„Rewitalizacja zieleni przy ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej.”

2104
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Śródmieście
Wars
Autor pomysłu Krzysztof Rytel
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
136 440 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 512 głosów za tym projektem
Projekt przewiduje rewitalizację zieleni przyulicznej przez powiększanie mis drzew, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Przewiduje się także uzupełnianie szpalerów o nowe drzewa.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
08.01.2018 13:03
W ramach projektu wykonano wymianę gruntu przy drzewach, zastosowano systemy napowietrzające, powiększono misy drzew, a także wykonano nasadzenia okrywowe w misach oraz ogrodzenie.
Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Terenów Publicznych

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Wars
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Nowogrodzka na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej w Warszawie.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
ul. Nowogrodzka na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej w Warszawie.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje rewitalizację zieleni przyulicznej przez powiększanie mis drzew, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Przewiduje się także uzupełnianie szpalerów o nowe drzewa.
Opis projektu
Prace będą obejmowały powiększenie powierzchni mis drzew oraz dostosowanie ich kształtu do obecnej organizacji ruchu, wymianę ziemi na podłoże strukturalne wzbogacone o szczepy grzybów. Podłoże to zapewnia utrzymanie właściwych stosunków powietrzno - wodnych w podłożu oraz odpowiednią ilość składników pokarmowych. Tam, gdzie będzie taka możliwość zastosowany zostanie system nawadniająco – napowietrzający.
W misach nie wymagających modernizacji, na głębokości ok. 20 cm, zostanie wymieniona ziemia rodzima na ww. podłoże.
W modernizowanych misach drzew przewiduje się wykonanie nasadzeń winobluszczu pięciolistkowego oraz ich wygrodzenie metalowymi płotkami ochronnymi.
Uzasadnienie realizacji projektu
Zieleń w miastach jest elementem kompozycji urbanistycznej, wpływa na charakter i wygląd ulic oraz placów, kształtuje i porządkuje wnętrze miasta. Zieleń miejska przyczynia się do poprawy jakości życia w miastach i utrzymania bioróżnorodności. Drzewa w mieście oczyszczają powietrze, dają schronienie przed upałem. Duże drzewa są ozdobą miasta i wykazują ogromne walory estetyczne.
Drzewa w mieście mają trudne warunki do wzrostu i rozwoju – często rosną w niewielkich misach, które niszczone są przez parkujące samochody, zimą narażone są na zasolenie a latem na niedobór wody.
Projekt ten ma na celu poprawę warunków bytowych drzew, niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju, poprzez zastosowanie podłoży strukturalnych, wymianę ziemi, podlewanie, nawożenie, mulczowanie przekompostowaną korą z roślin iglastych, która pomaga w utrzymaniu odpowiedniej wilgotności podłoża. Wykonanie nasadzeń winobluszczu pięciolistkowego oraz montaż metalowych wygrodzeń poprawią estetykę na omawianym terenie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- powiększenie mis (rozebranie i ułożenie kostki, obrzeża, itp.): 9 600,00zł brutto (400,00zł x 24);
- podłoże strukturalne: 30 000,00zł brutto (4m3x500,00zł x 15)
; podłoże strukturalneprzy dużych drzewach: 36 000,00zł brutto (4m3x1000,00zł x 9)
- system napowietrzająco – nawadniający: 2 400,00zł brutto (100,00zł x 24);
- materiał roślinny wraz z posadzeniem: 6 000,00zł brutto (5szt. x 50,00zł x 24);
- mulczowanie mis drzew: 1 800,00zł brutto (5m2 x 15,00zł x 24);
- metalowe wygrodzenie mis drzew: 43 200,00zł brutto (9mb x 200,00zł x 24);
- podlewanie drzew w sezonie wegetacyjnym: 3 120,00zł brutto (26 podlewań x 5,00zł x 24);
- pielenie: 2 880,00zł brutto (6 pieleń x 20,00zł x24);
- naklejka informacyjna z oznaczeniem budżetu partycypacyjnego: 1 440,00zł brutto (48szt. x 30,00zł).

Całkowity koszt projektu: 136 440,00 zł brutto.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
136 440,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
• W zakresie rodzaju oraz szacunkowej wartości kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach wprowadzono następujące zmiany:
- podlewanie drzew w sezonie wegetacyjnym: 3 120,00zł brutto (26 podlewań x 5,00zł x 24);
- mulczowanie mis drzew: 1 800,00zł brutto (75,00zł x 24);
- pielenie: 2 880,00zł brutto (6 pieleń x 20,00zł x24);
- naprawa lub wymiana metalowych wygrodzeń: 8 640,00zł brutto (przyjęto 20%wartości montażu nowych wygrodzeń).
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 16 440,00zł.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
16 440,00 zł

Modyfikacje

27.05.2016 14:41
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
Oddano 512 głosów za tym projektem
Wyślij pytanie do autora

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany