Gra planszowa - integracja, ćwiczenie pamięci, funkcji poznawczych, wsparcie rodzin w których wystąpił udar mózgu.

2047
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Wola
Koło
Autor pomysłu MARZENA WÓJCICKA
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
54 333 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Pod terminem "Gra" kryje się zestaw integrujący rodziny, zapobiegający izolacji społecznej, do treningu umysłowego (usprawnianie pamięci, koncentracji, uwagi, orientacji, myślenia) w warunkach domowych. Łączy elementy układanek logicznych, treningu pamięci, muzykoterapii. Przeznaczony przede wszystkim dla Rodzin, w których zdiagnozowano chorobę otępienną u jednego bądź więcej członków rodziny.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Koło
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wolskie Centrum Kultury, ul. Obozowa 85
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wolskie Centrum Kultury, ul. Obozowa 85
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Pod terminem "Gra" kryje się zestaw integrujący rodziny, zapobiegający izolacji społecznej, do treningu umysłowego (usprawnianie pamięci, koncentracji, uwagi, orientacji, myślenia) w warunkach domowych. Łączy elementy układanek logicznych, treningu pamięci, muzykoterapii. Przeznaczony przede wszystkim dla Rodzin, w których zdiagnozowano chorobę otępienną u jednego bądź więcej członków rodziny.

Opis projektu
Pod terminem "Gra" kryje się zestaw integrujący rodziny, zapobiegający izolacji społecznej, wzmacniający trening umysłowy. Zestaw łączy elementy układanek logicznych, treningu pamięci, muzykoterapii. Gra zawiera: dwustronną planszę, 30 kart tzw. "potrząsania pamięcią" czyli z pytaniami i obrazkami, śpiewnik z piosenkami w podziale na popularne i znane piosenki w podziale na dekady, 6 pionków, kostkę do gry, instrukcję obsługi, ankietę ewaluacyjną.
Elementy gry i czcionki są kolorowe i rozmiarem większe niż standardowe. Instrukcja obsługi zawiera informacje jaki jest zakres użytkowania gry w zależności od stopnia zaawansowania choroby.

Grę projektują merytorycznie i nadzorują jej wykonanie trzy Osoby mające doświadczenie w pracy z osobami chorymi na choroby otępienne oraz ich rodzinami. W zespole projektującym merytorycznie musi znaleźć się psycholog z doświadczeniem i kompetencjami jak wyżej, który sprawuje merytoryczny nadzór nad zgodnością aktywności, zaproponowanych w ramach gry z zamierzonymi efektami poszczególnych działań w ramach gry.
Jedna z pozostałych dwóch osób zespołu projektującego merytorycznie grę będzie również spełniała rolę koordynatora całości projektu i ewaluatora (organizacja zespołu, przekazanie materiałów do produkcji, koordynacja działań promocyjnych – w tym przygotowanie plakatów i ulotek, kontakt z lokalnymi placówkami, koordynacja dystrybucji, przeprowadzenie ewaluacji).
Uzasadnienie realizacji projektu
Na rynku polskim nie istnieje w stopniu wystarczającym dedykowany materiał stymulujący funkcje poznawcze Osób z chorobami otępiennymi, jednocześnie wspierający otoczenie chorego w organizacji czasu i zapobiegający izolacji wewnątrz rodziny. Na rynkach zagranicznych takie produkty są powszechne - od puzzli, przez gry planszowe, po sztućce w odpowiednim kolorze. Światowa Organizacja Zdrowia i Parlament Europejski traktują jako priorytet choroby otępienne i rekomendują maksymalnie aktywizowanie chorych. Do tego potrzebne są narzędzia. Pomysł powstał na bazie kontaktów z Rodzinami Osób chorych, które zderzają się z brakiem narzędzi. Powszechna światowa wiedza i praktyka zmierza do maksymalnie długiego podtrzymywania aktywności fizycznej, umysłowej, społecznej. Projekt wychodzi temu naprzeciw.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Maksymalna wartość zaprojektowania merytorycznego, produkcji (w tym zaprojektowanie graficzne, skład, produkcja i transport), promocji i dystrybucji wśród mieszkańców = 54 333,00 pln za 1000 sztuk gier

1000 sztuk gier minimum produkcyjne (wg informacji od wiodącego na rynku polskim producenta gier planszowych).

Koszt obejmuje zaprojektowanie merytoryczne, produkcję (w tym zaprojektowanie graficzne, skład, produkcja i transport), promocję i dystrybucję wśród mieszkańców (osoba, magazynowanie i transport):

1. Zespół przygotowujący projekt merytoryczny - 3 osoby – 10 000 zł brutto, w tym:
• obligatoryjnie psycholog z doświadczeniem opisanym powyżej
• druga osoba opracowująca koncepcję
• trzecia osoba merytoryczno – koncepcyjna i pełniąca rolę koordynatora całości projektu
2. Produkcja (projekt graficzny, skład do druku, druk, złożenie, transport) – 39 000 zł brutto
3. Promocja (plakaty, ulotki) – 1000 zł brutto
4. Osoba dystrybuująca wśród mieszkańców (100 godzin zegarowych) – 3333 zł brutto
5. Magazynowanie gry i bieżący transport do miejsca dystrybucji – 1000 zł brutto.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
54 333,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

19.02.2016 14:29
Autor projektu
12.03.2016 17:14
Autor projektu
13.03.2016 11:26
Autor projektu
15.03.2016 15:05
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
21.03.2016 11:58
Koordynator w dzielnicy Wola
21.03.2016 11:59
Koordynator w dzielnicy Wola
18.04.2016 15:13
Koordynator w dzielnicy Wola
18.04.2016 15:13
Koordynator w dzielnicy Wola
18.04.2016 15:18
Koordynator w dzielnicy Wola
19.04.2016 12:05
Koordynator w dzielnicy Wola
09.06.2016 12:37
Koordynator w dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany