1120 - Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu

15.01.2016 11:13 W trakcie realizacji
awatar MJN#Żoliborz
autor projektu

Stan realizacji projektu

Opracowano koncepcję projektową, poddano ją konsultacjom społecznym. Na podstawie wyników konsultacji przygotowano projekt wykonawczy. Wystąpiono o pozwolenia na realizację projektu chodnika wraz z ustawieniem koszy i ławek między placem Grunwaldzkim a placem Inwalidów. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia projektu z Biurem Polityki Mobilności oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, realizacja projektu jest opóźniona.

Oddane głosy

600
Realizowany przez: Zarząd Dróg Miejskich
Aktualizacja: 10.10.2018 12:13

Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja Alei Wojska Polskiego, od Cytadeli do Placu Grunwaldzkiego. Pierwszym etapem będzie opracowanie projektu rewitalizacji wspólnie z mieszkańcami, który będzie miał na celu przywrócenie odpowiedniego charakteru alei. W drugim etapie zaplanowano rewitalizację całości alei oraz wykonanie ciągu pieszego na całości alei wraz z ustawieniem koszy, ławek.

Kategoria projektu

 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

262 000,00 zł

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny, Żoliborz Centralny


Lokalizacja projektu

Aleja Wojska Polskiego

Istotne informacje o lokalizacji

Aleja prowadzi od placu Grunwaldzkiego, przechodzi przez plac Inwalidów i kończy się przy Cytadeli - planowane jest opracowanie projektu rewitalizacji całości alei oraz wykonanie ciągu pieszego na całości alei wraz z ustawieniem koszy i ławek..


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Stworzymy wspólnie koncepcję rewitalizacji alei.
Do prac i konsultacji nad przygotowaniem tej koncepcji zaproszeni zostaną wszyscy mieszkańcy.
Aleja Wojska Polskiego tworzy duży obszar zieleni, wpisujący się w zielony wizerunek Żoliborza. Z projektu będą korzystać spacerujący i odpoczywający mieszkańcy oraz osoby odwiedzające muzea upamiętniające historię Polski i polskich żołnierzy. Dzięki odnowieniu ciągów pieszych, ustawieniu ławek oraz innych elementów „małej architektury” rejon alei będzie sprzyjał odpoczynkowi w cieniu drzew i spacerom z dziećmi, tak jak to miało miejsce kiedyś. Duży obszar zieleni daje cień i schronienie w trakcie gorących letnich miesięcy co jest szczególnie ważne dla osób starszych.

Pełny opis projektu

Przygotowanie projektu rewitalizacji al. Wojska Polskiego, który w równym stopniu będzie uwzględniał potrzeby mieszkańców ulicy i szanował reprezentacyjny charakter alei jest szczególnie ważne przy rosnącym znaczeniu Cytadeli oraz odnowieniu pl. Grunwaldzkiego. Istniejący obecnie układ zieleni w Alei Wojska Polskiego, starzejące i zamierające drzewa, brak chodników lub ich zły stan, niedostateczna liczba ławek i koszy na śmieci wpływają na małą atrakcyjność jednej z najważniejszych ulic Żoliborza

Projekt zakłada rewitalizację Alei Wojskiego Polskiego na terenie Żoliborza Historycznego z uwzględnieniem jej reprezentacyjnego charakteru i położenia w strefie ochrony konserwatorskiej.

W ramach projektu przewiduje się:

1) Ogłoszenie konkursu na projekt rewitalizacji oraz przeprowadzenie cyklu 2 spotkań warsztatowych z mieszkańcami, w trakcie których omówione zostaną warunki rewitalizacji. Opracowanie koncepcji spójnej rewitalizacji pasa zieleni pomiędzy jezdniami na całej długości alei, w zakresie odnowienia trawników, uzupełnienia drzew w szpalerach, propozycji rozwiązania ciągów pieszych,, ujednolicenia i dodania ławek oraz koszy na śmieci. Koncepcja powinna też obejmować inne elementy jak przejścia dla pieszych, oświetlenie uliczne etc. Szczególnie ważne jest zadbanie o stan drzew w Alei. Dosadzenia drzew powinny być dokonane w zgodzie z istniejącym założeniem 4 szpalerów i jednogatunkowości nasadzeń. Dosadzane drzewa będą miały na celu utrzymanie zwartej masy zieleni, która zapewnia cień, oczyszcza powietrze oraz obniża temperaturę powietrza w upalne lata. Trawniki będą zrewitalizowane w centralnym pasie zieleni, wzdłuż ścieżki co pozwoli utrzymać ich charakter spacerowy.
Projekt ma również na celu uwzględnienie i utrzymanie przyrodniczych funkcji pełnionych przez Aleję Wojska Polskiego:
• zapewnienie odpowiedniego zacienienia wpływającego zarówno na komfort mieszkańców i użytkowników w skali lokalnej jak redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła w ujęciu ogólnomiejskim
• zapewnienie odpowiedniej struktury roślinnej sprzyjającej ograniczaniu emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłów zawieszonych, a przy tym produkującej tlen.,

2) Pierwszym etapem rewitalizacji będzie budowa spójnego ciągu pieszego wraz z ustawieniem koszy i ławek.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Aleja to unikatowe w Warszawie rozwiązanie urbanistyczne ze względu na rozmach, przestrzeń i perspektywę, stworzone w latach 20 zeszłego wieku. Aleja nie służy jak wstępnie planowano paradom wojskowym ale jest reprezentacyjnym terenem, na którym godnie reprezentowane są pomniki upamiętniające chwałę polskich żołnierzy. Bardzo zły stan zieleni, a także obiektów mających służyć mieszkańcom: ławek, a zwłaszcza chodników wymaga koniecznej poprawy. Mimo przyjętego miejscowego planu zagospodarowania, brak kompleksowego projektu rewitalizacji dla tego obszaru nie daje perspektywy i podstawy dla przywrócenia al. Wojska Polskiego odpowiedniego statusu reprezentacyjnej alei, a przy tym miejsca przyjaznego mieszkańcom z funkcją rekreacyjną.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Organizacja spotkań z mieszkańcami - 10 000 zł
Szczegółowy projekt rewitalizacji alei Wojska Polskiego od Cytadeli do pl. Grunwaldzkiego - 40 000 zł
15 ławek: 27 000 zł
25 koszy: 30 000 zł
9 Psich Stacje (kosze na nieczystości): 15000 zł
Chodnik mineralny o wymiarach ok. km na 2 m: 100 000 zł
Oczyszczenie terenu ze starych chodników - 40 000 zł

Całkowity koszt projektu: 262 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Całościowe koszty utrzymania będą wynikały bezpośrednio z przyjętej koncepcji, która zostanie opracowana w ramach niniejszego projektu. Koszty eksploatacyjne elementów proponowanych dotyczą utrzymania trawnika w należytym stanie oraz utrzymania ławek i koszy w czystości w ramach całości Alei.
Koszt utrzymania trawnika to około 30 000 zł przy założeniu 7 krotnego koszenia rocznie.
Koszt utrzymania ławek i koszy w czystości to około 5 000 zł rocznie.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 35 000,00 zł

Karty weryfikacji

Modyfikacje

 • 25.04.2016 16:46 - Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - sprawdź zmiany
 • 25.04.2016 16:48 - Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - sprawdź zmiany
 • 25.04.2016 16:49 - Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - sprawdź zmiany


Komentarze (13)

 • Daniel Wołowik  24.01.2016 22:10
  Witam. Aleja Wojska Polskiego jest mi bliska, zapewne można lepiej wykorzystać jej potencjał stąd rewitalizacja może jest dobrym pomysłem. Chciałem dopytać o proces przebiegu konkursu projektów i koncepcję spotkań z mieszkańcami. Pamiętam kontrowersje związane z rewitalizacją parku Krasińskiego na Muranowie stąd chciałbym mieć pewność, że nic złego się z Aleją Wojska Polskiego się nie stanie. Dziękuję i pozdrawiam!
 • wola1111  03.06.2016 03:01
  Jestem zdecydowanie za, pod warunkiem, że nie będzie to miało kształtu rewitalizacji, które już można było obserwować w Warszawie - gdy więcej zniszczono niż zrobiono. Priorytetem powinna być ochrona obecnych drzew i nasadzenie kolejnych. Niestety w budżecie projektu nie ma żadnych środków na nasadzenia, jak to rozumieć? 40 tys. na sam projekt to natomiast wydaje się bardzo dużo
  • MJN#Żoliborz  15.06.2016 11:30 Autor projektu
   Niestety ale żeby przygotować projekt na tak duży obszar (ponad kilometr) konieczne jest wydanie tych pieniędzy. To ma być kompleksowy projekt dla całej alei uwzględniający rejon od Cytadeli, poprzez pl. Inwalidów do pl. Grunwaldzkiego. Tu naprawdę będzie sporo pracy dla projektantów. Planiści muszą przygotować zarówno opisy placów, skrzyżowań, zieleni, alejek, infrastruktury. Ten projekt ma służyć dalej, więc musi być perfekcyjny.
   Nasza praca włożona w przygotowanie projektu i konsultacje z ZDM (ostre) to dopiero początek. Mamy wsparcie mieszkańców i wizję jak ta aleja ma wyglądać. Będziemy bardzo zaangażowani w proces przygotowania projektu, konsultacji i jego wykonawstwa.
  • wola1111  17.06.2016 11:12
   Dziękuję za odpowiedź w sprawie kosztów projektu rewitalizacji. Ale co z kosztami nasadzeń - drzew i krzewów? Dlaczego tego nie ma, chociaż są ławki, drogi itp??
  • MJN#Żoliborz  17.06.2016 11:51 Autor projektu
   Ponieważ ZOM - Zarząd Oczyszczania Miasta, który jest odpowiedzialną za to instytucją już te koszty zaplanował. Maja już w swoim budżecie na ten rok i będą mieli na przyszły pieniądze na sadzenie drzew nowych i tych w miejscu po wycince...
   pozdrawiam
 • Edith2014  14.06.2016 13:05
  Uważam, że kwota 40000 tys. za projekt oraz 10000 za organizację spotkań z mieszkańcami to trochę przesada.
  • MJN#Żoliborz  15.06.2016 11:32 Autor projektu
   Powyżej odpowiedziałem na kwestię przygotowania projektu. Odnośnie do spotkań z mieszkańcami. To ma być poprzedzone informacją dla mieszkańców tak aby wiedzieli, że mogą brać w tym udział. Nie chcemy robić nic po cichu. Spotkania mają być otwartą dyskusją i rzeczywistym badaniem opinii mieszkańców i ich potrzeb, a nie przedstawieniem jedynej słusznej wizji.
 • Kasia_stoklosy  19.06.2016 21:56
  fajny pomysł:)
 • Franciszek  20.06.2016 13:18
  Dzień Dobry,
  Dziękuję za inicjatywę. Swoją drogą myślałem ze dzielnica sama z siebie nad tym pracuje... W ramach konsulatacji już chciałbym zaproponować utworzenie ścieżki dla biegaczy - wąska zielona powieszchnia tartanowa - okrążającej teren zielony w alei. Nawet sam chciałem pisać na to projekt, ale myślę że lepiej dołączyć to do obecnego - jeśli inni mieszkańcy będą za.
  • MJN#Żoliborz  20.06.2016 13:28 Autor projektu
   Jeśli projekt wygra (a na to liczymy :)) zorganizowane zostaną konsultacje, w trakcie których zapytamy mieszkańców jak wyobrażają sobie aleję. Każdy będzie mógł się wypowiedzieć i zaproponować coś swojego.
 • dj.adamik  23.06.2016 15:51
  Chciałabym zapytać skąd autor projektu wziął koszty koszy na śmieci i ławek? Wg. moich informacji kosz to koszt rzędu 100-150 zł i drugie tyle jego osadzenie. Uważam, że koszty ławek są również mocno przeszacowane.
  • ANISMirac  23.03.2017 10:10
   Koszty są szacunkowe - przyjęto pewne założenia początkowe fazy koncepcyjnej - traktować należy jako nieobowiązujące a jedyne co nas ogranicza to przyznany na ten rok budżet - chyba że dołożymy ? prośba o uczestniczenie w jak najszerszym gronie w konsultacji społecznej - Aleja jest jedną z kolejnych historycznych osi urbanistycznych Warszawy i chcielibyśmy jako mieszkańcy poznać również zdanie pozostałych dzielnic i okolic Warszawy oraz Polski i Świata
 • ANISMirac  23.03.2017 10:15
  Brak mi linku do dokumentacji przedprojektowej , inwentaryzacji wszelkiego typu i wytycznych konserwatora - gdzie znajdę ?

Zaloguj się, aby komentować.