376 - Platanowa aleja na Czerniakowskiej

11.03.2016 10:00 Zrealizowano
awatar Adam Dukielski
autor projektu

Stan realizacji projektu

Projekt został zrealizowany.

Oddane głosy

821
Realizowany przez: Zarząd Oczyszczania Miasta
Aktualizacja: 28.06.2018 11:26

Projekt zakłada zasadzenie 30 platanów wzdłuż ulicy Czerniakowskiej (zachodnia strona) na odcinku pomiędzy ulicami Idzikowskiego i Witosa. Realizacja projektu wpłynie na poprawę estetyki przestrzeni publicznej i jakości życia mieszkańców.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

32 100,00 zł

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny, rejon D


Lokalizacja projektu

Czerniakowska (zachodnia strona) między Idzikowskiego i Witosa.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Drzewa będą posadzone wzdłuż drogi publicznej - będą dostępne dla wszystkich przez cały czas.

Pełny opis projektu

Projekt posadzenia 30 platanów wzdłuż ulicy Czerniakowskiej na celu wykorzystanie niezagospodarowanego pasa zieleni (zachodnia strona) pomiędzy ulicami Idzikowskiego i Witosa. Dzięki temu ten fragment miasta stanie się bardziej przyjazny mieszkańcom i zredukuje uciążliwość sąsiedztwa ruchliwej arterii. Na około 300-metrowym odcinku zmieści się 30 drzew. Platany dzięki swej urodzie wpłyną na poprawę jakości i estetyki przestrzeni wspólnej. Dokładne rozmieszczenie nasadzeń zostanie ustalone po uwzględnieniu instalacji podziemnych.
W przypadku, gdy ze względu na przebieg instalacji, niemożliwe będzie zasadzenie drzew bezpośrednio w gruncie, proponuję umieszczenie ich w donicach/osłonach, które mogą być również wkopane w ziemię tak by korzenie nie kolidowały z podziemną infrastrukturą, zmiana platanów na acer campestre 'Elsrijk' lub Acer ruburum 'Red Sunset'.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzięki drzewom ulice wyglądają lepiej i przyjemniej. Zieleń miejska poprawia samopoczucie mieszkańców, jakość powietrza i ogranicza hałas. Platany, mimo, że dostosowane do warszawskich warunków, są w naszym mieście rzadko widywane, dlatego też ich obecność byłaby dodatkową korzyścią dla miasta.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt posadzenia 30 szt. drzew 25.500 zł brutto
Koszt pielęgnacji 30 szt. drzew 600 zł brutto
Koszt projektu nasadzeń 6.000 zł brutto

Całkowity koszt projektu: 32 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja - 600 zł /rok
2018 - 600 zł
2019 - 600 zł
2020 - 600 zł


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 1 800,00 zł

Karty weryfikacji

Modyfikacje

  • 22.04.2016 07:56 - Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - sprawdź zmiany
  • 19.05.2016 14:35 - Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - sprawdź zmiany


Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.