2174 - Frutti Per Tutti - sad przy pętli na Potockiej

15.01.2016 23:49 Zrealizowano
awatar frutti_per_tutti
autor projektu

Stan realizacji projektu

W ramach projektu na pętli tramwajowej założono sad drzew owocowych. Efekt realizacji można podziwiać na poniższych zdjęciach. :)

Oddane głosy

332
Realizowany przez: Zarząd Transportu Miejskiego
Aktualizacja: 20.11.2017 15:05

Projekt polega na założeniu sadu służącego jako miejsce spotkań, odpoczynku i wspólnej dbałości o
drzewa: jabłonie, śliwy, grusze, wiśnie i czereśnie. Po kilku latach sad będzie upiększał przestrzeń
wspólną i zaopatrywał mieszkańców w owoce. Sad będzie zachęcał do spędzania czasu na świeżym
powietrzu i spotkań z sąsiadami.

Kategoria projektu

 • przestrzeń publiczna
 • edukacja
 • ochrona środowiska

Koszt całkowity projektu

27 600,00 zł

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny, Marymont-Potok - Żoliborz Dziennikarski


Lokalizacja projektu

Działka pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Potocka i Marii Kazimiery

Istotne informacje o lokalizacji

Otoczony torami i ogrodzeniami sąsiadujących z pętlą tramwajową posesji rozległy trawnik ze zlokalizowanym po środku słupem trakcji. Dostęp do działki od ulicy Adama Mickiewicza i przystanku tramwajowego Marymont-Potok.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Założony na terenie należącym do miasta sad owocowy będzie ogólnodostępną przestrzenią publiczną. Przestrzeń tego kieszonkowego parku będzie dostępna całodobowo, dla wszystkich: mieszkańców sąsiednich domów, spacerowiczów, pasażerów tramwajów, motorniczych...

Mieszkańcy najbliższych osiedli zostaną zaproszeni do wspónego sadzenia drzew, będą mogli aktywnie angażować się w pielęgnację zieleni i swobodnie korzystać z plonów. W przyszłości, gdy drzewa osiągną docelową wysokość 3m, będzie możliwe postawienie stołu i ławek piknikowych i zamontowanie oświetlenia.

Granice sadu wyznaczone zostaną pasami strzyżonych żywopłotów z krzewów owocujących: porzeczek, malin i aronii. Wejście w postaci bramy zieleni od strony chodnika przy wjeździe na pętlę tramwajową.

Pełny opis projektu

Kilkadziesiąt lat temu, gdy Warszawa intensywnie odbudowywała się po wojnie, rolnicze i sadownicze obszary Żoliborza zostały zastąpione przez osiedla, ulice i parki.
Pamiątką po tamtym krajobrazie jest park na osiedlu Sady Żoliborskie, z rosnącymi do dzisiaj starymi drzewami owocowymi, o których zachowanie walczyła architektka osiedla Helena Skibniewska.
Dzięki jej decyzjom mamy dziś Park Sady oraz świadomość, że miejski sad może świetnie funkcjonować przez wiele dziesięcioleci.

Sad będzie składał się z maksymalnie 160 drzew owocowych starych gatunków (odpornych na choroby, mróz, susze, zanieczyszczenia - takie jak Kosztela, Renkloda, Papierówka i inne. Dokładna liczba nasadzonych drzew będzie zależała od projektu.
Gęsty sad otoczony będzie żywopłotem z krzewów owocowych (malin, jeżyn, aronii, porzeczek i innych).
Wejście do sadu od strony przystanku tramwajowego i chodnika, przez zieloną "bramę" - przerwę w żywopłocie.
W przyszłości, gdy drzewa owocowe osiągną docelową wysokość około 3 metrów, będzie można dostawić ławki i stół piknikowy oraz zamontować piękne oświetlenie.


Chcielibyśmy aby zakładanie sadu odbyło się wspólnie z mieszkańcami okolicznych domów, aby podczas realizacji projektu wykształciła się grupa osób, która będzie w przyszłości dbać o drzewka.
Bezpośredni aktywny wpływ na kształt otoczenia pogłębia emocjonalną relację z najbliższą miejscem i buduje poczucie tożsamości lokalnej.
Założenie sadu wymaga czasu i cierpliwości.
Jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie i czereśnie będą dojrzewać i starzeć się razem z mieszkańcami, łącząc pokolenia tych, którzy pamiętają stare odmiany owoców i tych którzy zbierać je będą za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat.

Wewnątrz pętli powinien być pozostawiony niezabudowany pas terenu o szerokości min. 3 m licząc od krawężnika separacyjnego torowiska – droga objazdowa. Droga objazdowa jest niezbędna do prowadzenia robót utrzymaniowych oraz zapewni dostęp do torowiska przy remoncie pętli bez konieczności wycinania drzew (np. dowóz materiałów budowlanych). Droga objazdowa może być wykorzystana również jako chodnik spacerowy oraz dla dostępu służb utrzymania zieleni miejskiej;

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Założenie Sadu uzasadnia kilka aspketów życia w dużym mieście, które potrzebuje tzw. "miejsc trzecich". Przestrzeni służących spontanicznym, codziennym spotkaniom umożliwiających mieszkańcom budowanie relacji sąsiedzkich, zaciskanie więzi i tworzenie kapitału społecznego. Zwraca na to uwagę większość urbanistów i architektów krajobrazu oraz Krajowa Polityka Miejska.

Ważnym aspektem jest możliwość angażowania lokalnej społeczności w tworzenie takich miejsc. Bezpośredni wpływ na kształt otoczenia pogłębia relację z miejscemi budując poczucie tożsamości i przynależności.

Ważna kwestia, to edukacja środowiskowa, sprzyjajca kształtowaniu się ekologicznych, odpowiedzialnych postaw mieszkańców.

Projekt odwołuje się do historii i charkteru dzielnicy ‐ liczymy, że dzieki temu znajdzie akeptację i uznanie wśród mieszkańców Żoliborza.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Uprzątnięcie terenu: 800 zł
Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew w ilości maksymalnie 160 sztuk
- mechaniczne wykopanie dołków 50x50x50 cm, z częściowym wywiezieniem gruntu: 2400 zł
- zaprawienie dołów żyzną ziemią urodzajną, zakup ziemi z rozłożeniem ok 12 m szesc.: 1400 zł
Zakup i posadzenie drzew owocowych w ilości maksymalnie 160 sztuk: 9600 zł (koszt ok 60 zł/szt, koszt zakupu dwuletniej sadzonki drzewka owocowego to ok. 20 zł)
Podpory do drzew, zestawy po dwa paliki z poprzeczkami i taśmami w ilości maksymalnie 160 sztuk: 5600 zł
Zakup i posadzenie żywopłotów z krzewów owocowych, ok 60 metrów: 4800 zł
Stojaki rowerowe - 3 sztuki: 900 zł
Projekt wykonawczy do przetargu 1000 zł
Animator (promocja wydarzenia, mediacje wykonawca - mieszkańcy, organizacja wydarzenia inaugaracyjnego) - 1000
Druk materiałów promocyjnych - 100

Całkowity koszt projektu: 27 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sad będzie wymagał regularnej pielęgnacji w okresie wegetacyjnym.
Zestaw zabiegów obejmować będzie :
- doroczne przycinanie i formowanie drzew - koszt pracy ogrodnika
- doroczne nawożenie - koszt robocizny i nawozu
- doroczna uprawa ziemi z sąsiedztwie pni, ściółkowanie i zachowanie gruntu w ugorze - koszt robocizny i materiału
- koszenie murawy - dwukrotnie w roku - robocizna (teren jest regularnie koszony obecnie)
- podlewanie w okresach suszy (koszt robocizny i wody, uzależniony od pogody w sezonie)
- sprzątanie (teren jest utrzymywany w czystości obecnie)


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 6 000,00 zł

Modyfikacje

 • 25.01.2016 14:25 - Koordynator w dzielnicy Żoliborz - sprawdź zmiany
 • 19.04.2016 13:49 - Koordynator w Zarządzie Transportu Miejskiego - sprawdź zmiany
 • 19.04.2016 13:50 - Koordynator w Zarządzie Transportu Miejskiego - sprawdź zmiany


Komentarze (2)

 • grzegorz123  21.01.2016 22:11
  Bardzo ciekawy pomysł!
 • Bemowianka  19.02.2016 08:33
  Projekt BOMBA.Jest nawet taki projekt"Jedzenie zamiast bomb"To będę dobrze wydane pieniądze.

Zaloguj się, aby komentować.