Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę miejsc parkingowych przy ul. Żytniej.

1344
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Wola
Nowolipki + Powązki
Autor pomysłu autor_5698f70d40b93
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
200 240 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • Bezpieczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Wybudowanie miejsc parkingowych dla 2 autokarów i około 12 samochodów osobowych oraz zaplecza sanitarnego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Nowolipki + Powązki
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wzdłuż północnej strony ul. Żytniej, przy ogrodzeniu z terenem szkolnym, na odcinku od Skwer Kard. Wyszyńskiego do ul. Wolność.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Jezdnia ulicy Żytniej Jest stosunkowo wąska, a samochody parkują kosztem aktualnego chodnika po stronie południowej. Lokalizacja w miejscu aktualnie mało używanego chodnika i szerokiego trawnika, a więc nie wymaga istotnych ustaleń i eksmisji dotychczasowych użytkowników.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Wybudowanie miejsc parkingowych dla 2 autokarów i około 12 samochodów osobowych oraz zaplecza sanitarnego.
Opis projektu
Projekt polega na wybudowaniu miejsc parkingowych wzdłuż północnej strony ul. Żytniej, przy ogrodzeniu z terenem szkolnym, na odcinku Skwer Kard. Wyszyńskiego do ul. Wolność i obejmuje:
1. prace projektowo-uzgodnieniowe,
2. Wytyczenie miejsc parkingowych dla 2 autokarów i około 12 samochodów osobowych,w tym 2 dla niepełnosprawnych,
3. wykonanie podbudowy miejsc parkingowych,
4. wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych wraz z krawężnikami,
5. wykonanie odprowadzenia wód deszczowych,
6. wybudowanie sanitariatu/szaletu z instalacją wodno-kanalizacyjną,
7. posadowienie 2 ławek dla oczekujących podróżnych,
8. modernizacja oświetlenia.
Okolice miejsca wskazanego jako lokalizacja projektu są terenem, który wpływa na wizerunek dzielnicy wola jak i całego m. st. Warszawy. Aktualnie w okolicy nie ma żadnego parkingu ani dla okolicznych mieszkańców ani dla osób odwiedzających okolice.
Główny ruch pieszych odbywa się wąskim chodnikiem po południowej stronie jezdni, przy ścianie kościoła i klasztoru. Parkujące przy tym chodniku pojedyncze samochody dodatkowo mocno zwężają przejście, szczególnie dla osób na wózkach inwalidzkich i z wózkami dziecięcymi, zagrażają bezpieczeństwu pieszych. Istniejący aktualnie w miejscu proponowanej lokalizacji projektu chodnik i szeroki zieleniec przy ogrodzeniu zaplecza szkoły, praktycznie jest niewykorzystywany, ponieważ bezpośrednio nie łączy się z żadnymi budynkami, ani mieszkalnymi, ani użyteczności publicznej.Niedalekie sąsiedztwo obiektów sakralnych jest w trakcie procesu podniesienia rangi do statusu sanktuarium.
Uzasadnienie realizacji projektu
Wyeliminowanie parkowania na chodniku przy budynkach poprawi warunki komunikacyjne i bezpieczeństwo pieszych, ułatwi wszystkim pieszym pokonywanie przejścia chodnikiem po południowej stronie jezdni, szczególnie osobom niepełnosprawnym i z wózkami, wpłynie na stan techniczny aktualnej infrastruktury, polepszy dostęp do obiektów historycznych, kultury oferowanej przez okoliczne instytucje oraz estetyki otoczenia, wyrównanie szans dostępu do inicjatyw i propozycji oferowanych przez lokalne środowisko parafii dla dzieci i seniorów. Budynki w sąsiedztwie projektu są obiektami mającymi charakter zabytków. Historia okolicy przyciąga wielu odwiedzających.
Teren objęty projektem wpływa na wizerunek Woli i m.st. Warszawy.
Projekt służy uczestnikom imprez organizowanych przez Urząd Dzielnicy Wola oraz uroczystości kościelnych.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Roboty drogowe :
Miejsca parkingowe ( możliwa budowa miejsc postojowych równolegle do krawężnika) + chodnik + krawężnik ~116 000 zł
- dodatkowe doświetlenie 3 latarnie + projekt + utrzymanie roczne ( 3 x 6 000 zł + 3x100zł ) = 18 300 zł
- zieleń 200m x 1 mb = 200 m2 ~~ 2000 zł
- wygrodzenie trawników ~220 mb x 97 zł ~ 21 340 zł
- ew. budowa dodatkowych wpustów deszczowych 1600 x2 + utrzym wpust. rocznie 2 x 150 zł ~3 500 zł
- ławki 2 szt 1500 zł
- kontenery sanitar. ( wg wnioskodawcy ) 23 500 zł
- Dokumentacja projektowa + nadzory ~9 100 zł
- Projekt czasowej org.ruchu + wdrożenie 5 000 zł
Łącznie : 200 240 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
200 240,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Wybudowanie miejsc parkingowych nie wpłynie na zwiększenie dotychczasowych kosztów utrzymania tego terenu, który aktualnie również podlega oczyszczaniu, konserwacji i okresowym remontom. Ograniczenie nawierzchni trawiastej może nawet ograniczyć dotychczasowe koszty sprzątania obszaru objętego projektem. Dodatkowym kosztem będzie utrzymanie sanitariatu.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
3 000,00 zł

Modyfikacje

15.01.2016 15:08
Koordynator w dzielnicy Wola
12.03.2016 21:53
Autor projektu
12.03.2016 22:01
Autor projektu
22.03.2016 09:37
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
25.04.2016 15:56
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Z tym projektem to chyba ktoś na głowę upadł. Tak, zróbmy jeszcze więcej miejsc parkingowych, a co! Zamiast poprawić tam chodnik i zieleń (po stronie od strony szkoły) to ktoś wpadł na pomysł jeszcze większej ilości aut. Ja radzę się spróbować dostać np. od końca Nowolipki przez Żytnią na Kaczą na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym (na prawdę "super" sprawa, bo albo chodnik cząstkowy, albo wąziutki tak, że ciężko się minąć, albo schody bez podjazdów, albo auta po obu stronach), a tu widzę będzie kolejne "ułatwienie". ODRADZAM GŁOSOWAĆ NA TAKIE PROJEKTY. To już lepiej kosztem tej zieleni niech będzie zrobiony chodnik + ścieżka rowerowa.
    Tomasz Nowak  03.07.2016 19:08
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany