Udar mózgu? O co chodzi? Jak z tym żyć? Nie boimy się! szkolimy się!

2044
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Wola
Koło
Autor pomysłu MARZENA WÓJCICKA
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
62 730 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Dobre praktyki we wsparciu osób po udarach mózgu, z chorobami otępiennymi. Edukujemy Rodziny / znajomych / sąsiadów / zainteresowanych w zakresie pozytywnego podejścia do choroby w Rodzinie / otoczeniu oraz w zakresie metod organizacji życia ukierunkowanego na zapobieganie izolacji społecznej i zawodowej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Koło
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wolskie Centrum Kultury, ul .Obozowa 85
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Dobre praktyki we wsparciu osób po udarach mózgu, z chorobami otępiennymi. Edukujemy Rodziny / znajomych / sąsiadów / zainteresowanych w zakresie pozytywnego podejścia do choroby w Rodzinie / otoczeniu oraz w zakresie metod organizacji życia ukierunkowanego na zapobieganie izolacji społecznej i zawodowej.
Opis projektu
Warsztaty mają na celu promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, integrację rodziny, wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie w świadomym i skutecznym pełnieniu roli opiekuna / towarzysza / znajomego / sąsiada osoby z chorobą otępienną. W trakcie warsztatów nastąpi zapoznanie opiekunów z problematyką chorób otępiennych, możliwymi sposobami adaptacji do nowych wyzwań jakie stwarza choroba, możliwości organizacji czasu wolnego chorym, możliwości radzenia sobie ze stresem.

Warsztaty prowadzą jednocześnie dwie osoby z doświadczeniem w pracy indywidualnej i grupowej z chorymi z otępieniem i ich rodzinami, w tym psycholog.
Ramowy plan warsztatu:
1. Starość – potrzeby osób starszych, adaptacja do starości
2. Starość doświadczona zespołem otępiennym: objawy, ich skutki dla chorego i jego rodziny
3. Organizacja czasu wolnego osób z zespołem otępiennym: konkretne przykłady treningów i ćwiczeń (w zależności od etapu choroby)
4. Depresja chorego, depresja opiekuna
5. Zasady współdziałania z osobami dotkniętymi demencją
6. Aspekty prawne (m.in. uprawnienia rodziny, opiekun prawny, pełnomocnictwo).

Korzyści dla chorych i opiekunów:
zgodnie z uznaną zasadą dotyczącą optymalnej opieki: im spokojniejszy opiekun tym spokojniejszy podopieczny. Spokój niesie wiedza i możliwość przewidywania przyszłych zdarzeń w oparciu o posiadane informacje. Wyedukowany opiekun będzie mądrze reagował na zachowania właściwe dla poszczególnych etapów choroby i będzie eliminował ze zbioru zachowań działania przynoszące odwrotną od zamierzonej reakcję. Dzięki w/w jakość opieki jak również komfort psychiczny obu stron będą miały możliwość kształtować się na oczekiwanym poziomie.
Uzasadnienie realizacji projektu
O chorobach otępiennych mówi się, że są najbardziej przerażającymi z racji słabej rozpoznawalności, postępującego charakteru, wyzwań jakie stawiają przed opiekunami. Generują szereg potrzeb adaptacyjnych w obszarze rodziny, w której zaistnieją.
Pomysł powstał na bazie kontaktów z Rodzinami Osób dotkniętych takimi problemami. Rodzin, które - na ten moment – mogą zderzać się z pustką informacyjną, jako, że - pomimo masowego charakteru - praktycznie istnieje niewystarczający system edukujący nt dobrych praktyk, skutkujący m.in. zapobieganiem izolacji społecznej i zawodowej. Projekt wychodzi naprzeciw tej potrzebie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Warsztaty dla 200 opiekunów

1 pełny warsztat dla 20 osób = 10 h (rozłożony dla każdego uczestnika na dwa spotkania warsztatowe po 5h)

Koszt wyszkolenia jednej osoby = 313,65 pln / 10 h (koszt zawiera wynagrodzenie szkoleniowców, koordynatora projektu, promocję)


Koszt koordynatora obejmuje przygotowanie, działania dot. promocji, organizację materiałów szkoleniowych, organizację zakupów artykułów spożywczych na szkolenia, kompensację danych do ewaluacji


Koszt prowadzących szkolenie (osoby opracowujące i prowadzące szkolenie): obejmuje koszt zespołu prowadzących – 2 osoby (w tym psycholog) z doświadczeniem w pracy indywidualnej i grupowej z osobami z chorobami demencyjnymi oraz ich opiekunami.CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU ( w tym 200 godzin warsztatów + opracowanie i promocję):
1. KOORDYNATOR 3 936,00
2. NAPOJE, CIASTKA, KANAPKI 3 075,00
3. PROMOCJA (PROJEKT I DRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH-ULOTEK, PLAKATÓW) 2 460,00
4. DRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW 2 460,00
5. KOSZT 2 PROWADZĄCYCH (2x200 godzin wykładu + opracowanie) 50 799,00
SUMA 62 730,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
62 730,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

25.01.2016 10:32
Koordynator w dzielnicy Wola
12.03.2016 18:58
Autor projektu
13.03.2016 19:31
Autor projektu
15.03.2016 15:03
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
18.04.2016 15:06
Koordynator w dzielnicy Wola
09.06.2016 12:43
Koordynator w dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany