17 - Bezpieczne chodniki Kazimierzowskiej

09.02.2015 12:41 Zweryfikowany negatywnie
sylwia.nelli
autor projektu

Na jezdni (szer. 9 m) wyznaczenie pasów rowerowych o szer. 1,5 m wzdłuż ul.Krasickiego między Odyńca/Ursynowską i ul.Kazimierzowskiej między Ursynowską/Narbutta (1100 mb).
Posadzenie 2 drzew o obwodzie pnia 45-50 cm.
Przejście dla pieszych na ul.Kazimierzowskiej na wysokości przedszkola przy ul.Falęckiej.

Kategoria projektu

 • komunikacja/drogi
 • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

75 000,00 zł

Powód weryfikacji negatywnej

Weryfikacja NEGATYWNA. Projekt koliduje z projektem realizowanym w ramach budżetu partycypacyjnego realizowanego w 2015 roku w zakres którego wchodzi: 1. Na ul. Kazimierzowskiej na odc ulic Racławicka - Dąbrowkiego planowane jest wykoanie azyli przy przejściach dla pieszych wraz ze zwężeniem jezdni tej ulicy. projekt na powyższe zadanie został już zatwierdzony przez Inżyniera Ruchu i został przekierowany do realizacji ZRiKD. palnowana Realizacja projektu w terenie 2015 w związku z powyższym brak jest możliwości wyznaczenia drogi dla rowerów na ul. Kazimierzowskiej. 2. W planach ZDM na kolejne lata jest wykonanie azyli przy przejściach dla pieszych na ul. Kraśińskiego ( analogicznie jak na ul. Kazimierzowskiej) w związku z czym brak jest możliwości wykonania pasów rowerowych.


Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny, rejon B


Lokalizacja projektu

ul.I.Krasickiego wzdłuż Parku Dreszera i ul. Kazimierzowskiej między Ursynowską a Narbutta.
Kazimierzowska między Dąbrowskiego 34 a Kazimierzowską 36.
przejście przez ul. Kazimierzowską po południowej stronie kamienic nr 47 a przeciwległą nr 48 przy skwerku.

Istotne informacje o lokalizacji

Pasy rowerowe od ul.Odyńca do ul. Narbutta wyznaczone na jezdni ul.Krasickiego i Kazimierzowskiej. Drzewa w przygotowanych miejscach wschodniego chodnika ul.Kazimierzowskiej między ul.Różaną a Dąbrowskiego. Przejście dla pieszych przy skwerku Kazimierzowska 47 a Biurem Echo Kazimierzowska 48.

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Drogi rowerowe w pełnej ogólnodostępności dla rowerzystów.
Drzewa dla ekologii otoczenia i przyjemnego obrazu chodnika.
Przejście dla wszystkich przechodniów.

Pełny opis projektu

Na jezdni (szer. 9 m) wyznaczenie pasów rowerowych o szer. 1,5 m wzdłuż chodników ul.Krasickiego między Odyńca, Ursynowską i ul.Kazimierzowskiej między Ursynowską a Narbutta to odcinek o długości 1100 mb.

Posadzenie 2 drzew o obwodzie pnia 45-50 cm na przygotowanych ale pustych miejscach na wschodniej stronie chodnika ul Kazimierzowskiej między kamienicami Dąbrowskiego 34 a Kazimierzowską 36.

Przejście dla pieszych na ul.Kazimierzowskiej na wysokości przedszkola przy ul.Falęckiej przy skwerku Kazimierzowska 47 a Biurem Echo Kazimierzowska 48.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

My mieszkańcy ul. Kazimierzowskiej jesteśmy rozjeżdżani przez masowy ruch rowerowy na chodniku. Jezdnia ulicy Kazimierzowskiej i Krasickiego jest często zakorkowana samochodami a rowerzyści jeżdżą po chodnikach.
Na chodniku ul. Kazimierzowskiej między ul. Dąbrowskiego a Różaną po zabudowaniu trawnika miejscami parkingowymi pozostawiono wysepki na rosnące drzewa, z których 4 uschły, dosadzono 2 drzewa a 2 miejsca zostały puste a ziemia rozjeżdżana przez parkujące tu pojazdy, tworzy to niechlujny obraz chodnika.
To miejsce jest często wykorzystywane do przejścia przez ul. Kazimierzowską.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wyznaczenie pasów rowerowych na ul Kazimierzowskiej między Narbutta a Ursynowską na długości 1000 mb, zostało w pn 38.3 w "Programie rozwoju tras rowerowych Warszawy do roku 2020" przed TransEko wycenione na 50 000 zł, zaproponowałam zgodnie planem rejonu B, pasy od ul. Odyńca czyli odcinek 1100 mb, który z zapasem nie powinien przekroczyć kwoty 70.000 zł.
Drzewa wg cennika 2 x 1 500 zł czyli 3 000 zł
Namalowanie pasów do przejścia dla pieszych z projektem 2.000 zł

Całkowity koszt projektu: 75 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIENapisz do autora pomysłu

Autor pomysłu nie podał adresu e-mail. Nie możesz się z nim skontaktować.


Komentarze (10)

 • Robert Buciak  02.03.2015 10:58
  W tym roku na Kazimierzowskiej będzie realizowany projekt "Spokojna Kazimierzowska", który wygrał w głosowaniu w zeszłym roku. Na przejściach dla pieszych zostaną zamontowane azyle.
  Realizacja tego projektu będzie wiązała się z demontażem azylów, które niedługo zostaną zamontowane. Dlatego projekt jest nieefektywny ekonomicznie. Proponuję ponowne przemyślenie zakresu projektu.
  • Sylwia.Nelli  03.03.2015 13:04
   Sprawdziłam, azyle jeżeli się pojawią to też się zmieszczą.
  • Robert Buciak  04.03.2015 15:07
   Pasy ruchu dla samochodów muszą mieć minimum 2,5 m (ulica klasy lokalnej), azyl 2 m, pasy rowerowe 1,5 m. Jezdnia ma 9 m szerokości.
   2 x 2,5 m + 2 m + 2 x 1,5 m = 10 m > 9 m
   Nie zmieszczą się jednocześnie azyle i pasy rowerowe. cbdo.
  • Sylwia.Nelli  05.03.2015 22:47
   Azyle mają tylko metr, czyli się zmieszczą 2 pasy po 2,5 m. Zmierz sobie na Madalińskiego/Kwiatowa, takie wystarczą.
  • Robert Buciak  07.03.2015 16:06
   Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430
   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
   "§ 35.1.Na dwukierunkowej jezdni drogi, w zależności od potrzeb, można stosować wyspy dzielące środkowe lub boczne.
   2.Wymiary wyspy powinny być dostosowane do funkcji, jakie ona pełni. Jeżeli jest ona strefą oczekiwania dla pieszych, jej szerokość nie powinna być mniejsza niż 2,0 m."
   cbdo
 • Michał Harasimowicz  11.03.2015 08:36
  Na Saskiej są i azyle i pasy. Po prostu jest przerwanie przy azylach.
  • Robert Buciak  12.03.2015 16:26
   Na Saskiej przerwa w drodze dla rowerów na 55 m. Między skrzyżowaniami na Kazimierzowskiej na odcinku od Madalińskiego do Wiktorskiej jest w każdym miejscu mniej niż 100 m. Jaki sens ma wyznaczenie 30 m pasów potem 55 m przerwy i tak 5 razy?
  • Michał Harasimowicz  14.03.2015 00:15
   Taki jaki właśnie jest w tytule...

   Ja w ogóle nie widzę problemu. Jak będzie rozporządzenie to można dodać sierżanty w miejscach gdzie nie ma pasów i uciąglić infrastrukturę i tyle.
 • Agata Kowalska  19.03.2015 14:49
  Bardzo proszę - zgodnie z umową - o zmianę nazwy projektu.

  Chodniki wolne od rowerów to nazwa projektu, który zajął drugie miejsce w zeszłorocznym głosowaniu na Starym Mokotowie i został zgłoszony ponownie w tym roku.
  https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/taskPropose/2618

  Autorka projektu dotyczącego Kazimierzowskiej doskonale o tym wiedziała. I obiecała zmianę nazwy swojego projektu, by nie wprowadzać mieszkańców w błąd. I wciąż tego nie zrobiła.

  Pilnie proszę o korektę!
  • Sylwia.Nelli  12.04.2015 21:28
   Przecież zaraz przy pierwszej możliwości tutaj, nazwę zmieniłam jak prosiłaś na Facebook'u i to zrobiłam, a po co tutaj takie komentarze, smutne jest twoje opowiadanie, że wiedziałam wcześniej i celowo użyłam Twojej nazwy i opowiadasz takie brednie tutaj na forum.

Zaloguj się, aby komentować.