1398 - Rewitalizacja łąki w parku Fosa

15.01.2016 15:20 Niewybrany w głosowaniu
Krzysztof Benedek
autor projektu

Projekt rewitalizacji łąki położonej w Parku Fosa w rejonie Al. Wojska Polskiego opiera się o propozycje poprawy wartości przyrodniczych parku autorstwa Łukasza Kozuba - pracownika Zakładu Biologii Roślin Wydziału Biologii UW. Projekt obejmuje wyznaczenie ograniczonych stref w których zostaną re indukowane elementy naturalnych ekosystemów w postaci wybranych gatunków kwitnących bylin łąkowych. W terenie zostaną wyeksponowane tabliczki z opisem przyrodniczym stanowiące dodatkowy walor edukacyjny.

Oddane głosy

394

Kategoria projektu

  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

46 900,00 zł

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny, Żoliborz Centralny


Lokalizacja projektu

Al. Wojska Polskiego

Istotne informacje o lokalizacji

Park Fosa

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy terenu ogólnodostępnego, stwarza także możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Pełny opis projektu

Projekt dotyczy południowej Parku Fosa która ma układ naturalistyczny. Projekt przewiduje wprowadzenie elementów naturalnych ekosystemów przez co zwiększy atrakcyjność tego obszaru dzięki wzbogaceniu jego walorów przyrodniczych. Działania skupiają się w miejscach które są słabo użytkowane ze względu na podmokły grunt lub znaczne nachylenie terenu.
Przewiduje się wyznaczenie trzech obszarów:
1. Obszar wzdłuż murów Cytadeli szer. ok. 5 m - przewiduje się wprowadzenie sadzonek kwitnących bylin i ziołorośli (patrz załącznik nr 1)
2. Obszar reindukcji roślinności szuwarowej (patrz załącznik nr 1) przy brzegu kanału w okolicy akweduktu oraz w zagłębieniu na obszarze podmokłym w części południowej. Przewiduje się także odtworzenie charakterystycznej grupy wierzb w miejscu egzemplarzy niedawno osuniętych.
3. Obszar na fragmencie skarpy w okolicy działobitni gdzie przewiduje się wprowadzenie kwietnej murawy w postaci sadzonek gatunków muraw mezofilnych (patrz załącznik nr 1) oraz skupisk krzewów dzikiej róży.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja projektu zwiększy walory użytkowe Parku Fosa, a także wzbogaci jego bioróżnorodność, sprzyjać będzie naturalnemu oczyszczaniu cieku wodnego, dzięki obecności krzewów pozwoli na utrwalenie skarpy która obecnie ma skłonność do osuwania. W szczególności walor edukacyjny projektu skierowany jest do młodzieży szkolnej.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Koszt sadzonek : 20 gatunków w ilości 50 sadzonek każdego gatunku x 10 zł = 10 000 zł
- Koszt sadzenie i pielęgnacji = 8 000 zł
- Wytyczenie granic poszczególnych obszarów w terenie, prace ziemne - wykonanie zagłębienia o pow. ok. 80m2, przygotowanie terenu = 15 800zł
- Zasadzenie wierzb 12 x 550 zł = 6600 zł
- Konsultacja naukowa, opracowanie materiałów informacyjno-dydaktycznych w postaci opisu opisu przyrodniczego - 2 000 zł
- Wykonanie oznakowania w formie tabliczek z opisem na słupkach wraz z montażem - 4 szt. x 200zł= 800 zł
Modyfikacja do wersji ustalonej podczas weryfikacji:
- Koszt sadzonek : 20 gatunków w ilości 50 sadzonek każdego gatunku x 10 zł = 10 000 zł
- Koszt sadzenie i pielęgnacji = 8 000 zł
- Wytyczenie granic poszczególnych obszarów w terenie, prace ziemne - wykonanie zagłębienia o pow. ok. 80m2, przygotowanie terenu = 15 800zł
- Sadzenie krzewów – 250 szt Rosa rugosa odm. Hansa kwota = 6 000 zł wprowadzenie krzewów zamiast wierzb
- Konsultacja naukowa, opracowanie materiałów informacyjno-dydaktycznych w postaci opisu przyrodniczego - 2 000 zł
- Wykonanie oznakowania w formie tabliczek z opisem na słupkach wraz z montażem - 4 szt. x 200zł= 800 zł
- Wykonanie oznakowania w formie tablic z opisem na słupkach wraz z montażem - 3 szt. x 1 700 zł = 5 100 zł

Całkowity koszt projektu: 46 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Modyfikacje

  • 02.03.2016 13:04 - Koordynator w dzielnicy Żoliborz - sprawdź zmiany
  • 02.03.2016 13:20 - Koordynator w dzielnicy Żoliborz - sprawdź zmiany
  • 18.04.2016 11:00 - Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - sprawdź zmiany
  • 18.04.2016 11:02 - Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - sprawdź zmiany


Komentarze (1)

  • BIENIAS.MARIUSZ  17.01.2016 21:25
    Dla mnie świetny pomysł i świetny projekt. Szczerze będę kibicował - bo obawiam się, że za chwię miejsce zostanie nieodwracanie zdewastowane.

Zaloguj się, aby komentować.