2386 - Remont odtworzeniowy podwórek przy ul. Skorochód Majewskiego

18.01.2016 14:08 Niewybrany w głosowaniu
JACEK GOMÓŁKA
autor projektu
Anna Pałdyna
współautor

Remont odtworzeniowy podwórek polegający na wymianie zniszczonej nawierzchni, wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych, montażem koszy na śmioeci, psie odchody, stojaki na rowery, ławki itp.

Oddane głosy

120

Kategoria projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

300 000,00 zł

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny, Rakowiec


Lokalizacja projektu

Skorochód Majewskiego 24 i 28 oraz 28 i 32

Istotne informacje o lokalizacji

Podwórka położone są pomiędzy budynkami Skorochód Majewskiego 24 i 28 oraz 28 i 32

Klasyfikacja projektuZasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ze względu, że podwórka są przestrzenią otwartą będą służyć nie tylko mieszkańcom okolicznych budynków, jako miejsca spotkań, spędzania wolnego czasu oraz zabawy z dziećmi i spacerów, ale umożliwią też wszystkim bezpieczne i wygodne przemieszczanie się na odcinku Majewskiego - Grójecka

Pełny opis projektu

W ramach projektu przewidujemy między innymi:
1. wymianę powierzchni chodników, ścieżek oraz zniszczonych parkingów.
2. wzbogacen9ie gleby na terenie trawników i klombów oraz nowe nasadzenia zabezpieczone odpowiednimi płotkami
3.usuniecie niebezpiecznych pozostałości po zniszczonych piaskownicach
4.przegląd i korekta roślinności wysokiej w celu usunięcia zagrażających konarów i drzew
Celem remontu jest zapewnieni komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców z jednoczesnym zachowaniem jak największej powierzchni zielonej.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Od początku oddania budynków do użytku w latach 60-tych na podwórkach nie prowadzono żadnych prac remontowo - modernizacyjnych z tego powodu dziś bardziej przypominają błotniste klepiska niż warszawskie podwórka. Przejście chodnikami przecinającymi podwórka grozi złamaniem co jest szczególnie niebezpieczne dla starszych mieszkańców. Ścieżki wydeptane przez mieszkańców przypominają te, które w XIX wieku na wsiach prowadziły za przysłowiową "stodołę" i bardziej nadają się do wypasu kóz niż do użytku przez ludzi Przynosza wstyd naszej dzielnicy i stwarzają zagrożenie dla przechodzących przez nie ludziom. W żaden sposób nie służą mieszkańcom o zniechęcają do przebywania na nich.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przewidywany koszt remontu odtworzeniowego 2 podwórek to 420 000 zł

Całkowity koszt projektu: 300 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Remonty doraźne


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.