Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Woli.

1670
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Wola
Czyste + Mirów
Autor pomysłu Natalia_Olszewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
7 600 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Celem projektu jest organizacja akcji informacyjno-społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podległych Dzielnicy, mającej na celu popularyzację pozytywnych postaw wobec ciężarnych (także we wczesnej ciąży), wśród pracowników oraz klientów urzędu i placówek, jak również nawiązywanie wspólnych relacji wśród kobiet w ciąży mieszkających w obrębie jednej Dzielnicy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Czyste + Mirów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Urząd Dzielnicy oraz Publiczne Zakłady Lecznictwa Otwartego, Placówki Ochrony i Promocji Zdrowia znajdujące się na terenie dzielnicy.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest organizacja akcji informacyjno-społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podległych Dzielnicy, mającej na celu popularyzację pozytywnych postaw wobec ciężarnych (także we wczesnej ciąży), wśród pracowników oraz klientów urzędu i placówek, jak również nawiązywanie wspólnych relacji wśród kobiet w ciąży mieszkających w obrębie jednej Dzielnicy.
Opis projektu
Projekt polega na promowaniu na terenie Dzielnicy życzliwości wobec kobiet w ciąży.
Celem projektu jest organizacja akcji społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podległych Dzielnicy, mającej na celu popularyzację pozytywnych postaw wobec ciężarnych (także we wczesnej ciąży), wśród pracowników oraz klientów urzędu i placówek, jak również nawiązywanie wspólnych relacji wśród kobiet w ciąży mieszkających w obrębie jednej Dzielnicy.
Realizacja projektu zakłada następujące działania:
- ustalenie w harmonogramu projektu (I kw. 2017 r.)
- wprowadzenie w urzędzie dzielnicy procedur, które pozwolą na lepszą obsługę interesantek, które są w ciąży, poprzez:
- wprowadzenie regulaminu obsługi interesanta, ze szczególnym uwzględnieniem uprzywilejowanych grup społecznych, w tym kobiet w ciąży lub audyt istniejących regulaminów pod kątem obsługi kobiet w ciąży
- wewnętrzne szkolenia personelu, mającego kontakt z mieszkańcami, w celu efektywnego wprowadzenia zapisów regulaminowych.

Przeprowadzenie akcji społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podlegających Dzielnicy poprzez:
- umieszczenie czytelnej informacji przy stanowiskach o pierwszeństwie osób uprzywilejowanych w postaci naklejek informacyjnych oraz stworzenie „okienka” lub „stanowiska” pierwszeństwa.
- efektywną akcję plakatowo-informacyjną na terenie urzędów dzielnic oraz jednostek, propagującą pozytywne postawy społeczne. Sugerowany typ przekazu to: „Klienci tego urzędu ustępują miejsca w kolejce kobietom w ciąży”. Key visual powinien nieść czytelną informację, jak poznać, że kobieta jest w ciąży (nawet tej wczesnej) i potrzebuje pomocy.
- dystrybucję 500 znaczków akcji społecznej JESTEM W DRODZE © wśród uprzywilejowanych klientek urzędu lub jednostek podległych, jako elementu właściwej identyfikacji, czy osoba spodziewa się dziecka. Znaczki dystrybuowane przez pracowników placówek, dostarczone przez fundację "Jestem w drodze" lub na drodze udzielenia licencji przez fundację.
- poinformowania lokalnych mediów o zaangażowaniu dzielnicy w działania na rzecz kobiet w ciąży i prowadzonych działań.
Projekt to okazja, aby ciężarne mieszkające w obrębie jednej Dzielnicy mogły nawiązać kontakt, wymienić się doświadczeniami i zbudować długotrwałe relacje interpersonalne.
Uzasadnienie realizacji projektu
Coraz więcej kobiet oczekujących dziecka skarży się na brak życzliwości ze strony osób, z którymi się spotykają w przestrzeni miejskiej. W urzędzie, w kolejkach coraz częściej zapomina się o tradycyjnych przywilejach tej grupy. Szczególnie dotkliwe jest to dla kobiet, których ciąża jest we wczesnym stadium, kiedy to ryzyko utraty jest największe lub w okresie gdy ciąża jest niewidoczna, np. przykryta okryciem wierzchnim.
Wymienione w ramach proponowanego projektu procedury oraz wsparcie, jakie urzędy dzielnicy mogą zaproponować kobietom w ciąży ograniczy liczbę potencjalnych konfliktów wśród klientów na terenie urzędu dzielnicy oraz pozytywnie wpłynie organizację obsługi petentów. Ułatwi załatwianie spraw urzędowych osobom uprzywilejowanym.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wdrożenie procedur obsługi klienta uprzywilejowanego w urzędzie gminy:
- Audyt istniejącego regulaminu lub stworzenie regulaminu obsługi mieszkańców – 1500 zł
- Szkolenie wewnętrzne pracowników WOM w zgodzie z zapisami regulaminu – 1500 zł
Akcja informacyjno-promocyjna:
- Projekt i druk plakatów - 800 zł
- Dystrybucja plakatów - 0 zł (przez pracowników placówek)
- Oznakowanie „okienek” lub stanowisk – 300 zł
- Produkcja 500 znaczków akcji społecznej JESTEM W DRODZE © - 2000 zł
- Dystrybucja znaczków - 0 zł (przez pracowników placówek)
- Poinformowanie mediów – 0 zł (przez realizatora projektu)
Koszty ogóle:
- Koszty koordynacji projektu - 1000 zł
- Koszty księgowe - 500 zł
Analogiczny wniosek został złożony w pozostałych 17 dzielnicach. Współdziałanie w ramach tego projektu może ograniczyć znacznie koszty przeprowadzenia akcji (np. koszty graficzne lub produkcyjne oraz osobo-godziny).
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
7 600,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

13.03.2016 21:56
Autor projektu
13.03.2016 22:09
Autor projektu
13.03.2016 22:17
Autor projektu
18.04.2016 10:59
Koordynator w dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany