822 - Aktywni mieszkańcy Rakowca

11.03.2016 15:03 Niewybrany w głosowaniu
awatar Grzegorz Walkiewicz
autor projektu

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu zajęć na świeżym powietrzu w oparciu o istniejącą na Rakowcu infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. To mieszkańcy wskazaliby aktywności jakie chcieliby podejmować. Pierwszy etap realizacji projektu będzie polegał na przeprowadzeniu konsultacji wśród mieszkańców. Projekt byłby realizowany w ciągu całego roku, dostosowując formę aktywności do warunków atmosferycznych.

Oddane głosy

151

Kategoria projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Koszt całkowity projektu

65 000,00 zł

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny, Rakowiec


Lokalizacja projektu

Rakowiec

Istotne informacje o lokalizacji

Zajęcia będą organizowane na terenie całego Rakowca, niemniej obszarem o największym potencjale jest park Zasława Malickiego.

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie ogólnodostępny. Zajęcia będą zorganizowane w taki sposób by obejmowały wszystkie kategorie wiekowe.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu zajęć na świeżym powietrzu w oparciu o istniejącą na Szczęśliwicach infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Chodzi o kreatywne wykorzystanie istniejących tras spacerowych, siłowni plenerowych, boisk itd. To mieszkańcy wskazaliby aktywności jakie chcieliby podejmować spośród następujących: bieganie dla początkujących, gimnastyka ogólnorozwojowa, nordic walking, narty biegówki, joga, bule, rolki, zajęcia na siłowni plenerowej. Pierwszy etap realizacji projektu będzie polegał na przeprowadzeniu konsultacji wśród mieszkańców. Projekt byłby realizowany w ciągu całego roku, dostosowując formę aktywności do warunków atmosferycznych. Zajęcia będą się odbywały w cyklach 1-3 miesięcznych, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. Ilość dyscyplin i zorganizowanych zajęć będzie zależała od tego jak kosztowne dyscypliny zostaną wybrane.
Podsumowaniem zajęć będzie impreza pt. "Bicie rekordu aktywności fizycznej na Szczęśliwicach" zorganizowana w parku im. Zasława Malickiego.
Efektem zorganizowania projektu będzie sporządzenie mapy i poradnika wykorzystania istniejącej na Rakowcu infrastruktury sportowej.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców to inwestycja w ich zdrowie i lepsze samopoczucie. Projekt ma na celu zachęcenie mieszkańców do aktywności między innymi poprzez proponowanie im kreatywnego wykorzystania istniejącej na Rakowcu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt pracy instruktorów - 45 000,00 zł (w zależności od wybranej dyscypliny koszt 1h opieki trenera waha się w granicach 50-80 zł)
Wypożyczenie sprzętu sportowego - 5 000,00 zł
Organizacja imprezy - 10 000,00 zł
Akcja promocyjna - 2 000,00 zł
Sporządzenie mapy i poradnika wykorzystania istniejącej infrastruktury sportowej - 3 000,00 zł
Wyliczenia mają charakter szacunkowy. Wycena poszczególnych pozycji może ulec zmianie. Granicą jest całkowity koszt projektu.

Całkowity koszt projektu: 65 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.