564 - Zielona Targowa

11.03.2016 19:59 W trakcie realizacji
awatar Grzegorz Walkiewicz
autor projektu

Stan realizacji projektu

W trosce o jak najlepsze zrealizowanie zadania, na początku 2017 r. ZOM rozesłał zapytania do jednostek miejskich o wytyczne do projektu. Zebrano opinie, a następnie dwukrotnie przeprowadzono zapytanie ofertowe, jednak nie udało się wybrać wykonawcy. Wykonanie projektu nasadzeń zostało uwzględnione w przetargu ZZW "Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie".

Właśnie rozpoczynają się prace związane z opracowaniem koncepcji aranżacji zieleni wzdłuż ulicy Targowej, a wraz z nim konsultacje społeczne. Powiedz, jakiej nowej zieleni potrzebujesz, jakich miejsc wypoczynku brakuje, jakich zmian wymagają ciągi komunikacyjne i inne elementy zagospodarowania. Jak to zrobić? Sprawdźcie tutaj: https://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/zmienmy-ulice-targowa-jagiellonska-i-al-solidarnosci.

Oddane głosy

317
Realizowany przez: Zarząd Oczyszczania Miasta / Zarząd Zieleni
Aktualizacja: 08.06.2018 09:54

Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Targowej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach, gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy.

Kategoria projektu

 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

575 000,00 zł

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny, Stara Praga i Szmulowizna z Michałowem


Lokalizacja projektu

Ulica Targowa

Istotne informacje o lokalizacji

Północnopraski odcinek ulicy Targowej (od linii kolejowej do Al. Solidarności).


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności oraz elementów małej architektury wprowadzonych wzdłuż ulicy Targowej będą korzystać wszyscy mieszkańcy.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Targowej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach, gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy.
Drzewa byłyby posadzone w miejscach, na które pozwoliłaby istniejąca infrastruktura podziemna ulicy. Rozwiązania pozwalające uniknąć konfliktu w tym zakresie poprzez ograniczenie lub kierunkowanie rozwoju bryły korzennej, są obecnie powszechnie stosowane.

Nasadzenia należy poprzedzić wymianą podłoża (w tym wywiezienie zalegającego w podłożu gruzu) na tzw. podłoże strukturalne oraz ściółkowaniem. W przypadku sadzenia drzew należy zastosować detale konstrukcyjne umożliwiające ochronę przynajmniej części systemu korzeniowego, zapewniające dostęp wody i powietrza do systemu korzeniowego oraz ochronę gleby przed zagęszczeniem. Wokół drzew należy przewidzieć podłoże przepuszczalne. Tam gdzie będzie to możliwe należy łączyć dotychczasowe misy drzew poprzez rozpłytowywanie chodnika i sadzenie pomiędzy misami krzewów i kwiatów.

Należy dobrać gatunki drzew odpowiednie dla obszarów o gęstej zabudowie (preferowane gatunki to: lipa warszawska, klon srebrzysty, platan klonolistny, katalpa). Krzewy byłyby sadzone samodzielnie lub w grupach np. w formie żywopłotów (preferowane gatunki to: porzeczka alpejska, porzeczka złota, róża pomarszczona, róża rdzawa - są to gatunki, które tolerują zasolenie gleby i okresową suszę, a także tworzą enklawy dla zwierząt). Mogłyby zastąpić donice i słupki ograniczające parkowanie samochodów, a także stanowić samoistną dekorację. Żywopłoty lub bluszcz mógłby zostać posadzony wzdłuż płotków (ekranów) ciągnących się wzdłuż torów tramwajowych. Rabaty kwiatowe byłyby urządzone wzdłuż ciągów pieszych, także w miejsce betonowych donic (preferowane gatunki: róża okrywowa The Fairy, runianka japońska 'Green Carpet’, irga ‘Dammera Major’).

Dodatkowe elementy małej architektury uczynią przestrzeń Targowej bardziej funkcjonalną. W ramach konsultacji można zaproponować tworzenie parkletów tj. małych przyulicznych miejsc do odpoczynku, np. przed wejściem do Muzeum Warszawskiej Pragi.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Targowej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Drzewa, krzewy, a nawet kwiaty zamknięte w donicach, a nie posadzone bezpośrednio do gruntu wydają się rozwiązaniem prowizorycznym. Donice niewiele różniące się od poustawianych obok koszy na śmiecie, stanowi obecnie istotny "wystrój" ulicy Targowej. Należy docelowo usunąć.
Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwiających stworzenie koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Targowej pozwoli na przeprowadzenie zmian tworzących w tym miejscu przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Zapoczątkowanie procesu urządzania na ulicy Targowej zieleni z prawdziwego zdarzenia podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przeprowadzenie konsultacji społecznych (np. w formie warsztatowej) wraz z akcją promocyjną celem wypracowania kompleksowego zagospodarowania zieleni przy ul. Targowej - 100 000,00 zł
Przygotowanie projektu wykonawczego - 120 000,00 zł
Realizacja projektu: posadzenie drzew, krzewów, kwiatów, wyposażenie ul. Targowej w małą architekturę, np. ławki, kosze – 355 000 zł
Ostateczne liczby sadzonych drzew, krzewów i kwiatów oraz małej architektury podane zostaną w projekcie i dostosowane zostaną zarówno do warunków w terenie jak i kwoty przeznaczonej na realizację. W żadnym wypadku nie szukać oszczędności kosztem jakości materiału szkółkarskiego, podłoża czy elementów małej architektury. Konsultacje społeczne mogą doprowadzić do wprowadzenia nowych elementów zagospodarowania ul. Targowej.Całkowity koszt projektu: 575 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury - 120 tys.rocznie


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 120 000,00 zł

Modyfikacje

 • 31.05.2016 10:32 - Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - sprawdź zmiany


Komentarze (3)

 • Grzegorz Walkiewicz  22.01.2016 11:05 Autor projektu
  Zachęcam do śledzenia profilu projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/ZielonaTargowa
 • GregPlom  23.01.2016 23:27
  TAK. Rewelacyjny pomysł!!!
 • Grzegorz Walkiewicz  03.02.2016 03:49 Autor projektu
  O projekcie można przeczytać na stronie internetowej TVN Warszawa: http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,zamiast-slupkow-zywoploty-na-przystankach-bluszcz,191069.html

Zaloguj się, aby komentować.