614 - Wymiana ławek i koszy na śmieci na skwerze Dobrego Maharadży pomiędzy ulicami Orzeszkowej a Szczęśliwicką

14.01.2016 13:03 Zrealizowano
TOMASZ KŁOS
autor projektu

Stan realizacji projektu

Oddane głosy

363
Realizowany przez: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota
Aktualizacja: 22.01.2018 20:53

Wymiana ławek i koszy na śmieci w części skweru Dobrego Maharadży pomiędzy ulicami Orzeszkowej a Szczęśliwicką - tak jak to zrobiono w poprzednich latach w innych częściach skweru

Kategoria projektu

  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

59 750,00 zł

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny, Szczęśliwice


Lokalizacja projektu

UL. OPACZEWSKA - SKWER POMIĘDZY UL. ORZESZKOWEJ i SZCZĘŚLICICKĄ

Istotne informacje o lokalizacji

SKWER DOBREGO MAHARADŻY - OSTATNIA ZANIEDBANA JEGO CZĘŚĆ

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

PRZESTRZEŃ OTWARTA, PUBLICZNA O CHARAKTERZE WYPOCZYNKOWYM I REKREACYJNYM

Pełny opis projektu

SKWER DOBREGO MAHARADŻY JEST JEDNOLITYM CIĄGIEM ZIELONYM, A POSZCZEGÓLNE JEGO CZĘŚCI BARDZO SIĘ RÓŻNIĄ. W 2009r. WYMIENIONO ŁAWKI I KOSZE W JEDNEJ JEGO CZĘŚCI, W 2012 - W DRUGIEJ. POZOSTAŁA CZĘŚĆ (POMIĘDZY UL. ORZESZKOWEJ A SZCZĘŚLIWICKĄ) JEST NADAL W OPŁAKANYM STANIE. WYMIANY WYMAGAJĄ ZDEZELOWANE ŁAWKI I KOSZE NA ŚMIECI.
ZE SKWERU KORZYSTA B. WIELU MIESZKAŃCÓW. OSTATNIO POWSTAŁA W NIM TAKŻE MINI-SIŁOWNIA, PRZY KTÓREJ NIE MA ANI ŁAWKI, ANI KOSZA NA ŚMIECI.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA Z TEJ CZĘŚCI SKWERU MIESZKAŃCOM. UJEDNOLICENIE WYGLĄDU SKWERU, KTÓRY JEST JEDNOLITYM CIĄGIEM ZIELENI.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. ŁAWKI - TAKIE JAK W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI SKWERU
SZTUK 38 x 1 000 = 38 000
2. KOSZE - TAKIE JAK W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI SKWERU (TYLKO Z ZADASZENIEM)
SZTUK 29 x 750 = 21 750
KOSZTORYS ZAWIERA CENĘ ZAKUPU I MONTAŻU

Całkowity koszt projektu: 59 750,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.