2376 - Wyznaczenie miejsc postojowych znakami poziomymi P-18 w ciągu ulic Bohdanowicza i Racławickiej

18.01.2016 13:36 Zrealizowano
PATRYK JESIOTR
autor projektu

Stan realizacji projektu

Zlecono wykonanie projektów organizacji ruchu. W związku z tym, że pierwotnie planowana lokalizacja nie uzyskała akceptacji Biura Polityki Mobilności i Transportu, projektodawca oraz przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Ochota wspólnie wypracowali nowe propozycje. Na stronie www Urzędu umieszczono ankietę, aby zebrać opinie na ten temat. Finalnie, miejsca postojowe zostały wyznaczone zgodnie z wynikami ankiety.

Oddane głosy

274
Realizowany przez: Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ochota
Aktualizacja: 22.11.2017 13:01

Namalowanie w istniejących zatokach parkingowych, wzdłuż ulicy Bohdanowicza i Racławickiej, oznakowania poziomego P-18 wyznaczającego miejsca parkingowe.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • inna
  • ład i porządek

Koszt całkowity projektu

16 000,00 zł

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny, Rakowiec


Lokalizacja projektu

ciąg: od Bohdanowicza 2, 4 do Racławickiej 150/2/4/6

Istotne informacje o lokalizacji

ciąg: od Bohdanowicza 2, 4 do Racławickiej 150/2/4/6


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

... jak to na ogólnodostępnych miejscach postojowych

Pełny opis projektu

Projekt zakłada:
1. Namalowanie oznakowania P-18 w istniejących zatokach postojowych (na których obowiązuje parkowanie prostopadłe) wzdłuż jezdni na odcinku Bohdanowicza 2 do Racławicka 156

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wzdłuż ulic Bohdanowicza i Racławickiej wyznaczone są zatoki postojowe z parkowaniem prostopadłym do osi jezdni. Zatoki wyłożone są betonową kostką brukową. W czasie remontu ul. Racławickiej i zatok należało wyznaczyć miejsca postojowe w zatokach poprzez umieszczenie na liniach separujących poszczególne miejsca postojowe kostki brukowej innego koloru lub innej wysokości. "Wyodrębnienie" miejsc postojowych pozwala na uporządkowanie parkowania i zapewnia przy tej samej powierzchni zatok parkingowych "zwiększenie" (przez eliminowanie swobodnego parkowania w dowolnej odległości od pojazdu sąsiedniego) liczby miejsc parkingowych. Wyznaczenie miejsc postojowych znakami P-18 pozwala również karać (mandat + punkty karne) kierowców, którzy nie przestrzegają "zasad współżycia społecznego".

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Naniesienie oznakowania P-18 na omawianym terenie 15 000
Projekt organizacji ruchu 1 000

Całkowity koszt projektu: 16 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Bieżąca konserwacji oznakowania


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 1,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (1)

  • Vicina68  24.02.2016 01:04
    Bardzo potrzebny projekt -
    Rakowiec się dusi z braku miejsc parkingowych

Zaloguj się, aby komentować.