1993 - Bezpieczna droga do SP267

11.03.2016 09:17 Zrealizowano
awatar Katarzyna Szulc
autor projektu

Stan realizacji projektu

Została wykonana dokumentacja projektowa. Dwukrotnie ogłoszono przetarg na realizację zadania jednak nie udało się wybrać wykonawcy. Kolejna próba znalezienie wykonawcy zostanie podjęta w 2018 r., ponieważ czas pozostały do końca roku na wykonanie prac w terenie nie jest już wystarczający. Prace zostały wykonane w całości. Projekt został zrealizowany.

Oddane głosy

276
Realizowany przez: Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz
Aktualizacja: 29.08.2018 12:20

Stworzenie bezpiecznej strefy - przejścia dla pieszych przy SP267, poprzez wyniesienie skrzyżowania ulic Braci Załuskich i Sady Żoliborskie do wysokości chodnika.

Kategoria projektu

  • zdrowie
  • komunikacja/drogi
  • inna
  • bezpieczeństwo

Koszt całkowity projektu

80 000,00 zł

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny, Sady Żoliborskie-Zatrasie


Lokalizacja projektu

Rejon ulic Braci Załuskich 1 oraz ulicy Sady Żoliborskie (skrzyżowanie ulic).

Istotne informacje o lokalizacji

Skrzyżowanie ulic Braci Załuskich i Sady Żoliborskie w rejonie SP267 ul. Braci Załuskich 1.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników drogi. Projekt zakłada stworzenie bezpiecznej strefy - przejścia dla pieszych przy SP267, poprzez wyniesienie skrzyżowania ulic Braci Załuskich i Sady Żoliborskie do wysokości chodnika.

Pełny opis projektu

Projekt budowlany zakłada stworzenie bezpiecznej strefy - przejścia dla pieszych przy SP267, poprzez wyniesienie skrzyżowania ulic Braci Załuskich i Sady Żoliborskie do wysokości chodnika. Dotyczy także wyniesienia 2 przejść dla pieszych na drodze do SP267 i do Parku Sady Żoliborskie. Wybudowanie skrzyżowania z czerwonej kostki - stworzenie progu zwalniającego. Opcjonalnie ustawienie słupków w rejonie skrzyżowania lub donic z kwiatami.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecne oznakowanie skrzyżowania i przejść dla pieszych (są namalowane pasy, ustawione znaki drogowe) nie mobilizuje kierowców do bezpiecznego zachowania na drodze - zdarza się nawet parkowanie aut na chodniku, na przejściu dla pieszych. Stworzenie bezpiecznej strefy - przejścia dla pieszych przy SP267, poprzez wyniesienie skrzyżowania ulic Braci Załuskich i Sady Żoliborskie do wysokości chodnika. Dotyczy także wyniesienia 2 przejść dla pieszych na drodze do SP267 i do Parku Sady Żoliborskie - stworzenie progu zwalniającego to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników drogi. To bezpieczeństwo pieszych, dzieci, rodzin z dziećmi, a także kierowców.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Projekt drogowy i stała organizacja ruchu 7.000,00 zł brutto.
2. Roboty związane z jezdnią skrzyżowania 56.000,00 zł brutto.
3. Wymiana krawężników 2.300,00 zł brutto.
4. Regulacja nawierzchni chodników i zjazdu 5.000,00 zł brutto.
5. Stała organizacja ruchu 3.000,00 zł brutto.
6. Czasowa organizacja ruchu 4.000,00 zł brutto.
7. Nadzór drogowy drogowy 3.000,00 zł brutto.

Łącznie koszt wykonania zadania w terenie wyniesie 80.000,00 zł brutto.

Całkowity koszt projektu: 80 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty sprzątania, odśnieżania


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 500,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.