583 - Motyli zakątek

11.03.2016 20:13 Zrealizowano
awatar Grzegorz Walkiewicz
autor projektu

Stan realizacji projektu

W ramach projektu przy przystanku tramwajowym Pl. Hallera zostały zamontowane ławki oraz kosze na śmieci. W listopadzie 2017 r. wykonano dodatkowe nasadzenia roślin.

Oddane głosy

426
Realizowany przez: Zarząd Oczyszczania Miasta / Zarząd Zieleni
Aktualizacja: 22.01.2018 19:41

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy Jagiellońskiej (na wysokości pl. Hallera). Celem będzie stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Elementem rozpoczynającym przemianę tego terenu będzie enklawa dla motyli usytuowana na wysokości Placu Hallera, w sąsiedztwie planowanego wejścia do ZOO.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

29 900,00 zł

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny, Nowa Praga z Pelcowizną


Lokalizacja projektu

Ulica Jagiellońska (na wysokości pl. Hallera).

Istotne informacje o lokalizacji

Enklawa dla motyli usytuowana będzie na wysokości Placu Hallera, w sąsiedztwie planowanego wejścia do ZOO.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy Jagiellońskiej (na wysokości pl. Hallera). Celem będzie stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Istniejący plan miejscowy dość ogólnie określa przeznaczenie tego miejsca. Plany ewentualnego poszerzenia tego odcinka ulicy Jagiellońskiej wydaja się być nieprzystające do dzisiejszych realiów, w ramach których ograniczana jest intensywność prywatnego ruchu kołowego w centrum miasta. Koncepcja mogłaby twórczo polemizować z dotychczasowymi planami, oraz uwypuklać potencjał tego miejsca. Na tym terenie mogłyby zostać zlokalizowane zarwano elementy aktywności miejskich, jak również parklety tj. małe przyuliczne miejsca odpoczynku.

Elementem rozpoczynającym przemianę tego terenu będzie enklawa dla motyli usytuowana na wysokości Placu Hallera, w sąsiedztwie planowanego wejścia do ZOO. Lokalizacja ta będzie się wpisywała w obecnie obowiązujące zapisy planu miejscowego. Enklawa motyli będzie otoczona zielenią - odgradzająca ten teren od ulicy i torowiska, ale także wprowadzającą przyjemną atmosferę. Wokół enklawy zostaną zlokalizowane elementy małej architektury - ławki z oparciami, kosze na śmieci.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie teren wzdłuż ulicy Jagiellońskiej (na wysokości pl. Hallera) raczej odstrasza. Wprawdzie urządzono tutaj drogi rowerowe i poprawiono nieco stan roślinności, wprawdzie udało się zlikwidować punkt skupu złomu jednakże nadal dominują tu mało estetyczne parkingi strzeżone, a trawniki są zaniedbane. Ustawienie enklawy dla motyli w miejscu przyszłego wejścia do ZOO poprawi wizerunek okolicy oraz będzie zwiastunem korzystnych zmian jakie mogą nastąpić na tym terenie. Dążeniom do przemiany tego miejsca przyświeca pamięć o zlokalizowaniu w tym miejscu historycznego ratusza Pragi.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Domki dla motyli - 1 400,00 zł (7 szt., koszt 1 domku ok.200 zł)
Koszt nasadzeń zieleni (w tym żywopłotu, rabat kwiatowych i roślin "motylolubnych" tj. werbena patagońska, rozchodnik okazały, jeżówka purpurowa) - 23 500,00 zł
Koszt zainstalowania elementów małej architektury (w tym ławek z oparciami, koszy na śmieci) - 5 000,00 zł

Całkowity koszt projektu: 29 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty eksploatacji to przede wszystkim koszt sprzątania, pielęgnacji zieleni, konserwacji małej architektury.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 4 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.