Zielona Dzielna - nasze podwórze

2167
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Wola
Nowolipki + Powązki
Autor pomysłu Karol Fijałkowski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
235 000 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt zakłada rekultywację trawników przed budynkami przy ul. Dzielnej 9 i ul. Dzielnej 11, zasadzenie krzewów iglastych przed wejściem do kościoła św. Augustyna od strony ul. Dzielnej, organizację ogródków pomiędzy budynkami przy ul. Dzielnej 7b, ul. Dzielnej 9, ul. Dzielnej 9a i ul. Nowolipki 14 oraz zainstalowanie stojaków rowerowych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Nowolipki + Powązki
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt "ZIELONA DZIELNA - nasze podwórze" zakłada działania wyłącznie na podwórzu pomiędzy budynkami Dzielna 7b, Dzielna 9, Dzielna 9a i Nowolipki 14. Nasze podwórze znajduje się na osi głównego ruchu pieszego pomiędzy ulicą Dzielną i ulicą Nowolipki.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt "ZIELONA DZIELNA - nasze podwórze" zakłada działania wyłącznie na podwórzu pomiędzy budynkami Dzielna 7b, Dzielna 9, Dzielna 9a i Nowolipki 14. Nasze podwórze znajduje się na osi głównego ruchu pieszego pomiędzy ulicą Dzielną i ulicą Nowolipki.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada rekultywację trawników przed budynkami przy ul. Dzielnej 9 i ul. Dzielnej 11, zasadzenie krzewów iglastych przed wejściem do kościoła św. Augustyna od strony ul. Dzielnej, organizację ogródków pomiędzy budynkami przy ul. Dzielnej 7b, ul. Dzielnej 9, ul. Dzielnej 9a i ul. Nowolipki 14 oraz zainstalowanie stojaków rowerowych.
Opis projektu
Projekt "ZIELONA DZIELNA - nasze podwórze" skupia się całkowicie na obszarze podwórza pomiędzy budynkami Dzielna 7b, Dzielna 9, Dzielna 9a i Nowolipki 14. Powstaną nowe chodniki pozwalające wygodnie przejść przez podwórze z ulicy Nowolipki na ulicę Dzielną. Jest to bardzo intensywnie uczęszczany szlak komunikacyjny, którym dzienne przechodzi kilkaset osób. Spadki chodnika przy przejściach dla pieszych będą łagodniejsze (likwidacja barier architektonicznych).
Skorygowany zostanie przebieg jezdni drogi osiedlowej w celu zapewnienia płynniejszego ruchu samochodowego – narożniki jezdni zostaną wyłączone z ruchu poprzez namalowanie znaków poziomych lub montażu specjalnych wysepek (niskie bariery dla samochodów). Wzdłuż krawężników planowane jest ustawienie niskich elementów odgradzających chodnik od jezdni, które uniemożliwią samochodom parkowanie w miejscach niedozwolonych i na chodnikach.
Poprawi się sytuacja parkingowa na podwórzu, ponieważ miejsca parkingowe zostaną wytyczone na nowo. Ogólna liczba miejsc parkingowych ulegnie zwiększeniu do ponad 30 (obecnie jest 27), a dojazd do nich będzie wygodniejszy. Naprawione zostaną ubytki w nawierzchni drogi osiedlowej i miejscami zostanie poprawiona jej podbudowa. Na powierzchni jezdni zostaną namalowane znaki poziome.
Na skwerku planowane jest wytyczenie żwirowego bulodromu, czyli placu do gry w bule. Alternatywnie, na skwerku zostanie założony trawnik lub łąka kwietna. Skwerek zyska nowe alejki, ławki i stoliki do gry w szachy. Posadzone zostaną nowe żywopłoty, a istniejące żywopłoty zostaną uzupełnione w miarę potrzeb. Duży betonowy obszar pomiędzy budynkiem Dzielna 9a i parkingiem zostanie zagospodarowany jako teren zielony.
Projekt sprawi, że okolica ul. Dzielnej stanie się milsza, wygodniejsza i bardziej przyjazna mieszkańcom. Poprawi się ogólny odbiór tej części Muranowa.
Realizacja projektu "ZIELONA DZIELNA - nasze podwórze" jest spójna z działaniami rozpoczętymi przez nas w 2015 roku w celu poprawy wyglądu naszej okolicy. Działania planowane w obecnym projekcie są spójne z innymi pracami pod hasłem "ZIELONA DZIELNA" realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego ZIELONA DZIELNA w latach 2016 i 2017.
Uzasadnienie realizacji projektu
Wytyczenie nowych, równych chodników z dużych płyt betonowych jest konieczne ze względów bezpieczeństwa.
Obecne chodniki na podwórzu (wykonane z kostki bauma) są w bardzo złym stanie. Planowane jest obniżenie krawężników i wyeliminowanie licznych barier architektonicznych, co ułatwi korzystanie z chodników osobom starszym, osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom z wózkami dziecięcymi.
Organizacja nowych miejsc parkingowych zwiększy pojemność parkingową podwórza, ułatwi dostęp do samochodów oraz ułatwi poruszanie się pieszych.
Wytyczenie żwirowego bulodromu lub zasianie łaki i ustawienie ławek pozytywnie wpłynie na integrację sąsiedzką. Poprawie ulegnie estetyka naszego podwórza, ponieważ znikną elementy szpecące okolicę.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
120 000,00 zł - chodniki z dużych płyt betonowych (ok. 600 m2);
20 000,00 zł - wyłączenie z ruchu narożników drogi osiedlowej (malowanie znaków, montaż wysepek);
10 000,00 zł - naprawa odpływu kanalizacji przy klatce 5 bloku Dzielna 9;
10 000,00 zł - likwidacja barier architektonicznych, m.in. obniżenie krawężników (ok. 50 mb);
20 000,00 zł - poprawienie podbudowy jezdni przy wyjeździe z parkingu i uzupełnia jezdni (ok. 20 m2);
25 000,00 zł - elementy odgradzające jezdnię od chodnika (ok. 100 szt.);
5 000,00 zł - wymalowanie na jezdni znaków poziomych (ok. 100 mb);
10 000,00 zł - założenie bulodromu lub łąki kwietnej (ok. 200 m2);
10 000,00 zł - ustawienie ławek i stolików
5 000,00 zł - posadzenie żywopłotu (ok. 50 mb).
235 000,00 zł CAŁOKOWITE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
235 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Projekt „ZIELONA DZIELNA” nie wiąże się z generowaniem znacznych kosztów utrzymania efektów realizacji projektu. Większość kosztów projektu to inwestycje jednorazowe, czyli ułożenie nowych chodników, poprawienie jezdni, wyłączenie części jezdni z użytkowania. Jedynie niewielka część projektu, czyli nasadzenie żywopłoty, będzie generować koszty eksploatacji. Jednorazowe przycięcie żywopłotu to koszt około 50 groszy za metr bieżący. Roczne utrzymanie 50 mb żywopłotu (przy trzykrotnym przycinaniu) to koszt szacowany na 75 złotych.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
75,00 zł

Modyfikacje

09.06.2016 12:31
Koordynator w dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany