Mobilna pracownia multimedialna w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima

982
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Wola
Nowolipki + Powązki
Autor pomysłu Anna Jaworska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
126 128 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Mobilna pracownia jest zaprojektowana w technologii bezprzewodowej, zwiększającej potencjał do wykorzystania komputerów w salach lekcyjnych i poza nimi, przeznaczona jest zarówno do pracy indywidualnej z uczniami jak i do pracy w grupach.
Mobilna pracownia to gotowy do pracy w szkole system łączący komputery i specjalne oprogramowanie, dedykowany do edukacji.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Nowolipki + Powązki
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Esperanto 5, Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt będzie również realizowany w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom ,,Gniazdo" Esperanto 5 dla społeczności lokalnej
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Mobilna pracownia jest zaprojektowana w technologii bezprzewodowej, zwiększającej potencjał do wykorzystania komputerów w salach lekcyjnych i poza nimi, przeznaczona jest zarówno do pracy indywidualnej z uczniami jak i do pracy w grupach.
Mobilna pracownia to gotowy do pracy w szkole system łączący komputery i specjalne oprogramowanie, dedykowany do edukacji.
Opis projektu
Chcielibyśmy nasze zasoby poszerzyć o dodatkowe laptopy dla uczniów (stworzenie przenośnej pracowni multimedialnej), laptopa dla nauczyciela, czy tablice multimedialne, rzutniki.
Wdrażanie nowych technologii informatycznych szczególnie choćby portalu e-learningowego sprawia, że uczeń sam szuka informacji, aby zgłębić swoją wiedzę i móc rozwiązać zadanie. Dzieli się swoją wiedzą ze swoimi kolegami, dyskutują o niej, każdy coś dodaje i w ten sposób tworzą swoją i zarazem społeczną wiedzę. Laptopy poza szkolną pracownią np w świetlicy ,,Gniazdo" pozwoliłyby uczniom doszkalać się. Szczególnie chcemy zachęcić uczniów do nauki przedmiotów ścisłych i języków obcych (eTwinning).
Nauczyciele mogą proces nauczania podczas lekcji wzbogacić o dodatkowe materiały multimedialne z wykorzystaniem komputera lub materiały, które są umieszczone na platformie, można wykorzystać w tych klasach, gdzie nie ma komputerów dla wszystkich uczniów. Gotowe lekcje można zaprezentować za pomocą rzutnika lub tablicy interaktywnej. Nauczyciel może w prosty sposób komunikować się i wymieniać informację z pozostałymi uczniami, których nie ma na lekcji.Uczeń samodzielnie będzie dokonywał wyboru zagadnienia, które będzie go interesowało, w łatwy sposób i dowolnym czasie uzupełni i pogłębi swoją wiedzę a także będzie mógł komunikować się z innymi kolegami pod czujnym okiem nauczyciela korzystając z narzędzi TIK. Rodzic mający pełny wgląd w naukę dziecka będzie miał narzędzie, które może pomóc mu w pracy z nim. Nawet chory uczeń, który chwilowo nie może uczęszczać do szkoły może wziąć udział w proponowanych zajęciach np. on-line.Liczymy, iż rozmaitość metod i technik oraz możliwość uzyskania informacji zwrotnej będzie stymulował u naszych uczniów proces uczenia się i będzie atrakcyjniejszy.
Z resztą nie tylko jest to korzyść dla uczniów. Nauczyciele dzięki odpowiednim narzędziom poszerzają także swoje kompetencje zawodowe. Pracownię mobilną można będzie wykorzystywać popołudniami przez dzieci i młodzież ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom,,Gniazdo". Jest to grupa społeczna, która powinna wyrównywać braki edukacyjne poza szkołą w obecności instruktorów, ponieważ często w domach nie mają pomocy.

Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt będzie miał na celu poprawę wyników w nauce uczniów i zagospodaruje czas wolny dzieci, młodzieży ze środowiska lokalnego ,,Gniazdo" jak również będzie służył wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży dysfunkcyjnej.
Korzyści: realizacja zaleceń Nowej Podstawy Programowej dotyczących wykorzystania technologii informatycznych, brak konieczności tworzenia osobnej sali lekcyjnej na potrzeby zainstalowania pracowni mobilnej, możliwość wykorzystania komputerów do prowadzenia zajęć z przedmiotów innych niż informatyka, atrakcyjna oferta edukacyjna i wyższa jakość pracy; zdobycie umiejętności biegłego korzystania z narzędzi technologii informacyjnej poza godzinami pracy szkoły;łatwiejsze przyswajanie i utrwalanie wiedzy; nowoczesny dostęp do informacji; ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Przenośny komputer dla ucznia - 25 szt x 2100 zł = 52 000 zł
oprogramowanie - 12 szt x 2000 zł = 24000 zł
Przenośny komputer dla instruktora- 2500 zł
Szafka do przechowywania i ładowania komputerów- 4000 zł
e-klasa oprogramowanie do zarządzania zestawem komputerów- 999 zł
Tablica interaktywna z systemem mocowania + oprogramowanie - 3 499 zł
Piloty do testów 1 890 zł
tablet do obsługi tablicy interaktywnej 1 890 zł
Projektor krótkoogniskowy 3 400 zł
Projektor krótkoogniskowy (uchwyt) 800 zł
Rozwiązanie sieciowe:
kontroler WLAN zarządzający siecią bezprzewodową 20 000 zł
punkt dostępowy będący elementem sieci bezprzewodowej 1 000 zł
ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej
i systemem blokowania włamań (IPS) 9 850 zł
wykładowcy (wolontariusze) 0 zł
koszty promocji 300 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
126 128,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
koszty eksploatacji (zużycie części, naprawy)
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
500,00 zł

Modyfikacje

11.03.2016 14:37
Autor projektu
10.05.2016 16:03
Koordynator w dzielnicy Wola
10.05.2016 16:04
Koordynator w dzielnicy Wola
10.05.2016 16:06
Koordynator w dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Zastanawiam się nad tym projektem: czytając tekst zamieszczonego projektu można wyczytać że opiekunem mobilnej pracowni ma być Stowarzyszenie Gniazdo. W jaki sposób stowarzyszenie ma mieć pieczę skoro od jakiegoś czasu na terenie szkoły takie stowarzyszenie nie działa. Ostatnia informacja o Gnieździe na stronie szkoły jest tylko o tym że Gniazdo zaczyna działalność. Nie ma żadnych informacji co robi gniazdo na terenie szkoły. Przecież dzieci nie uczestniczą w żadnych dodatkowych zajęciach realizowanych z Stowarzyszenia Gniazdo tylko korzystają z tego jak komuś zechce się zrobić coś dla dzieci po godzinie 14 będąc na świetlicy. Nie ma zajęć kulinarnych czy komputerowych. Te dzieci które zostają na świetlicy nie są prowadzone na wyższe piętro (tam jest sala komputerowa) aby móc brać udział w jakiś zajęciach. Owszem są dodatkowe zajęcia w szkole ale nie ma mowy o tym aby móc się dopisać (robotyka). Będąc w tej szkole nigdy nie słyszałem o działalności gniazda. Jakie zajęcia kulinarne? Poza wydarzeniami typu bicie Rekordu Guinnessa nie słychać o tym że są jakieś dodatkowe zajęcia. Chyba że dla wybranych dzieci. Wiadomo że dzieci które zostają na świetlicy są tam tylko po to by przeczekać czas kiedy rodzic ma przyjść po dziecko. Tam nic się nie dzieje! Więc jeśli opiekunem mobilnej sali ma być Gniazdo to dzieci tak samo będą z tego korzystać poza zajęciami lekcyjnymi jak z reszty zajęć przypisanych do gniazda?? A czy ETYCZNE jest to że komputery mają być pod opieką Stowarzyszenia Gniazda gdzie pani Hanna Krupa jest skarbnikiem w Stowarzyszeniu a jednocześnie dyrektorem szkoły która ma dostać komputery?? Kto tak naprawdę będzie z tego korzystał? Jaki jest faktyczny plan na wykorzystanie tego projektu? Wiadomo jest że na terenie szkoły są też zajęcia dla uczniów Szkół Wyższych. Czy to oni mają być odbiorcą projektu? Owszem projekt jest ciekawy tylko jak to ma się do "ogólnodostępny". Rozumiem że skoro ktoś nie ma dzieci w tej szkole może zapisać się i korzystać z komputerów? Czy za to będą pobierane opłaty?
    Rodzic 22  09.06.2016 12:25
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany