oczyszczania Miasta / Zarząd Zieleni
Aktualizacja: 19.04.2018 13:06

Urzadzenie pasa zieleni po południowej stronie ulicy Ząbkowskiej (na odcinku między ulicami Brzeską i Markowską) oddzielającego chodnik od miejsc postojowych i jezdni. Zainstalowanie ławek, stojaków na rowery oraz koszy na śmieci.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

15 750,00 zł

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny, Stara Praga i Szmulowizna z Michałowem


Lokalizacja projektu

południowa strona ulicy Ząbkowskiej (odcinek od ul. Brzeskiej do ul. Markowskiej)


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt realizowany na ogólnodostępnym terenie

Pełny opis projektu

Projekt przewiduje urządzenie pasa zieleni po południowej stronie ulicy Ząbkowskiej (na odcinku między ulicami Brzeską i Markowską) oddzielającego chodnik od miejsc postojowych i jezdni. Jako nasadzenia przewidywane są krzewy co umożliwi zmniejszenie hałasu i zmniejszy poziom zanieczyszczeń generowanych przez ruch kołowy na ulicy Ząbkowskiej. Projekt przewiduje także zainstalowanie na terenie objętym projektem ławek, stojaków na rowery oraz koszy na śmieci.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W związku z planowaną realizacją projektu pasów rowerowych na ulicy Ząbkowskiej powstanie nowa organizacja miejsc postojowych na ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Brzeskiej do ulicy Markowskiej. W związku z tym odzyskana zostanie przestrzeń na chodniku, na której może zostać urządzony pas zieleni oddzielający miejsca parkingowe od chodnika oraz zainstalowane elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe). Rozwiązanie takie pozwoli na znaczącą poprawę wyglądu ulicy Ząbkowskiej na odcinku objętym projektem, który obecnie jest zdominowany przez samochody i nieprzyjazny pieszym. Zapobiegnie też przypadkom nieprawidłowego parkowania po zmianie organizacji miejsc postojowych na odcinku objętym projektem.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Modyfikacja uzgodniona z autorem: kosztorys zweryfikowano po opinii zarządcy drogi do kwoty 55 701 zł (należy uwzglednić koszt wykonania projektu organizacji ruchu, przedstawiajacego nowe zagospodarowania pasa drogowego - 20 000 zł)
1. Zakup i montaż ławki z oparciem tzw. „warszawska” – 1 sztuka 1 205,00 zł; 6 sztuk = 7 230,00 zł
2. Zakup i ustawienie kosza na śmieci – 1 sztuka 950,00 zł; 2 sztuki = 1 900,00 zł
3. Zakup i montaż stojaków rowerowych – 750,00 zł (wg ZDM)
Zakładana powierzchnia terenów zieleni przy projektowanej długości 80 mb - minimum 2,5 m co daje powierzchnię 200 m2 do urządzenia
4. Zachowując rozstawę sadzenia 3 sztuki/ m2 na 200 m2 posadzimy 600 sztuk krzewów w cenie 19 zł/sztukę, tj. 600x19,00 = 11 400,00 zł
5. Zdjęcie płyt chodnikowych: 200 x 2,00 zł = 400,00 zł
6. Przygotowanie terenu: 6,50 zł/m2 x 200 m2 = 1 300,00 zł
7. Mulczowanie: 200 m2 x 6,80 zł = 1 360,00 zł
8. Dostawa i montaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia: 15 zł mb x 165 mb (80+80+5= 165 mb) = 2 475,00 zł
9. Dostawa i montaż obrzeży betonowych – 20,00 zł/mb = 165,00 x 20,00 = 3 300,00
10. 3-letnia pielęgnacja: 200 m2 x 15,48 = 3 096,00 zł + utrzymanie jednego kosza na śmieci rocznie: 1 095,00 x2 sztuki = 2 190 zł
RAZEM: 30 115,00 (urządzanie)
+ utrzymanie koszy (jeden rok) 2 190,00
+ 3-letnia pielęgnacja 3 096,00 zł
+ utrzymanie ławek w stanie używalności 50 zł/sztukę = 50,00 x 6 sztuk = 300,00 zł
+ koszt wykonania projektu organizacji ruchu: 20 000,00 zł
Łącznie: 55 701,00 zł
----------------------------------------------------------------
urzadzenie pasa zieleni o długosci 80 metrów (zasadzenie krzewów) - 8000 zł
zakup i instalacja 6 ławek - 6000 zł
zakup i instalacja 2 koszy na śmieci - 1000 zł
zakup i instalacja 5 stojaków rowerowych - 750 zł

Całkowity koszt projektu: 15 750,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Modyfikacja uzgodniona z autorem: koszty eksploatacji w 2018 r.:
- utrzymanie ławek i koszy - 2 490 zł
- pielegnacja zieleni - 1032 zł
2019 r. 1032 zł (pielęgnacja zieleni)
220 r. - 1032 zł (pielęgnacja zieleni)

koszty pielęgnacji zieleni i konserwacji oraz napraw obiektów małej architektury


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 5 586,00 zł

Karty weryfikacjiKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.