24 - Ekologiczne miejsca postojowe - parzysta str.Chodeckiej na odcinku Krasnobrodzka do Krasiczyńskiej

03.02.2015 10:12 Zweryfikowany negatywnie
Alicja Daszkiewicz
autor projektu

Miejsca postojowe pomiędzy drzewami wzdłuż parzystej strony ul.Chodeckiej na terenie teoretycznego trawnika / pod drzewami trawa nie rośnie / pozwoli na przejezdność całego pasa drogowego.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi

Koszt całkowity projektu

70 000,00 zł

Powód weryfikacji negatywnej

niezgodność Projektu z § 28 ust. 1 pkt 3 Regulaminu – brak możliwosci realizacji z uwagi na teren zieleni i rosnące drzewa


Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny, Bródno i Bródno-Podgrodzie


Lokalizacja projektu

parzysta strona ul.Chodeckiej na odcinku od Krasnobrodzkiej do Krasiczyńskiej

Istotne informacje o lokalizacji

teren w granicach działek o numerach 20/2,20/3,20/4,20/7,20/12, 20/13, 20/14 w obrębie 4-08-04 będących we władaniu Miasta Stołecznego Warszawa - pas drogowy ul.Chodeckiej / strona parzysta/

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępny ze wskazaniem wydzielenia stanowisk dla osób niepełnosprawnych

Pełny opis projektu

stanowiska postojowe wzdłuż parzystej strony ul. Chodeckiej 15 miejsc / łacznie około 100 m o
szerokości 2,5 m /

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przeniesienie samochodów stojących na jezdni umożliwi lepszy przejazd innym użytkownikom ruchu w tym i autobusom zmierzającym na znajdującą się w pobliżu pętlę autobusową

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

koszt około 70.000,00 zł 1 miejsce postojowe około 4.000 zł

Całkowity koszt projektu: 70 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

utrzymanie pasa drogowego wraz z przylegającym trawnikiem podlega eksploatacji władających terenem


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 0,00 zł


Napisz do autora pomysłu

Autor pomysłu nie podał adresu e-mail. Nie możesz się z nim skontaktować.


Komentarze (2)

  • Inseparabla  22.03.2015 23:30
    Przestrzeń pod drzewami jest potrzebna systemowi korzeniowemu drzew. Zajęcie tej przestrzeni na parking uniemożliwi dostęp wody i powietrza, w wyniku czego korzenie zaczną obumierać i drzewa zginą.

Zaloguj się, aby komentować.