1 - Na dobry start - nowy plac zabaw dla dzieci w wieku 1 - 3 lata

21.03.2017 09:45 Niewybrany w głosowaniu

Zaplanowane zostało odnowienie placu zabaw przy żłobku nr 18 i udostępnienie go dzieciom okolicznych mieszkańców. Rewitalizacja placu zabaw polegać będzie na wyrównaniu terenu i wyposażeniu go w zabawki i urządzenia bezpieczne dla dzieci w wieku 1-3 lata. Dodatkowo wymienione zostaną dywaniki w salach żłobka oraz dokupione zabawki.

Oddane głosy

767

Kategoria projektu

  • zieleń miejska
  • inna
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

122 950,00 zł

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny, Nowolipki/Muranów+Powązki


Lokalizacja projektu

ul. Smocza 1a
(Żłobek nr 18)


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców


Pełny opis projektu

Zaplanowane zostało odnowienie placu zabaw przy żłobku nr 18 i udostępnienie go dzieciom okolicznych mieszkańców. Rewitalizacja placu zabaw polegać będzie na wyrównaniu terenu i wyposażeniu go w zabawki i urządzenia bezpieczne dla dzieci w wieku 1-3 lata. Dodatkowo wymienione zostaną dywaniki w salach żłobka oraz dokupione zabawki.

Uzasadnienie dla realizacji projektu


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych


Całkowity koszt projektu: 122 950,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIENapisz do autora pomysłu

Autor pomysłu nie podał adresu e-mail. Nie możesz się z nim skontaktować.