767 - Tomograf dla drzew Śródmieścia

11.03.2016 20:18 Zrealizowano
awatar Grzegorz Walkiewicz
autor projektu

Stan realizacji projektu

Sprzęt został dostarczony do Urzędu Dzielnicy, a pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska zostali przeszkoleni z jego obsługi.

Oddane głosy

612
Realizowany przez: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Śródmieście
Aktualizacja: 08.01.2018 13:55

Projekt zakłada zakup tomografu dla drzew wraz z akcesoriami, oprogramowaniem oraz usługą szkoleniową z zakresu jego obsługi. W tomograf zostaliby wyposażeni pracownicy dzielnicowego Wydziału Ochrony Środowiska, którzy dzięki niemu będą mogli dokonywać rutynowej kontroli stanu drzew oraz wykorzystywać urządzenie podczas weryfikowania zasadności ewentualnych wniosków o wycinkę. Przeprowadzane badanie jest bezinwazyjne.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

103 000,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny, Sawa


Lokalizacja projektu

Park Marszałka Rydza Śmigłego i inne tereny administrowane przez jednostki podległe urzędowi.

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt dotyczy drzew z całego Śródmieścia niemniej w intencji projektodawcy w pierwszej kolejności powinny zostać przebadane drzewa rosnące w Parku Marszałka Rydza-Śmigłego.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tomograf będzie urządzeniem wykorzystywanym przez pracowników WOŚ do weryfikacji zasadności wniosków o wydanie decyzji na usunięcie drzew oraz kontroli stanu drzew na terenach administrowanych przez jednostki podległe Urzędowi Dzielnicy Śródmieście za pośrednictwem WOŚ.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada zakup tomografu dla drzew wraz z akcesoriami, oprogramowaniem oraz usługą szkoleniową z zakresu jego obsługi. W tomograf zostaliby wyposażeni pracownicy dzielnicowego Wydziału Ochrony Środowiska, którzy dzięki niemu będą mogli dokonywać rutynowej kontroli stanu drzew oraz wykorzystywać urządzenie podczas weryfikowania zasadności ewentualnych wniosków o wycinkę. Przeprowadzane badanie jest niemal nieinwazyjne. Służy ono do wykrywania zgnilizn lub pustek w stojącym drzewie.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W Warszawie, także w Śródmieściu systematycznie ubywa drzew. Wielu wycinek można by uniknąć z wyprzedzeniem diagnozując i lecząc stany chorobowe.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych:
Zakup tomografu do badania wraz za kcesoriami 80 000,00 zł
Zakup oprogramowania - 10 000,00 zł
Serwisowanie tomografu - 7 000,00 zł
Szkolenie z zakresu obsługi tomografu oraz zakresu interpretacji wyników – około 6 000,00 zł
Całkowity koszt projektu: 103 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 103 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt zakupu aktualizacji oprogramowania oraz wynajmu sprzętu specjalistycznego (podnośnik) do prac na wysokościach, ubezpieczenie sprzętu, ubezpieczenie pracownika, serwis techniczny sprzętu. Szacunkowy koszt eksploatacji około 60 000,00 – 70 000,00 PLN.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 70 000,00 zł

Załączniki

Karty weryfikacji

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.