808 - Mapa potrzeb mieszkańców Śródmieścia

14.01.2016 20:16 Niewybrany w głosowaniu
awatar Grzegorz Walkiewicz
autor projektu

Projekt zakłada stworzenie mapy potrzeb mieszkańców Śródmieścia w zakresie lokalizacji sklepów oraz punktów usługowych. Mapa byłaby stworzona na podstawie ankiet wypełnianych przez mieszkańców. Mapa mogłaby stanowić punkt odniesienia dla organizowania profilowanych konkursów na najem lokali użytkowych.

Oddane głosy

501

Kategoria projektu

  • przestrzeń publiczna
  • inna
  • handel i usługi

Koszt całkowity projektu

45 000,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Dzielnica Śródmieście

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt dotyczy całego Śródmieścia niemniej mapa potrzeb będzie sporządzana na potrzeby Urzędu Dzielnicy Śródmieście zlokalizowanego przy ulicy Nowogrodzkiej 43.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W konsultacjach wzięli by udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy Śródmieścia.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada stworzenie mapy potrzeb mieszkańców Śródmieścia w zakresie lokalizacji sklepów oraz punktów usługowych. Mapa byłaby stworzona na podstawie ankiet wypełnianych w ramach konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje społeczne byłyby przeprowadzane w postaci ankiet rozprowadzanych wśród mieszkańców, zbieranych w trakcie spotkań konsultacyjnych oraz dostępnych na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Śródmieście. Na mapę byłyby nanoszone wskazania i preferencje mieszkańców Śródmieścia.
Mapa mogłaby stanowić punkt odniesienia dla organizowania profilowanych konkursów na najem lokali użytkowych. Jeśli w danym rejonie dzielnicy byłoby zapotrzebowanie np. na warzywniak, wolny lokal z zasobu miasta w tej okolicy byłby przeznaczony na najem tylko dla przedsiębiorców chcących prowadzić warzywniak. Podobnie byłoby z innymi branżami

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W Śródmieściu już od wielu lat mamy do czynienia z wypieraniem sklepów osiedlowych, warzywniaków i drobnych punktów usługowych (szewcy, kaletnicy, szklarze) przez sieciówki oraz banki. Jednocześnie nadal wiele miejskich lokali stoi pusta. Ma to bardzo negatywne skutki dla mieszkańców, którzy są pozbawieni świeżych produktów w przystępnych cenach, a drobnych rzemieślników niejednokrotnie muszą szukać w sąsiednich dzielnicach. Zmiana sposobu zarządzania komunalnym zasobem lokali użytkowych jest możliwa. Ważnym krokiem w tym kierunku jest wskazanie władzom Śródmieścia na faktyczne potrzeby mieszkańców w zakresie zlokalizowania sklepów oraz punktów usługowych. Temu celowi ma służyć opracowanie mapy potrzeb.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Uzgodniona wersja kosztorysu:
Koszt przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz spotkań z mieszkańcami - 30 000,00 zł
Koszt przygotowania interaktywnej mapy Śródmieścia z naniesieniem wyników badań -
10 000,00 zł
Koszt akcji promocyjnej - 5 000,00 zł
________________________________________
Całkowity koszt projektu: 45 000,00 zł

Całkowity koszt projektu: 45 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Aktualizacja mapy w zakresie zmian preferencji mieszkańców.
________________________________________
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 5 000,00 zł
.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Karty weryfikacjiKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.