778 - Kosze na odpadki oraz ławki wzdłuż al. Rzeczypospolitej

14.01.2016 22:30 Zrealizowano

Stan realizacji projektu

W połowie roku 2017 r. wzdłuż al. Rzeczypospolitej na odcinku od ul. Adama Branickiego do Al. Wilanowskiej, po obu stronach, pojawiły się nowe kosze na śmieci, natomiast w październiku zamontowano również ławki.

Oddane głosy

726
Realizowany przez: Zarząd Oczyszczania Miasta
Aktualizacja: 25.10.2017 11:15

Al. Rzeczypospolitej jest jedną z głównych ulic Wilanowa, przy której prowadzą chodniki i ścieżki rowerowe po obu jej stronach oraz usytuowana jest Świątynia Opatrzności Bożej. Z tych powodów aleja jest bardzo intensywnie uczęszczana przez pieszych i rowerzystów. Doposażenie tej ulicy w małą architekturę jest dlatego koniecznością.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń

Koszt całkowity projektu

28 950,00 zł

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Lokalny, Obszar I


Lokalizacja projektu

Al. Rzeczypospolitej na odcinku od ul. Adama Branickiego do Al. Wilanowskiej.

Istotne informacje o lokalizacji

Al. Rzeczypospolitej na odcinku od ul. Adama Branickiego do Al. Wilanowskiej, po obu stronach.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Pełna ogólnodostępność dla mieszkańców, turystów. Projekt zakłada ulokowanie na wskazanym odcinku Al. Rzeczypospilitej, w pasie drogi, po obu jej stronach koszy na śmieci, których aktualnie brakuje w tej okolicy. Dodatkowo, proponuje się usytuowanie kilku ławek.

Pełny opis projektu

Pełna ogólnodostępność dla mieszkańców oraz licznych w tym obszarze turystów. Projekt zakłada ulokowanie na wskazanym odcinku Al. Rzeczypospilitej, w pasie drogi, po obu jej stronach łącznie 16 koszy na śmieci, których aktualnie brakuje w tej okolicy. Dodatkowo, proponuje się usytuowanie 10 ławek. Ulokowanie małej architektury winno wynikać z możliwości usytuowania koszy i ławek bez kolizji z przepisami ruchu drogowego, wymogami zarządcy drogi (ZDM) oraz byc funkcjonalne.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dbałość o kulturę użytkowania przestrzeni publicznej, dbałość o zieleń miejską, a także walory edukacyjne dla dzieci i młodzieży w tym zakresie. Mozliwość korzystania przez pieszych i rowerzystów z ławek (np. postój, odpoczynek, pomoc dziecku, etc)

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

10 x kosz betonowy okrągły z otokiem 55l (cena zakupu, dostawy, ustawienia, rocznej eksploatacji) = 14 871,00 zł brutto
10 x ławka z oparciem (cena zakupu, dostawy, montażu, rocznej eksploatacji: drobne naprawy, mycie, malowanie) = 13 587,50 zł brutto
Koszt oznakowania (naklejki-trybiki) 10 koszy i 10 ławek = 492,00 zł brutto
Łaczny koszt projektu (zakup, dostawa, montaż, oznakowanie oraz roczna eksploatacja) = 28 950,50 zł brutto

Całkowity koszt projektu: 28 950,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt rocznej eksploatacji 10 koszy (opróżnianie 1 raz dziennie) = 5 475,00 zł brutto
Koszt rocznej eksploatacji 10 ławek z oparciem (drobne naprawy, mycie) = 615,00 zł brutto
Koszt malowania 10 ławek (raz na 3 lata) = 922,50 zł brutto
Łączny roczny koszt eksploatacji projektu = 7 012,50 zł brutto


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 7 012,00 zł

Karty weryfikacji

Modyfikacje

  • 20.04.2016 13:17 - Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - sprawdź zmiany
  • 13.06.2016 10:47 - Koordynator w dzielnicy Wilanów - sprawdź zmiany


Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.