2048 - Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Krasińskiego i Gwiaździstej od końca uliczki parkingowej do ul. Promyka

12.03.2016 20:16 Zrealizowano
awatar Krzysztof Rytel
autor projektu

Stan realizacji projektu

W ramach projektu wyznaczono ciąg rowerowy od ul. Krasińskiego do ul. Gwiaździstej.

Oddane głosy

337
Realizowany przez: Zarząd Dróg Miejskich
Aktualizacja: 10.10.2018 16:08

Projekt zakłada wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego z wykorzystaniem istniejącego szerokiego chodnika o nawierzchni bitumicznej. Koniec w ul. Krasińskiego zostanie włączony w istniejącą uliczkę parkingową. Koniec od strony ul. Promyka zostanie włączony w istniejącą ścieżkę rowerową z przejazdem przez ul. Gwiaździstą.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi

Koszt całkowity projektu

30 000,00 zł

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny, Marymont-Potok - Żoliborz Dziennikarski


Lokalizacja projektu

Północna strona ul. Krasińskiego i zachodnia strona ul. Gwiaździstej

Istotne informacje o lokalizacji

Od wschodniego końca uliczki parkingowej po północnej stronie ul. Krasińskiego (przed budynkiem Krasińskiego 2, restauracja Spotkanie) do skrzyżowania z ul. Promyka.

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekt ogólnodostępny, całą dobę, dla wszystkich.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego z wykorzystaniem istniejącego szerokiego chodnika o nawierzchni bitumicznej, z ewentualnymi drobnymi korektami przebiegu i szerokości chodnika.

Koniec w ul. Krasińskiego zostanie włączony w istniejącą uliczkę parkingową równoległą do głównych jezdni ul. Krasińskiego. Koniec od strony ul. Promyka zostanie włączony w istniejącą ścieżkę rowerową z przejazdem przez ul. Gwiaździstą.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Po zrealizowaniu z budżetu partycypacyjnego 2015 r. połączenia rowerowego placu Wilsona z uliczką parkingową wzdłuż ul. Krasińskiego stała się ona elementem sieci rowerowej. Niniejszy projekt pozwoli przedłużyć powstałą trasę rowerową i połączyć ją z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z ewentualnymi korektami i dokumentacją: 30 000 zł.

Całkowity koszt projektu: 30 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie drogi dla rowerów i chodnika


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Karty weryfikacji

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.